Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pátý element

Pátý element

5Element
5Element
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sci-fi a roman­tic­ká kome­die záro­veň o vel­kém kon­cen­t­ro­va­ném zlu, kte­ré se jed­nou za 5000 let při­blí­ží k Zemi. Jediná mimo­zem­ská civi­li­za­ce se tomu­to zlu umí brá­nit pomo­cí pěti ele­men­tů, kte­ré sho­dou okol­nos­tí ukrý­vá na Zemi v jed­nom nená­pad­ném chrá­mu v Egyptě...

Čtveřici ele­men­tů tvo­ří kame­ny, z nichž kaž­dý před­sta­vu­je jeden živel (vodu, vzduch, zemi a oheň). Pátým ele­men­tem, repre­zen­tu­jí­cím lás­ku, je potom doko­na­lá živá bytost - spo­ře odě­ná dív­ka Leelou (Milla Jovovich). Ta se dosta­ne na Zemi při havá­rii kos­mic­ké lodi, kte­rá sem při­vá­ží pět ele­men­tů, aby Zemi ochrá­ni­li před blí­ží­cím se zlem. Havárii nikdo nepře­ži­je a nej­vyš­ší bytost je gene­tic­ky rekon­stru­o­vá­na z nale­ze­né­ho kous­ku živé tká­ně.

Ani v sebe­lep­ším fil­mu ale není vše doko­na­lé. Nepříliš věro­hod­ně půso­bí padouch Zorg (Gary Oldman) a teď nemys­lím herec­ký výkon nebo posta­vu jako tako­vou. Jde spíš o to, že boj pro­ti obrov­ské­mu kon­cen­t­ro­va­né­mu zlu, kte­ré ohro­žu­je celou gala­xii se v půl­ce fil­mu degra­du­je na honič­ku s jed­ním pozem­ským padou­chem, což je tro­chu ško­da.

Úplný úlet je potom úchyl­ný komik (Chris Tucker), jehož scé­ny bych sestří­hal tak na polo­vi­nu nebo jeho posta­vu úpl­ně vyne­chal. Na to, že ve fil­mu vlast­ně žád­nou úlo­hu nehrál, se na scé­ně vysky­to­val pří­liš čas­to a půso­bil spíš jako Jar-Jar z Hvězdných válek, ale mno­hem trap­ně­ji.

Nicméně tyto dvě posta­vy nejsou úpl­ně ústřed­ní i když se sna­ží ten dojem vzbu­dit. Ústředními posta­va­mi jsou nej­vyš­ší bytost (Milla Jovovich), býva­lý voják a sou­čas­ný taxi­kář Corben Dallase (Bruce Willis) a kněz Vito Corneliusco (Ian Holm). Na této tro­ji­ci celý film sto­jí a díky nim a geni­ál­ní fan­ta­zii reži­sé­ra Bessona pat­ří Pátý ele­ment k tomu lep­ší­mu, co bylo v 90. letech v žán­ru sci-fi nato­če­no.


Photo © 1997 Columbia Pictures


Podívejte se na hodnocení Pátý element na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65250 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72316 KB. | 19.05.2024 - 08:04:10