Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Gangy v New Yorku - preview

Gangy v New Yorku - preview

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Martina Scorseseho Gangy New Yorku se ode­hrá­vá v 60. letech


Duch Ameriky se zro­dil v uli­cích.

pre­mi­é­ra: 1. 5. 2003
ori­gi­nál­ní název: Gangs of New York
(USA/Německo/Itálie/VB/Nizozemí 2002)
žánr: Historické dra­ma
režie: Martin Scorsese
scé­nář: Jay Cocks, Steven Zaillian, Kenneth Lonergan
kame­ra: Michael Ballhaus
hra­jí: Leonardo DiCaprio (Amsterdam Vallon), Liam Neeson (Priest Vallon), Cameron Diaz (Jenny Everdeane), Jim Broadbent (William „Boss“ Tweed), Brendan Gleeson (Monk McGinn), John C. Reilly (Happy Jack), Henry Thomas (Johnny)
střih: Thelma Schoonmaker
výr­var­ník: Dante Ferretti
kos­týmy: Sandy Powell
pro­du­cen­ti: Alberto Grimaldi, Harvey Weinstein
hud­ba: Howard Shore
výro­ba: Michael Hausman, Maurizio Grimaldi, Michael Ovitz, Bob Weinstein, Rick Yorn
ofi­ci­ál­ní inter­ne­to­vé strán­ky: http://www.gangsofnewyork.com

Film Martina Scorseseho Gangy New Yorku se ode­hrá­vá v 60. letech 19. sto­le­tí na jihu Manhattanu. Občanská vál­ka je v plném prou­du a Amerika sto­jí na pokra­ji cha­o­su. Pro chudé oby­va­te­le New Yorku to však není jedi­ná vál­ka - dru­há se ode­hrá­vá pří­mo v uli­cích za jejich okny.
Jejich domo­vem je čtvrť Five Points - jed­na z nej­chud­ších čtvr­tí v celé Americe, kte­rá je sužo­vá­na neu­stá­lý­mi boji mezi zne­přá­te­le­ný­mi gan­gy, usi­lu­jí­cí­mi o nad­vlá­du v uli­cích. Čtvrť plná bídy a zlo­či­nu, kte­rá se sta­la mag­ne­tem pro akti­vi­ty pod­svě­tí.
V tom­to obdo­bí nespou­ta­né kri­mi­na­li­ty a korup­ce v nej­vyš­ších kru­zích měst­ské sprá­vy se ode­hrá­vá pří­běh mla­dé­ho irsko­a­me­ric­ké­ho při­stě­ho­val­ce Amsterdama Vallona (Leonardo DiCaprio). Ten se po pat­nác­ti­le­tém poby­tu ve věze­ní vra­cí do Five Points, aby zde pomstil smrt své­ho otce, kte­rou má na svě­do­mí moc­ný šéf pro­ti­při­stě­ho­va­lec­ké­ho gan­gu William Cutting, pře­zdí­va­ný Bill the Butcher (Daniel Day-Lewis). Amsterdam ví, že prv­ním kro­kem ke spl­ně­ní jeho úko­lu je prů­nik do užší­ho okru­hu Billyho přá­tel. Potíže se ale stup­ňu­jí, když se sezná­mí s tajem­nou kapsář­kou Jenny Everdeane (Cameron Diaz), jejíž doko­na­lou samo­stat­nos­tí a nepře­hléd­nu­tel­ným půva­bem je okouz­len. Jenny má však také svou minu­lost, což neče­ka­ně zkom­pli­ku­je jeho plán.
Amsterdamova ces­ta se postup­ně mění v boj o osob­ní pře­ži­tí a nale­ze­ní úto­čiš­tě pro jeho lid. Během vel­kých pou­lič­ních bou­ří v roce 1863, kte­ré se sta­ly nej­dra­ma­tič­těj­ší kapi­to­lou v ději­nách ame­ric­kých měst­ských nepo­ko­jů, dosa­hu­je jeho zápas s osu­dem své­ho vrcho­lu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13823 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72214 KB. | 20.05.2024 - 05:33:10