Kritiky.cz > Recenze knih > Ztracený příběh - zachránit druhému člověku život může spasit ten náš

Ztracený příběh - zachránit druhému člověku život může spasit ten náš

ztraceny pribeh
ztraceny pribeh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh s hle­dá­ním vlast­ní­ho já, své iden­ti­ty? Charles Martin je auto­rem romá­nu Ztracený pří­běh. Zpočátku vám může při­pa­dat, že je román pří­liš nud­ný a fád­ní, ale opak je oprav­du. Až se do něj pono­ří­te, nebu­de­te lito­vat. Bylo by ško­da nedo­číst ho až do kon­ce. 

Bohatá a slav­ná holly­wo­od­ská hereč­ka Katie Quinnová prá­vě oci­tá v nej­hlub­ší kri­zi, muž s pře­zdív­kou Sunday se už del­ší dobu stra­ní lid­ské spo­leč­nos­ti. Oba mají něco spo­leč­né­ho a záro­veň jsou tak roz­díl­ní. Katie skon­či­la na léče­ní. Sunday v sobě skrý­vá svůj těž­ký život­ní pří­běh. Jeho pří­tel je spo­jí dohro­ma­dy a při­mě­je ho, aby odjel s Katie do Francie a tam odha­lil život­ní pří­běh. Dokážou najít spo­leč­nou ces­tu dostat se z minu­los­ti a začít žít pří­tom­nos­tí? Najde Katie svou pra­vou tvář, svou identi­tu? Prozradí Sunday tajem­ství, kte­ré v sobě dlou­ho držel a co ho při­mě­lo žít jako pous­tev­ník? Byla Katie oprav­du Katie? Neváhejte a ponoř­te se do nové­ho romá­nu vyda­va­tel­ství Motto.

Zpočátku jsem měla pro­blém se do kni­hy začíst. Chtěla jsem ji dokon­ce odlo­žit. Nejsem ale ten typ, co to jen tak vzdá a kni­hu odlo­ží. Tak jsem pros­tě čet­la dál. Pořád jsem čeka­la, až se děj začne nějak vyví­jet. Pak to nako­nec při­šlo. Příběh je plný emo­cí, o tom, jak je těž­ké žít v pře­tvář­ce, najít sám sebe, umět žít svou pra­vou tvá­ří, vyrov­nat se s neú­spě­chem a začít zno­vu. Hlavní hrdin­ka to zvlád­la díky muži jmé­nem Sunday. Oba měli své původ­ní jmé­no úpl­ně jiné, jejich totož­nost byla jiná. Děj ve mě vyvo­lá­vat mír­ný pocit nejis­to­ty a pochyb­nos­tí, jaká je moje minu­lost. Jaká je naše oprav­do­vá tvář? Co nás čeká v budouc­nu? Hlavou se mě honi­lo mno­ho myš­le­nek. Musím říci, že ten­to román ve mě bude oprav­du dlou­ho dozní­vat.

Zajímavá myš­len­ka z kni­hy:

„Věci, kte­ré pohřbí­me hlu­bo­ko, nás zra­ňu­jí nej­víc. A někdy kvů­li nim zce­la ztra­tí­me ces­tu.“

Charles Martin je auto­rem řady knih, kte­ré byly pře­lo­že­ny do mno­ha jazy­ků. Žije s man­žel­kou a s tře­mi syny na Floridě, má rád ryba­ře­ní, bojo­vé umě­ní taekwon­do a lov lukem. Nejraději ze vše­ho píše...

Autor: Charles Martin

Žánr: román

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 319

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1461-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11766 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71971 KB. | 21.02.2024 - 17:18:50