Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hala (2019)

Hala (2019)

hala
hala
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hala je mla­dá občan­ka USA pakistán­ské­ho půvo­du, kte­rá stu­du­je posled­ní roč­ník „háj skůl“ a tak vůbec řeší co se sebou dál. Na jed­nu stra­nu vězí v tra­di­cích, v nichž ji drží její rodi­na („hlav­ně se nestý­kej s chlap­ci!“), na stra­nu dru­hou sama má ke své původ­ní kul­tu­ře dost ambi­va­lent­ní vztah a v pod­sta­tě  se více podo­bá mla­dým Američankám, než hol­kám z Pákistánu. Jezdí na ska­te­bo­ar­du, pou­ží­vá soci­ál­ní sítě, svo­bod­ně se vyja­dřu­je o lite­ra­tu­ře, chce jít na vejš­ku, apod.

Celý film je v pod­sta­tě pro­ce­sem její eman­ci­pa­ce, kte­rá se však neo­be­jde bez násled­ků (jak pro Halu, tak zejmé­na pro její oko­lí). Nevím, zda to bylo pří­mo zámě­rem fil­mu, ale v někte­rých situ­a­cích to vypa­dá, že ona sama má v cen­t­ru svo­ji svo­bo­du a ved­lej­ší efekt jejích činů jí zase tak neza­jí­má. Má to snad zna­me­nat, že kaž­dé osvo­bo­ze­ní něco sto­jí? Možná, mož­ná ale také ne. Jinak je to v zása­dě doce­la dost čitel­ný film s poklid­ným tem­pem, v němž zaujme Geraldine Viswanathan v titul­ní úlo­ze Haly.

Za zmín­ku urči­tě také sto­jí, že v roce 2019 byl sní­mek nomi­no­ván na Vekou cenu poro­ty.


Photo © Apple TV+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25146 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72265 KB. | 18.05.2024 - 03:49:58