Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Film Veterán míří na televizní obrazovku

Film Veterán míří na televizní obrazovku

DSC 0292
DSC 0292
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V břez­nu minu­lé­ho roku padla v Brně prv­ní klap­ka tele­viz­ní­ho fil­mu, kde hlav­ní roli žol­dá­ka Martina Illése hra­je slo­ven­ský herec Milan Ondrík.  Příběh člo­vě­ka, kte­rý v sobě ukrý­vá tajem­nou minu­lost a sou­čas­ně se sna­ží začle­nit do sou­čas­né spo­leč­nos­ti, v sobě obsa­hu­je nejen drs­né bojov­né scé­ny, ale také pohled na roz­díl­né život­ní sty­ly a názo­ry.  Film je zají­ma­vý nejen svým námě­tem, ale také per­fekt­ním výko­nem Milana Ondríka. V dal­ších rolích uvi­dí divá­ci Marii Poulovou, Pavla Kříže, Evu Bándor, Vincenta navrá­ti­la, Alenu Antalovou a Johna Boka. Autorem scé­nář je scé­náris­ta Marek Epstein a reži­sé­rem fil­mu Jan Hřebejk.

Na dneš­ní novi­nář­ské pro­jek­ci a násled­né tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vi­li auto­ři dokon­če­né dílo novi­ná­řům.  Premiéra fil­mu bude 9.února 2020 ve 20:10 hod. na ČT1.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45049 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72222 KB. | 23.04.2024 - 13:11:16