Kritiky.cz > 2024 > Březen > 21

Přízraky na venkově: Beetlejuice a pohřešovaná hororová atmosféra

Manželé Barbara a Adam žijí spo­ko­je­ným živo­tem ve svém domě na ven­ko­vě. K úpl­né­mu štěs­tí jim chy­bí jen jedi­né a to dítě. Jednoho dne však při jejich návra­tu domů dojde k auto­ne­ho­dě a oni zemřou.... Read more »

Dynamika hry v 8. epizodě Survivor Česko & Slovensko: Intriky a odhalení

Včerejší epi­zo­da Survivor Česko & Slovensko na Voyo při­nes­la do hry novou dyna­mi­ku po výmě­ně hrá­čů. Intriky, zra­da a boj o moc se sta­ly cen­t­rem pozor­nos­ti. Hráči, jako Filip, Veronika a Pirát, se... Read more »

Dozvuky – sveďme to na okupanty

Filmfanatic dlou­ho­do­bě pro­pa­gu­je pol­skou kine­ma­to­gra­fii. Jednoduše pro­to, že naši sever­ní sou­se­dé točí oprav­du skvě­lé fil­my a postu­pem času pro­ká­za­li kva­li­tu i v žánrech, kte­ré nesto­jí jen na pří­bě­hu, ale musí osl­nit také... Read more »

Džentlemanská dohoda (1947): Kontroverze, oscarové úspěchy a významná reflexe aktuálních témat

V ten­to den roku 1948 zís­ka­la na 20. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů sní­mek Džentlemanská doho­da (1947) tři ceny, včet­ně ceny za nej­lep­ší film a režii (Elia Kazan). Film pojed­ná­vá o novi­ná­ři (hra­je ho... Read more »

William Hurt: Osobní cesta k filmovému průlomu a herectví s hlubokým významem

William Hurt ve fil­mu Změna sta­vu (1980): „Paddy Chayefsky vyja­d­řo­val myš­len­ky, kte­ré před­běh­ly svou dobu. Molekulární bio­lo­gie a kvan­to­vá fyzi­ka, zdro­je altru­is­mu, pojem lás­ky nad prav­dou. Přemýšlel jsem o počát­cích naší... Read more »

Hrozba smrti

Příjemná akční mlátička jak za starých časů. Originál jsem neviděl, tedy nesrovnávám, ale užil jsem si to velmi. Jake Gyllenhaal se na roli slušně vysekal a hraje velkého sympaťáka,... Read more »
Stránka načtena za 2,75763 s | počet dotazů: 185 | paměť: 46971 KB. | 21.06.2024 - 20:35:37