Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek

Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek

DobaLedova
DobaLedova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nic pro­ti jiným dobám, ale doba ledo­vá je pros­tě doba ledo­vá, to pře­ce víte všich­ni, ne? A pro­to ani film pře­ce nemů­že být špat­ný.

Hlavní linie pří­bě­hu se točí kolem mamu­ta Mannyho, leno­cho­da Sida, kte­rý se mu vnu­til za par­ťá­ka při jeho pou­ti a je hlav­ní komic­kou posta­vou fil­mu, a lid­ské­ho mlá­dě­te, kte­ré zůsta­lo opuš­tě­no v ledo­vé pouš­ti poté, co jeho mat­ka uto­nu­la. Třetím zví­ře­tem do mari­á­še je šav­lo­zubý tygr Diego, kte­rý má původ­ně za úkol od svých kum­pá­nů dítě uzmout, a pro­to se ke sku­pin­ce při­dal, ale postu­pem času se z něj stá­vá Mannyho a Sidův spo­je­nec.

Film roz­hod­ně nepři­ná­ší nic pře­vrat­né­ho, a to vůbec ne po dějo­vé strán­ce. Jde o kla­sic­ký pří­běh pro děti, a ten samo­zřej­mě musí nut­ně skon­čit hap­pyen­dem. A snad nepro­zra­zu­ji pří­liš, když řek­nu, že lid­ské mlá­dě se dosta­ne zpět ke své­mu otci.

Doba ledo­vá je ale na dru­hé stra­ně pěk­ný a vtip­ný pří­běh, nicmé­ně jsem pře­svěd­čen, že aspoň za polo­vi­nu výsled­né­ho dob­ré­ho dojmu je vděč­ná vever­ce. Mohli bychom jí dát titul Nejlepší kres­le­ná posta­vič­ka ve ved­lej­ší roli, pro­to­že (i přes­to­že) mno­ho pro­sto­ru na své kre­a­ce se žalu­dem nedo­sta­ne. Pár minut na začát­ku i kon­ci, a něco málo upro­střed. Ale nalo­ží s při­dě­le­ným pro­sto­rem výbor­ně. Na nic si totiž nehra­je. Prostě se zají­má o ten svůj jedi­ný žalud, a to jí sta­čí. I když, prav­da, tvá­ří se malin­ko pro­vi­ni­le, když se kvů­li tomu žalu­du posta­rá o něko­lik „drob­ných“ kli­ma­tic­kých změn.

Z vět­ší čás­ti sice pořád vní­mám Dobu ledo­vou jako film pro děti; vel­mi dob­ré ani­ma­ce a vtip­né momen­ty však zaujmou i pod­stat­ně star­ší divá­ky. Jelikož si Dobu ledo­vou prav­dě­po­dob­ně půj­čí­te na DVD, neza­po­meň­te se podí­vat na bonus v podo­bě dal­ší­ho ze skvě­lých tragi­ko­mic­kých vever­či­ných mini­pří­bě­hů.


Podívejte se na hodnocení Doba ledová na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ice27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […] Posted in Filmové recenze
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.21. listopadu 2019 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze
  • Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %12. července 2016 Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 % Do letošního horkého léta se dostává chladivá americká animovaná komedie Doba ledová: Mamutí drcnutí. Jejími hlavními hrdiny je opět mamutí rodinka v čele s taťkou Manny, mamku Ellie a […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Demolition Man - Kde jinde uvidíte prsa Sandry Bullock?9. srpna 2020 Demolition Man - Kde jinde uvidíte prsa Sandry Bullock? Los Angeles 1996 - policista John Spartan (Sylvester Stallone), řečený Demolition Man, v souboji s napůl geniálním, napůl šíleným zločincem Simonem Phoenixem (Wesley Snipes) způsobí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Přání: Magické dobrodružství oslavuje 100 let Disney animace29. listopadu 2023 Přání: Magické dobrodružství oslavuje 100 let Disney animace Ve filmu Přání vysloví mladá a důvtipná dívka Asha tak mocné přání, že jej vyslyší samotný vesmír. Nebo spíše živoucí kouzelná koule s nezměrnou energií zvaná Hvězda. Společně s Hvězdou […] Posted in Filmové recenze
  • PETER PAN A WENDY31. října 2023 PETER PAN A WENDY Všichni, ať už malí nebo velcí, zcela určitě znají klasickou pohádku o Petru Panovi, o chlapci, který nechtěl vyrůst. I já nejsem výjimkou a popravdě je to jedna z mála pohádek, na kterou […] Posted in Filmové recenze
  • Kung Fu Panda 3 - Skvěná animace a zábava s logickými skulinkami30. října 2023 Kung Fu Panda 3 - Skvěná animace a zábava s logickými skulinkami Asi to bude znít hloupě po vší té kritice, kterou ode mě schytal druhý díl, ale trojka se mi vážně líbila. Částečně za to asi můžou osobní důvody, prostě ten film zrovna padl na úrodnou […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04668 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71750 KB. | 29.02.2024 - 12:16:30