Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > A Single Man (2009)

A Single Man (2009)

SM
SM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér toho­to fil­mu - Tom Ford - de fac­to ani reži­sé­rem není, pro­fe­sí se jed­ná o mód­ní­ho návr­há­ře (a ano, na fil­mu to je poznat). Jo a mimo­cho­dem, je to buz­na (a i to je na fil­mu poznat).
To však roz­hod­ně nezna­me­ná, že by Single Man byl špat­ný film, nao­pak.
Příběh (kte­rý je adap­ta­cí Isherwoodova romá­nu) není zrov­na z těch nara­tiv­ně květ­na­tých. Vysokoškolský peda­gog George Falconer (Colin Firth) se už dlou­ho­do­bě potá­ci v depre­sích, jeho part­ner zemřel při auto­ne­ho­dě (ano, hlav­ní posta­va je také buz­na) a George se z toho stá­le nemů­že vzpa­ma­to­vat a uva­žu­je o sebe­vraž­dě. To vše se ode­hrá­vá na poza­dí kubán­ské rake­to­vé kri­ze...
Velmi dob­rý­mi atri­bu­ty fil­mu jsou zejmé­na her­ci (Juliana Moore, Colin Firth se svo­ji úžas­nou ang­lic­kou výslov­nos­tí) a poje­tí obra­zu, kde střih i kame­ra děla­jí oprav­do­vé divy, když napří­klad posta­va potká jinou posta­vu jež je jí sym­pa­tic­ká (obvykle to zna­me­ná, že Colin Firth natre­fí na něja­ké­ho atrak­tiv­ní­ho muže, a pro­pos, všich­ni atrak­tiv­ní muži ve fil­mu jsou buz­ny, což mož­ná lze chá­pat jako pod­pra­ho­vé sdě­le­ní sou­čas­ným ženám :-)) tak se celý obraz jako­by „roz­zá­ří“ tep­lej­ší­mi barva­mi (žádn aso­ci­a­ce).
Single Man je vel­mi dob­rý film, kte­rý se více než vět­ši­na jiných sním­ků musí vní­mat okem, a to zejmé­na okem s citem pro detail.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36570 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72213 KB. | 21.05.2024 - 13:17:51