Kritiky.cz > Dabing > Black Panther - recenze

Black Panther - recenze

black panther recenze oLt4vx8J GI
black panther recenze oLt4vx8J GI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A máme tu prv­ní recen­zi, netře­ba psát sáhodlou­hé obsáh­lé tex­ty ale spí­še rych­le zohled­nit kva­li­tu dabin­gu jako cel­ku.

Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black Panther) byl skvě­lý, našli cit­li­vou náhra­du za Filipa Čapku, kte­rý už dabing pově­šil na hře­bík. Tak jak je ta role poja­tá, tak v někte­rých mís­tech by člo­věk mož­ná ani změ­nu nepo­znal, není to kla­sic­ký Michal Novotný, ale je to Black Panther - tak jak se má k rolím v kino­da­bin­gu při­stu­po­vat. Děkuji za pove­de­ný recas­ting.

Velmi mě pře­kva­pi­la Sandra Pogodová, dabo­vat zača­la až v posled­ních letech, díky tomu, že dabu­je čer­noš­ku, tak její spe­ci­fic­ký hlas neru­ší a na roli pad­ne. Barbora Šedivá Zuzana Slavíková jako nej­bliž­ší rodi­na Black Panthera odvá­dě­ji skvě­lou prá­ci jako jsme u nich už ostat­ně zvyklí. Další pochva­lu si zaslou­ží Zbyšek Pantůček, bylo sly­šet, že roli si uží­val, par­ty, kte­ré dabo­val on si doslo­va str­há­val pro sebe, přes­ně tak, co se od této posta­vy čeka­lo. Výborně!

Bohužel tu jsou i nega­tiv­ní věci. Dle mého názo­ru Patrik Děrgel na hlav­ní­ho zápo­rá­ka nesta­čil, napros­to vyční­val nad ostat­ní­mi her­ci, ze zápo­rá­ka nešla ani kap­ka stra­chu, asi tak bych to řekl. Zněl jako kdy­by před mik­ro­fo­nem stál popr­vé, tady se zby­teč­né expe­ri­men­to­vá­ní hrubě nevy­pla­ti­lo. Co se týče Pavly Beretové, je to tako­vá hříč­ka, zpo­čát­ku mě vždy praš­ti­lo do uší, když pro­mlu­vi­la, ke kon­ci už si ale sed­la a bylo to dob­ré.

Zvuk se mixo­val v zahra­ni­čí, tak­že v někte­rých scé­nách byla opět hud­ba a zvu­ky hla­si­těj­ší než samot­ný dabing, což někdy stě­žu­je sro­zu­mi­tel­nost. Dobře hod­no­tím i že se neo­pa­ko­va­ly hla­sy, ostat­ně zde neby­lo tolik postav, aby se muse­ly opa­ko­vat.

Verdikt: 7/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21834 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71678 KB. | 18.06.2024 - 01:08:58