Kritiky.cz > Recenze knih > Utajená dcera - nádherný příběh o adopci, zlomených srdcích a mateřské lásce

Utajená dcera - nádherný příběh o adopci, zlomených srdcích a mateřské lásce

mother 4186881
mother 4186881
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte sil­ný, neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh o rodi­ně, rodin­ném pou­tu a adop­ci? Jste na správ­ně adre­se. Román Utajená dce­ra je určen prá­vě vám. 

large

Sabina zrov­na čeká své prv­ní mimin­ko a chce tuto slad­kou novin­ku pro­zra­dit spo­leč­ně se svým mužem svým rodi­čům. V 38 letech se ale dozví­dá, že je ado­p­to­va­ná a její rodi­če nejsou pros­tě její. Díky tomu se roz­jíž­dí kolo­toč výči­tek, slz, ale i hle­dá­ní své pra­vé mamin­ky. Proč její rodi­če tuto infor­ma­ci tak dlou­ho taji­li? Proč se jí její bio­lo­gic­ká mat­ka vlast­ně vzda­la? Jaké důvo­dy k tomu měla? Jak to všech­no nako­nec dopad­ne, to už se nech­te pře­kva­pit a začtě­te se do novin­ky Kelly Rimmerové s názvem Utajená dce­ra.

Kniha má 40 kapi­tol, cel­kem 312 stran, zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky těm, co se na kni­ze podí­le­li. Autorka stří­da­vě vyprá­ví pří­běh Sabiny, své bio­lo­gic­ké mat­ky Lilly a mat­ky, kte­rá ji vycho­vá­vá - Megan. Dostává se tak v ději do minu­los­ti, do roku 1973 a sou­čas­nos­ti do roku 2012. Román se mně moc líbil a nesmír­ně na mě zapů­so­bil. Musím říci, že jsem čet­la s napě­tím, jak to nako­nec dopad­ne, co vše si ješ­tě Sabina musí pro­jít, než najde svou bio­lo­gic­kou mat­ku. Těšila jsem sem, jak pří­běh skon­čí. Přemýšlela jsem, co asi pro­ží­va­la Lilly, když své dítě muse­la opus­tit.

Román Utajená dce­ra je veli­ce dojem­ný, krás­ně vyprá­vě­ný pří­běh o boles­ti odlou­če­ní a trva­lé síle lás­ky. Jelikož jsem také mamin­ka dvou synů, vůbec si nedo­ká­žu před­sta­vit, co by se muse­lo stát, abych muse­la své dva syny opus­tit a co si mat­ka pro­ží­vá, když se do tako­vé situ­a­ce vlast­ně dosta­ne.

Ukázka z kni­hy:

Když jsem popr­vé vidě­la tvář své prá­vě naro­ze­né hol­čič­ky, zou­fa­le jsem se sna­ži­la vtisk­nout si její podo­bu do své mys­li - vypá­lit si ji navždy pod víč­ka. Když mi ji vza­li, vědě­la jsem, že už svou dce­ruš­ku nej­spíš nikdy neu­vi­dím.

 

To při­zná­ní dopadlo jako rána kla­di­vem. Stáhlo se mi hrdlo. Dívaly jsme se na sebe a ani jed­na z nás neby­la ochot­ná se odvrá­tit. Měla jsem pocit, že pokud s ní pře­ru­ším oční kon­takt, už nikdy se na ni nesne­su podí­vat.

Několik slov autor­ce:

Kelly Rimmerová je best­selle­ro­vá autor­ka romá­nů pro ženy a její kni­hy jsou pře­klá­dá­ny do více jak 20 jazy­ků. Žije na aus­tral­ském ven­ko­vě s man­že­lem, dvě­ma dět­mi a spous­tou špat­ně vycho­va­ných zví­řat.

V nakla­da­tel­ství Euromedia jí již vyšlo: Až budu bez tebe, Když jsme tě ztra­ti­la a Matčino vyzná­ní.

Autor: Kelly Rimmerová

Přeložila: Zdeňka Zvěřinová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 312

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4325-1Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19299 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71571 KB. | 22.06.2024 - 17:47:44