Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek

Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek

DobaLedova
DobaLedova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nic pro­ti jiným dobám, ale doba ledo­vá je pros­tě doba ledo­vá, to pře­ce víte všich­ni, ne? A pro­to ani film pře­ce nemů­že být špat­ný.

Hlavní linie pří­bě­hu se točí kolem mamu­ta Mannyho, leno­cho­da Sida, kte­rý se mu vnu­til za par­ťá­ka při jeho pou­ti a je hlav­ní komic­kou posta­vou fil­mu, a lid­ské­ho mlá­dě­te, kte­ré zůsta­lo opuš­tě­no v ledo­vé pouš­ti poté, co jeho mat­ka uto­nu­la. Třetím zví­ře­tem do mari­á­še je šav­lo­zubý tygr Diego, kte­rý má původ­ně za úkol od svých kum­pá­nů dítě uzmout, a pro­to se ke sku­pin­ce při­dal, ale postu­pem času se z něj stá­vá Mannyho a Sidův spo­je­nec.

Film roz­hod­ně nepři­ná­ší nic pře­vrat­né­ho, a to vůbec ne po dějo­vé strán­ce. Jde o kla­sic­ký pří­běh pro děti, a ten samo­zřej­mě musí nut­ně skon­čit hap­pyen­dem. A snad nepro­zra­zu­ji pří­liš, když řek­nu, že lid­ské mlá­dě se dosta­ne zpět ke své­mu otci.

Doba ledo­vá je ale na dru­hé stra­ně pěk­ný a vtip­ný pří­běh, nicmé­ně jsem pře­svěd­čen, že aspoň za polo­vi­nu výsled­né­ho dob­ré­ho dojmu je vděč­ná vever­ce. Mohli bychom jí dát titul Nejlepší kres­le­ná posta­vič­ka ve ved­lej­ší roli, pro­to­že (i přes­to­že) mno­ho pro­sto­ru na své kre­a­ce se žalu­dem nedo­sta­ne. Pár minut na začát­ku i kon­ci, a něco málo upro­střed. Ale nalo­ží s při­dě­le­ným pro­sto­rem výbor­ně. Na nic si totiž nehra­je. Prostě se zají­má o ten svůj jedi­ný žalud, a to jí sta­čí. I když, prav­da, tvá­ří se malin­ko pro­vi­ni­le, když se kvů­li tomu žalu­du posta­rá o něko­lik „drob­ných“ kli­ma­tic­kých změn.

Z vět­ší čás­ti sice pořád vní­mám Dobu ledo­vou jako film pro děti; vel­mi dob­ré ani­ma­ce a vtip­né momen­ty však zaujmou i pod­stat­ně star­ší divá­ky. Jelikož si Dobu ledo­vou prav­dě­po­dob­ně půj­čí­te na DVD, neza­po­meň­te se podí­vat na bonus v podo­bě dal­ší­ho ze skvě­lých tragi­ko­mic­kých vever­či­ných mini­pří­bě­hů.


Podívejte se na hodnocení Doba ledová na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ice27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […] Posted in Filmové recenze
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.21. listopadu 2019 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze
  • Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %12. července 2016 Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 % Do letošního horkého léta se dostává chladivá americká animovaná komedie Doba ledová: Mamutí drcnutí. Jejími hlavními hrdiny je opět mamutí rodinka v čele s taťkou Manny, mamku Ellie a […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Demolition Man - Kde jinde uvidíte prsa Sandry Bullock?9. srpna 2020 Demolition Man - Kde jinde uvidíte prsa Sandry Bullock? Los Angeles 1996 - policista John Spartan (Sylvester Stallone), řečený Demolition Man, v souboji s napůl geniálním, napůl šíleným zločincem Simonem Phoenixem (Wesley Snipes) způsobí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kung Fu Panda: Příběh o snech, vůli a nečekaném hrdinovi3. června 2024 Kung Fu Panda: Příběh o snech, vůli a nečekaném hrdinovi Kung fu Panda vypráví příběh o obrovském, tlustém, nemotorném snílkovi pandovi, který se jmenuje PO a pro jídlo by udělal úplně všechno. Jeho otec pelikán (ne nedělám si legraci a na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vybíjená: Běž do toho na plný koule21. května 2024 Vybíjená: Běž do toho na plný koule Sportovní komedie s poněkud drsným ale rozhodně zábavným typem humoru. V hlavních rolích Ben Stiller, jakožto záporák White Goodman a Vince Vaughn jako klaďas Peter. Oba hoši […] Posted in Retro filmové recenze
  • Přání: Magické dobrodružství oslavuje 100 let Disney animace29. listopadu 2023 Přání: Magické dobrodružství oslavuje 100 let Disney animace Ve filmu Přání vysloví mladá a důvtipná dívka Asha tak mocné přání, že jej vyslyší samotný vesmír. Nebo spíše živoucí kouzelná koule s nezměrnou energií zvaná Hvězda. Společně s Hvězdou […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02200 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71642 KB. | 14.07.2024 - 05:58:31