Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dannyho parťáci 2 - tak znovu musí Dannyho parta vyloupit banku

Dannyho parťáci 2 - tak znovu musí Dannyho parta vyloupit banku

DP2
DP2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dannyho ban­da se po čas opět schá­zí, ovšem ne zrov­na dob­ro­vol­ně. Majitel kasi­na, Terry Benedict, si nene­chal líbit, že ho par­ta šikov­ných lupi­čů před pár lety při­pra­vi­la o pěk­ných pár mili­o­nů a chce je zpět.

A tak se Danny, Rusty, Linus, Bombař, sklá­da­cí Číňan a všich­ni ostat­ní opět potká­va­jí, aby zjis­ti­li, že jim z jejich famóz­ní lou­pe­že zby­lo jen pár drob­ných a je tudíž potře­ba si na spla­ce­ní „dlu­hu“ vydě­lat. Hoši se tedy opět dáva­jí do prá­ce a před­vá­dě­jí skvě­lou lupič­skou týmo­vou prá­ci.

Od shléd­nu­tí jed­nič­ko­vých par­ťá­ků už ubě­hl něja­ký ten měsíc, a tak pro mě byl začá­tek dvoj­ky tro­chu cha­o­tic­ký. Během něko­li­ka minut totiž divák oble­tí doslo­va celý svět, aby byl svěd­kem toho, co v sou­čas­nos­ti všich­ni kum­pá­ni děla­jí a jak je Benedict (Andy Garcia) upo­mí­ná o své pení­ze. Chvíli mi také trva­lo, než jsem uvyk­la nezvyk­lé­mu sty­lu kon­ver­za­ce mezi Dannym (George Clooney)a Rustym (Brad Pitt) a ostat­ně i v rám­ci celé ban­dy (a to ani nemlu­vím o scé­ně v amste­ro­dam­ské hos­po­dě, kde Danny a Rusty domlou­va­jí kšef­ty. Z té jsem pocho­pi­la asi tolik, co mla­dý Linus:-).

Aby par­ta vrá­ti­la Terrymu jeho pení­ze, vydá­vá se na pouť po Evropě. Oproti jed­nič­ce, kte­rá se ode­hrá­va­la více méně na jed­nom mís­tě, jsme tak ve dvoj­ce tu v Amsterodamu, tu v Paříži, tu v Římě. Dannyho par­ťá­kům při­tom nejde jen o život, pokud Benedictovi nevrá­tí ukra­de­né mili­o­ny, ale taky o pres­tiž. Do celé lapá­lie se totiž ješ­tě vlo­ží dal­ší lupič, mis­tr své­ho obo­ru, kte­ré­ho se obá­vá i poli­cie, „noč­ní lišák“. Ten Dannyho vyzý­vá k sou­bo­ji o jakési čest­né mís­to krá­le lupi­čů.

Kromě toho prá­ci ban­dy lehce kom­pli­ku­je urput­ná agent­ka Europolu Isabel (Catherine Zeta- Jones), kte­rá se navíc zaplet­la s Rustym a tak o zádrhe­ly není nou­ze. Dannyho par­ťá­ci 2 jsou sviž­nou, mís­ty až moc sviž­nou, kome­dií, kte­ré sice nechy­bí šarm a vtip jed­nič­ky, ale dá to tro­chu prá­ce udr­žet pozor­nost a nit. V této rych­los­ti navíc bohu­žel uby­lo jakých­si tech­nic­kých detai­lů jejich pro­fe­se, kte­ré pro mě také čini­ly jed­nič­ku hod­ně při­taž­li­vou. Co však fil­mu i nadá­le zůsta­lo, je vždy „prud­ce ele­gant­ní“ a věč­ně se živí­cí Rusty, o kte­rém nyní navíc není pochyb, že je oprav­du na hol­ky :-).


Podívejte se na hodnocení Dannyho parťáci 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33936 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72258 KB. | 22.05.2024 - 14:17:27