Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě

Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě

Fotr2
Fotr2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film vol­ně nava­zu­je na kome­dii Fotr je lotr. Pokud jste původ­ní film vidě­li, jis­tě si pama­tu­je­te Grega (Ben Stiller), pra­vým jmé­nem Geylorda Yebala a celou jeho pove­de­nou rodi­nu.

Zdá se mi to nebo tam také vidí­te jis­tou podob­nost jmé­na Yebal (Fockers) se jmé­ny Pijus Čuvus a Polulína Pevmanen­ta z fil­mu Život Briana (to se mi jen tak vyta­nu­lo na mys­li). Tak tedy Greg se v pau­ze mezi obě­ma fil­my zasnou­bil se svou pří­tel­ky­ní Pam (Teri Polo), nyní spo­lu čeka­jí dítě a chtě­jí se vzít.

Problémem je samo­zřej­mě její otec Jack Byrnes (Robert De Niro). S chyt­ro­lí­na­ma v uni­for­mě byl vždyc­ky jenom pro­blém, když je to navíc vyslou­ži­lí agent CIA, není o co stát. A když k tomu při­čte­me co mu Greg v původ­ním fil­mu všech­no pro­ve­dl... Narážím na pří­ho­dy s kocou­rem, oltá­řem a jiný­mi nešťast­ný­mi náho­da­mi, díky kte­rým si u své­ho budou­cí­ho tchá­na roz­hod­ně nešpl­hnul.

Naštěstí ho ten­krát zachrá­nil čis­tý prů­chod tes­tem na detek­to­ru lži a jeli­kož Pam Grega milu­je, její otec jí chce vyho­vět, ale ješ­tě před tím si chce tu pochyb­nou rodi­nu Yebalových pořád­ně pro­klepnout. S celou rodi­nou pro­to jedou Jackovým obr­ně­ným vozi­dlem na návště­vu ke Gregovým rodi­čům.

Následující dva dny, kte­ré spo­lu Yebalovi a Byrnesovi strá­ví tvo­ří jed­nu vel­kou sérii neče­ka­ných situ­a­cí. Ani jed­na z rodin není nor­mál­ní, ale obě za nenor­mál­ní pova­žu­jí tu dru­hou. Nejtrapnější situ­a­ce zaží­vá pocho­pi­tel­ně Greg.

Celkově film hod­no­tím klad­ně, dokon­ce mě bavil více něž prv­ní díl. Závěr fil­mu se už tro­chu táhl, ale jinak urči­tě fajn kome­die.


Podívejte se na hodnocení Jeho fotr, to je lotr! na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Fotr je lotr


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88010 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71637 KB. | 19.06.2024 - 19:08:10