Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté

Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté

F4 093
F4 093
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jsem se koneč­ně dostal k tomu, abych zre­cen­zo­val jeden neú­spěš­ných fil­mů roku 2015. Fantastická čtyř­ka je k tomu urče­ná. Komiks, kte­rý má svo­jí slav­nou his­to­rii, je kon­ku­ren­tem Iron-mana, Spidermana a dal­ších fil­mů z Marvelu.

X-meni jsou vel­mi úspěš­ní a čeká se o nich mega­úspěch. Od loň­ské Fantastické čtyř­ky se čeka­lo mno­hé, ale to, že budou neú­spěš­né, to se asi neče­ka­lo. Režisér (Josh Trank), kte­ré­ho pozna­li fanouš­ci fil­mů v Kronice z roku 2012, se oprav­du sna­žil. Ale bohu­žel nemá tolik slá­vy na to, aby si udě­lal film pod­le svých před­stav. Natož pro­ti pro­du­cen­tům, kte­ří na roz­díl od reži­sé­ra mají hlav­ní slo­vo.

Film se nepo­ve­dl. Asi to bude tím, že byl pře­tá­čen a do fil­mu se dosta­ly scé­ny, kte­ré nato­či­li jenom pro­du­cen­ti bez reži­sé­ra. Mně se nelí­bil dlou­hý úvod. Když jsem si na HBO pus­til Fantastickou čtyř­ku, kte­rá došla do kin v roce 2007, tak ta původ­ní je zábav­něj­ší a více mně bavi­la.

Je prav­da, že tech­no­lo­gie pokro­či­la více, a tak si tvůr­ci moh­li v loň­ském roce dovo­lit více. Vytvořili i celou CGI posta­vu, kte­rá je ve fil­mu srov­na­tel­ná se živý­mi her­ci.  Ale to nevy­lep­šu­je cha­bý pří­běh, kte­rý je dovr­šen vel­mi sla­bým finál­ním sou­bo­jem se zlým bos­sem.

To asi scé­náris­té nevy­mys­li nic lep­ší­ho, než se zno­vu zopa­ko­vat prv­ní film z roku 2005? Tentokrát s del­ším úvo­dem, hor­ší­mi her­ci (méně zábav­něj­ší­mi), a samo­zřej­mě s tím, že se tvá­ří, jako o dost lep­ší než jeho před­chůd­ci. Jediné, co se mi tak na fil­mu líbi­lo, tak je řádě­ní zápo­rá­ka ve ¾ fil­mu, kde jsem si  koneč­ně oddych od neko­neč­né nudy.

Jestli se nato­čí tak­to sla­bě i dvoj­ka za rok, tak na to už nikdo nepů­jde. Herci se sice sna­ží, ale bohu­žel nic naplat. Sexi dok­tor­ka a jedi­ný herec, kte­rý by stál za zmín­ku (Jamie Bell) film nevy­lep­ší.

Ale  Blu-ray, tele­vi­zi a 5.1 rep­rá­ky na sobot­ní večer, kdy nedá­va­jí v tel­ce (to mám doma více 100 pro­gra­mů) mi vysta­čil, popí­jel jsem u toho vín­ko, dělal veče­ři a ani mi tře­ba neva­di­lo, že něja­ký malý kus fil­mu unik­ne. Ale do kina bych na to nešel, i kdy­by to bylo v IMAXu. Na domá­cí pouš­tě­ní, kdy v tel­ce nic nedá­va­jí, je to ten pra­vý film.

Bonusy

  • Superschopnosti Fantastické Čtyřky
  • Kvantové brá­ny
  • Planeta nula
  • Hudba
  • Pracovní náčr­ty
  • Kurýr: Restart
  • Upoutávka

Bitrate

Fantasticka4


Podívejte se na hodnocení Fantastická čtyřka na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,47803 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72943 KB. | 22.04.2024 - 15:00:25