Kritiky.cz > Recenze > Dannyho parťáci 3

Dannyho parťáci 3

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dannyho par­ťá­ci 3
5.5.2007

recen­ze

Přečteno: 160 krát

Jinými slo­vy: vykrást vaši víken­do­vou cha­tu by je neu­spo­ko­ji­lo ani v nejmen­ším. Pokud je pro vás tře­tí pokra­čo­vá­ní vůbec prv­ním sezná­me­ním s tou­to sérií, neboj­te se, neboť do sviž­ně roz­je­té­ho vla­ku potrh­lé zába­vy bez pro­blé­mů nasko­čí­te.
Na začát­ku si jen ujas­ně­me, že krást se vskut­ku nemá. Přesto tyhle zlo­dě­jíč­ky klid­ně může­me při­jmout za své, neboť šéf kla­nu Danny nemá svou men­ta­li­tou dale­ko k šle­chet­né­mu krédu Jánošíka – boha­tým brát a chudým občas něco nechat. Navíc nos­nou myš­len­kou jeho nej­no­věj­ší­ho poči­nu v kate­go­rii zlo­čin roku je chvá­li­hod­né tahá­ní za jeden přá­tel­ský pro­vaz.

Nad jakou akcí se to tedy sešel počet­ný tým ten­to­krát? Starého důvě­řiv­ce Rubena (Elliott Gould) pod­ra­zil pro­hni­lý spo­leč­ník Willy Bank (Al Pacino), kte­rý si tak při­vlast­nil nové vel­ko­le­pé kasi­no v Las Vegas. Do měs­ta, v jehož vzduch se mísí vůně peněž­ní­ho inkous­tu s kap­ka­mi potu hazard­ních hrá­čů, při­jíž­dí Dannyho par­ta povzbu­dit ubo­hé­ho pří­te­le. K nápa­du, jak Rubena nej­ví­ce potě­šit, sta­čí sta­rým zná­mým jedi­ný pohled na Bankovo kasi­no. Padouch Al Pacino to má pře­dem spo­čí­ta­né, neboť do mozai­ky týmo­vé­ho úspě­chu začně při­spí­vat naráz tři­náct odbor­ní­ků přes krá­de­že. Postav je tu jak na orlo­ji, a tak nás čeká mara­tón v sou­stře­dě­ní, abychom to vše vůbec pobra­li.

V hvězd­ně nabi­té herec­ké sesta­vě uvi­dí­me ved­le Clooneyho také Brada Pitta či Matta Damona. Nesetkáme se však již s Julií Robertsovou a Cathrine Zeta-Jonesovou, kte­ré účin­ko­va­ly ve dru­hém díle. Jakousi náhra­dou nám může být skvě­lá Ellen Barkin v roli Bankovy asi­s­tent­ky. Co se týče nej­slab­ší­ho mís­teč­ka podob­ných fil­mů – uvě­ři­tel­nos­ti, pomá­há Dannyho par­ťá­kům 3 rea­li­za­ce pomsty for­mou pro­myš­le­né týmo­vé akce a niko­liv osa­mo­ce­né­ho nábě­hu nabu­še­né­ho hrdi­ny se samo­pa­lem v rukou a hrst­mi mora­lit v ústech. Tahle par­ta si nao­pak pomstu spo­leč­ně s pub­li­kem náram­ně uži­je a dává tak tušit dal­ší pokra­čo­vá­ní.

Verdikt: Snímek dis­po­nu­je ceně­nou schop­nos­tí zaujmout sou­čas­ně pány i dámy. Mužům nabíd­ne atrak­tiv­ní záplet­ku s množ­stvím tech­nic­kých vychy­tá­vek, ženám zase blýs­ka­vé úsměvy tra­dič­ních holly­wo­od­ských kra­sav­ců. Oběma pak sviž­nou zába­vu, u kte­ré těch něko­lik trap­ných oka­mži­ků nepře­bi­je cel­ko­vě dob­rý dojem.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 1x)

Ivo Petržílek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20072 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71778 KB. | 22.07.2024 - 21:59:56