Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y

Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y

M.Finger foto Bára Lockefeer
M.Finger foto Bára Lockefeer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro pení­ze udě­la­jí posta­vy fil­mu Toman coko­li. Stejně jako kdy­si jejich předob­ra­zy. Dva z nich ztvár­ni­li oblí­be­ní fil­mo­ví a diva­del­ní her­ci Martin Finger a Jaroslav Plesl.

Martina Fingera obsa­dil reži­sér Ondřej Trojan do role agen­ta minis­ter­stva vni­t­ra Adolfa Püchlera. „Byl to pěk­nej hajz­lík, hrál to na všech­ny stra­ny,“ popi­su­je herec svou roli. Püchler měl za sebou boha­tou agent­skou minu­lost, v šuplí­ku dokla­dy na mno­ho jmen. Za vál­ky pra­co­val pro Francouze, Angličany i naši roz­věd­ku. Z Londýna se vrá­til v roce 1947, nastou­pil na vni­t­ro a začal šme­lit pro Tomana. Měl kon­tak­ty v Londýně a to bylo k neza­pla­ce­ní. „Já tako­vý nejsem, tak­že zahrát si něko­ho tako­vé­ho je po mě požeh­ná­ní,“ libu­je si herec v roli zápo­rá­ka.

Další pokři­ve­ný cha­rak­ter svě­řil reži­sér Jaroslavu Pleslovi. „Hraju zápor­nou posta­vu,“ před­sta­vu­je váž­ným hla­sem herec svou roli Imricha Rosenberga, man­že­la Tomanovy sest­ry Aranky v podá­ní Táni Pauhofové. S Tomanem se zna­li z Londýna a ve fil­mu je Rosenberg důka­zem toho, že kou­pit se dá kdo­ko­li. To Toman věděl ze všech nej­líp. Víc než cha­rak­ter role, ležel ale Jaroslavu Pleslovi na srd­ci její roz­sah. „Mám tady jenom tři natá­če­cí dny, což je straš­ně málo, ale poku­sím se v těch dese­ti větách, kte­ré tady řek­nu, z toho udě­lat jed­nu z hlav­ních rolí,“ pro­ne­sl herec Dejvického diva­dla s tako­vou pře­svěd­či­vos­tí, že i Jiří Macháček na pla­ce lehce zne­jis­těl. A zby­tek štá­bu se v tu chví­li odbou­ral. Náročné a dlou­hé natá­če­ní bez legra­ce zvlád­nout nejde, i pro­to Ondřej Trojan do rolí zápo­rá­ků rád obsa­zu­je vtip­né sym­paťá­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63874 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72003 KB. | 20.07.2024 - 10:29:01