Kritiky.cz > Recenze knih > Hluboká modř moře - dramatický příběh plný lásky a romantiky v pozadí války

Hluboká modř moře - dramatický příběh plný lásky a romantiky v pozadí války

hluboka modr more
hluboka modr more
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete romá­ny Marie Lamballe? Chcete zažít pří­běh plný lás­ky a roman­ti­ky? Máte rádi romá­ny z doby vál­ky? Marie Lamballe je autor­kou novin­ky Hluboká modř moře, kte­rou vyda­la Euromedia Group v koedi­ci s nakla­da­tel­stvím Brána. Neváhejte a pusť­te se do čte­ní. 

Děj kni­hy se ode­hrá­vá ve dvou rovi­nách. V letech 1939 - 1980 a v sou­čas­nos­ti v roce 2010. Učitelka Kateřina najde na půdě svých rodi­čů slož­ku s obra­zy malo­va­né akva­re­lem. Začne pát­rat, jak se vlast­ně na jejich půdu dosta­ly a kdo je nama­lo­val. Je na nich nos­tal­gic­ky mod­ré moře a krás­ný záme­ček. Pátrání Kateřinu zave­de do Bretaně, kde nachá­zí záme­ček ve znač­ně zchát­ra­lém sta­vu, kte­rý pat­ří Ewanovi. Ten se zpo­čát­ku tvá­ří skep­tic­ky, ale začne s ní pát­rat, kdo je auto­rem tak nád­her­ných obra­zů a proč byly scho­va­né na sta­ré půdě. Kateřina postup­ně zjiš­ťu­je jmé­na jako je Alan či Margot von Staden. Jak tyto osob­nos­ti zasáh­ly do živo­ta jejich rodi­čů a pra­ro­di­čů? Dokáže Kateřina odha­lit pří­běh, kte­rý se stal na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky?

Na ten­to román jsem se moc těši­la a oče­ká­va­la, až vyjde. Jelikož jsem si pře­čet­la román Hortenziová zahra­da od Marie Lamballe, román Hluboká modř moře byla jas­ná vol­ba. V tom­to roce by měl vyjít ješ­tě dal­ší román Maják na úte­sech. Už se na něj moc těším. Román se čte snad­no. Odehrává se ve dvou rovi­nách, což oce­ňu­ji a nemám pro­blém s jejich čte­ním. Rychle jsem se ori­en­to­va­la v ději a opět mě hlu­bo­ce zasáh­la téma­ti­ka vál­ky a osu­du jed­not­li­vých postav. Kniha má 560 stran, což mě vůbec neod­ra­di­lo se do ní pus­tit. Jelikož tuto autor­ku mám moc ráda, nemě­la jsem potí­že se začíst. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je pozi­tiv­ní. Silný pří­běh na poza­dí dru­hé svě­to­vé vál­ky a záro­veň sou­čas­nost, odha­lo­vá­ní tajem­ství, mě moc bavi­lo. Román Hluboká modř moře a je oprav­du sil­ný pří­běh a dlou­ho bude dozní­vat v mém srd­ci. Jelikož tato kni­ha pat­ří do edi­ce Světový best­seller bude zau­jí­mat své čest­né mís­to v mé kni­hov­nič­ce.

Marie Lamballe je pseu­do­nym spi­so­va­tel­ky, kte­rý se pro­sla­vi­la svý­mi romá­ny pro ženy. Narodila se v Hannoveru a její lás­ka k Francii se pro­je­vi­la ve třech romá­nech z maleb­né Bretaně. Prvním z nich je Hortenziová zahra­da a nyní vychá­zí  Hluboká modř moře a ve dru­hém polo­le­tí toho­to roku vyjde posled­ní, Maják na úte­sech. Autorka nyní žije u Frankfurtu nad Mohanem s nej­ra­dě­ji tvo­ří ve své oblí­be­né kavár­ně.

Autor: Marie Lamballe

Žánr: edi­ce svě­to­vý best­seller

Vydáno: 2020, Euromedia Group - v koedi­ci s Nakladatelstvím Brána a.s., Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 560

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-7617-988-2

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37841 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71704 KB. | 14.07.2024 - 13:18:12