Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Futurama: Nové dobrodružství vesmírné posádky

Futurama: Nové dobrodružství vesmírné posádky

Photo © 20th Century Fox Television
Photo © 20th Century Fox Television
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Premiéra nové sezó­ny oblí­be­né ani­mo­va­né sci-fi kome­die „Futurama“ se blí­ží a fanouš­ci se mohou těšit na úpl­ně nové dob­ro­druž­ství vesmír­né posád­ky Planet Express! Následující epi­zo­dy nás zave­dou do neu­vě­ři­tel­ných a bizar­ních situ­a­cí, kte­ré jsou pro tuto kul­tov­ní show tak typic­ké. Připravte se na smích, akci a samo­zřej­mě spous­tu science-fiction!

EPIZODA 1101 – The Impossible Stream

Premiéra pon­dě­lí 24. čer­ven­ce
V prv­ní epi­zo­dě s názvem „The Impossible Stream“ se setká­me s kla­sic­kým fry­ov­ským ris­ko­vá­ním. Tentokrát však nejde jen o něja­kou oby­čej­nou tele­viz­ní show. Fry se roz­hod­ne sle­do­vat kaž­dý tele­viz­ní pořad, kte­rý kdy byl nato­čen, což ho může dostat do trva­lé nepří­čet­nos­ti. Jakými šíle­ný­mi pořa­dy se nechal zlá­kat a jak se vypo­řá­dá s tou­to neleh­kou úlo­hou? To se dozví­me v úvod­ní epi­zo­dě.

EPIZODA 1102 – Děti z Malého rašeliniště

Premiéra pon­dě­lí 31. čer­ven­ce
V této epi­zo­dě se zamě­ří­me na mimo­zem­skou záha­du. Děti Amy a Kifa vyno­ří z malé­ho raše­li­niš­tě, což při­ne­se spous­tu otá­zek a dob­ro­druž­ství. Co mají tyto zvlášt­ní děti na svě­do­mí a co při­ne­se jejich obje­ve­ní do živo­ta posád­ky? To vše se dozví­me v této epi­zo­dě.

EPIZODA 1103 – Jak byl Západ 1010001

Premiéra pon­dě­lí 7. srp­na
Bitcoinová horeč­ka zasáh­la i vesmír­nou posád­ku. V epi­zo­dě „Jak byl Západ 1010001“ se Bender a ostat­ní roz­hod­nou vydat na západ, aby se při­po­ji­li k těž­bě bit­co­i­nů. Jak se jim bude dařit v dobý­vá­ní vir­tu­ál­ních pokla­dů? A co se sta­ne, když se set­ka­jí s jiný­mi doby­va­te­li této digi­tál­ní boha­tosti?

EPIZODA 1104 – Paraziti znovu získáni

Premiéra pon­dě­lí 14. srp­na
Když se Nibbler neče­ka­ně roz­bo­lí, posád­ka musí pod­nik­nout nebez­peč­nou misi, aby ho zachrá­ni­li. Odpadkový box v poušt­ním svě­tě se stá­vá klí­čem k záchra­ně Nibblera. Co na ně tam čeká a jakým nebez­pe­čím budou muset čelit? Nenechte si ujít tuto napí­na­vou epi­zo­du!

EPIZODA 1105 – Související s položkami, které jste si prohlíželi

Premiéra pon­dě­lí 21. srp­na
V této epi­zo­dě se zamě­ří­me na tajem­ství kor­po­ra­ce Momazon. Bender se vydá­vá na špi­o­náž­ní misi a odha­lu­je tem­né plá­ny této obrov­ské kor­po­ra­ce. Co všech­no se za tím­to závo­jem skrý­vá a jaký bude mít odha­le­ní důsle­dek na vesmír­nou posád­ku? To se dozví­te v této zají­ma­vé epi­zo­dě.

EPIZODA 1106 – Vím, co jsi dělal příští Vánoce

Premiéra pon­dě­lí 28. srp­na
Sezóna zakon­čí napí­na­vá epi­zo­da s názvem „Vím, co jsi dělal příští Vánoce.“ Bender a Zoidberg se vydá­va­jí na nebez­peč­nou časo­vou misi, aby zaú­to­či­li na Robota Santa. Jaké tajem­ství o Robota Santa odha­lí, a bude pro ně ten­to úkol vůbec pro­ve­di­tel­ný? To vše a mož­ná i vánoč­ní zázrak nás čeká v této spe­ci­ál­ní epi­zo­dě.

Sledujte novou sezó­nu „Futurama“ a nech­te se unést do vesmír­né­ho svě­ta plné­ho humo­ru, dob­ro­druž­ství a sci-fi záhad!


Zdroj: Disney+ & Futurama na Animania.cz


Podívejte se na hodnocení Futurama na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42852 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71646 KB. | 23.06.2024 - 07:35:55