Kritiky.cz > Články autora:Tomáš Janíček

Supraland

V dneš­ní recen­zi se poba­ví­me o puzzlo­vé hře s názvem Supraland. O čem je a jest­li se vypla­tí si ji zahrát se dozví­te níže Základní infor­ma­ce: Supraland je logic­ká hra s krás­nou gra­fi­kou od stu­dia... Read more »

Skully – PC verze

Mám rád hádan­ky, puzzle a logic­ké uva­žo­vá­ní a pro­to jsem dlou­ho vybí­ral a zvo­lil hru s názvem Skully . Proč bys­te si ji měli zahrát a o čem je?  To vše se dnes dozví­te… Základní... Read more »

Mothergunship

Čas na recen­zi hry Mothergunship. Musím uznat, že jsem si hra­ní uží­val. Proto vám nyní vysvět­lím, proč bys­te si ji měli vyzkou­šet.   Základní infor­ma­ce: Hra vznik­la v roce 2018... Read more »

Chess Ultra

Je to logic­ká hra se stra­te­gic­ký­mi prv­ky od spo­leč­nos­ti Ripstone Ltd., kte­rá čer­pá z kla­sic­ké stol­ní krá­lov­ské hry – šachy, kte­rou urči­tě všich­ni veli­ce dob­ře zná­te. Šachy jsou moje oblí­be­ná... Read more »
Stránka načtena za 2,41865 s | počet dotazů: 179 | paměť: 46743 KB. | 22.06.2024 - 18:12:31