Kritiky.cz > Recenze knih > Cukrárna v Paříži - milý příběh vonící po odpalovaném těstě i makrónkách

Cukrárna v Paříži - milý příběh vonící po odpalovaném těstě i makrónkách

124831 350 0 fit
124831 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte romá­ny Julie Caplinové? Milujete pří­běhy z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí? Hledáte poho­do­vé a pří­jem­né čte­ní pro dny všed­ní i svá­teč­ní? Cukrárna v Paříži vás roz­hod­ně nezkla­me a bude vás bavit od prv­ní stra­ny. Nebudete chtít pře­stat. 

Když na dva měsí­ce kvů­li rekon­struk­ci zavřou restau­ra­ci, kde Nina pra­cu­je, naskyt­ne se jí šan­ce odjet do Paříže. Nině Hadleyové je sko­ro tři­cet a odjíž­dí do Paříže, aby se osa­mo­stat­ni­la od své rodi­ny, kte­rá jí tak nějak nebe­re váž­ně. Zúčastní se cuk­rář­ské­ho kur­zu pod vede­ním Sebastiana, kte­rý je kama­rád její­ho bra­t­ra již od dět­ství. Neviděla ho více než deset let, od té doby, co se ho poku­si­la polí­bit. Teď má zlo­me­nou nohu a potře­bu­je tak tro­chu „asi­s­tent­ku“ pro jeho cuk­rář­ské kur­zy pro ama­té­ry, kde mu bude pomá­hat a sama se záro­veň něco při­u­čí. Co vše při kur­zech Nina zaži­je? Najde koneč­ně sama sebe a doká­že se odpou­tat od rodi­ny?  Vyjde prav­da naje­vo ohled­ně jed­né nevin­né pusy? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat, jeli­kož dal­ší z romá­nů Julie Caplinové sto­jí za pře­čte­ní,.

První kni­ha od Julie Caplinové, Kavárna v Kodani byl napros­to úžas­ný román, kte­rý jsem si hned zami­lo­va­la. Na dal­ší román jsem oprav­du netr­pě­li­vě čeka­la. Pekárna v Brooklynu sice neby­la tak boha­tá na posta­vy, ale dějo­vá linie byla nád­her­ná. Román Cukrárna v Paříži, dal­ší poho­do­vý román z pro­stře­dí cuk­rár­ny vás bude bavit. Moc se těším na dal­ší poho­do­vé čte­ní Julie Caplinové.

Obálka kni­hy se mi moc líbi­la. Působí na mě veli­ce pří­jem­ný dojmem, sed­nout si ke sto­lu a dát si pří­jem­ně voní­cí kávu a k tomu dob­rý dor­tík. Jelikož milu­ji slad­ké, kávu a kni­hy, pro mě pros­tě nej­lep­ší vol­ba. Tak jak na mě krás­ně titul­ní strán­ka zapů­so­bi­la, tako­vý byl i pří­běh. Pozitivní, milý pří­běh, voňa­vý po odpa­lo­va­ném těs­tě, makrón­kách, plný lás­ky. Život je plný dob­ro­druž­ství a lás­ky.

Kniha má cel­kem 364 stran, je roz­dě­le­na do 34 kapi­tol, uza­vře­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky.

Miluji romá­ny z pro­stře­dí restau­ra­cí, kavá­ren i cuk­rá­ren. Je to oprav­du pří­jem­né. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce.

Julie Caplinová je závis­lá na ces­to­vá­ní a dob­rém jíd­le. Neustále se sna­ží vypá­t­rat doko­na­lý gin a je až nezdra­vě vybí­ra­vá, co se skle­nic, toni­ku a ozdob týče. Mezi ochut­náv­ka­mi ginu napsa­la svůj prv­ní román, kte­rý se ode­hrá­vá v jed­nom z mno­ha měst, kte­rá během živo­ta pozna­la. Jako PR ředi­tel­ka se mno­ho let potlou­ka­la po Evropě a bra­la nej­lep­ší žur­na­lis­ty zabý­va­jí­cí se jíd­lem a pitím na novi­nář­ské exkur­ze, aby ochut­na­li gastro­no­mic­ké pochout­ky v nej­růz­něj­ších měs­tech v Itálii, Francii, Belgii, Španělsku, Dánku a Švýcarsku. Byla to nároč­ná prá­ce, ale někdo to dělat musel. Tyto exkur­ze se sta­ly inspi­ra­cí k napsá­ní série Romantické útě­ky.

Více na Kritiky.cz
Leonardo DiCaprio Když se řekne Leonardo DiCaprio, každý hned ví, že jde o velkou hollywoodskou hvězdu posledn...
O čem tělo vypráví - moudré příběhy pro děti i dospělé Celý život nás ovlivňují různé emoce. V různých časových obdobích se chováme  a přem...
Soutěž o náhodný Steam klíč Vyhlašujeme týdenní soutěž o náhodný Steam klíč....
Hlas (2020) Perfektní INFARKTOVÁ JAZDA ze Španělska!Tady se vyklubala opravdu kvalitní záležitost na kter...
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bude podporovat... Marvel's Spider-Man: Miles Morales bude podporovat cross-save z PS4 na PS5, studio Insomniac Games (...

Autor: Julie Caplinová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 364

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-2483-1

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28223 s | počet dotazů: 280 | paměť: 69786 KB. | 29.11.2023 - 19:20:39