Kritiky.cz > 2024 > Březen > 03

FREE GUY

Máte-li chuť na něja­kou odpo­čin­ko­vou kome­dii s téma­ti­kou video­her, kde nebu­de o akce a vtip­né hláš­ky nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít film FREE GUY v hlav­ní roli s úžas­ným her­cem Ryanem Reynoldsem. Samotný děj... Read more »

PŮL SVĚTA MOCNÝCH

Kniha „Půl svě­ta moc­ných“ od Josefa Patery je zasa­ze­na do roku 2170, do doby, kdy celé­mu svě­tu hro­zí obrov­ská pří­rod­ní kata­stro­fa a zánik exis­ten­ce Země tako­vé, jakou ji zná­me dnes.... Read more »

Vinice ve Francii-další úžasný román z pera Julie Caplinové

Máte rádi romá­ny Julie Caplinové? Chcete zažít krás­nou let­ní roman­ci na fran­couz­ských vini­cích? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka této skvě­lé autor­ky. Už... Read more »

Světlo nad oceánem-když se z hlubin vynoří ztroskotaná loď, vyplouvají i dávná tajemství

Máte rádi tajem­ství? Milujete romá­ny Mary Ellen Taylor a hukot moře? Román Světlo nad oce­á­nem je vel­mi pří­jem­né čte­ní, kte­ré se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách.  Ivy se vra­cí do... Read more »

Otorvi i vybros

Kirill Sokolov natočil skvělou ruskou Tarantinovku "Tak už konečně chcípni Táto", která nešetřila gore i absurdním humorem, ale jeho nový počin z mého pohledu za moc nestál. Je to... Read more »
Stránka načtena za 2,67187 s | počet dotazů: 185 | paměť: 46892 KB. | 21.06.2024 - 19:11:14