Kritiky.cz > Horory > Killer Among Us (2021)

Killer Among Us (2021)

word image 367621 1
word image 367621 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Kdo a proč uná­ší mla­dé afro­a­me­ric­ké pro­sti­tut­ky? Mladá poli­cist­ka je v patách nebez­peč­né­mu psy­cho­pa­to­vi a zřej­mě i séri­o­vé­mu vra­ho­vi…

Policistka Alisha je u sbo­ru nováč­kem, ale svou prá­ci se sna­ží dělat svě­do­mi­tě. Jednoho veče­ra se sta­ne svěd­kem úno­su mla­dé dív­ky a poda­ří se jí pře­svěd­čit nad­ří­ze­né, aby smě­la pří­pad vyšet­řit. Během pát­rá­ní se totiž uká­že, že jde o prá­ci nebez­peč­né­ho séri­o­vé­ho únos­ce, kte­rý si za své obě­ti vybí­rá afro­a­me­ric­ké pro­sti­tut­ky, po kte­rých se násled­ně „sleh­la zem“. Společně se zku­še­ným kole­gou detek­ti­vem Corbuccim jsou nebez­peč­né­mu psy­cho­pa­to­vi a poten­ci­o­nál­ním vra­ho­vi v patách…

 

Režie: Charlie Scharfman

Rok výro­by: 2021

Délka: 80 min

Země: USA

 

Hrají:

Yasha Jackson...(Alisha)

Imani Lewis...(Ricki Fennel)

Andrew Richardson...(Vince)

Bruce MacVittie...(seržant Corbucci)

Scott Aiello...(detektiv Ford)

...a dal­ší

Začátek toho fil­mu doce­la navna­dil. Vrah zabí­je­jí­cí pro­sti­tut­ky, kte­ré nej­pr­ve omá­mí, poté fotí, lehce mučí, usmr­tí a ve vyko­pa­ném hro­bě poli­je ben­zí­nem a zapá­lí. Tak nějak to zavá­ně­lo rasis­tic­kým pod­tex­tem a zpr­vu to tak i tvůr­ci pre­sen­to­va­li. Radikální srač­ky co poslou­chal v rádiu, mrt­vé byly čer­noš­ky, hlav­ní hrdin­ka poli­cist­ka byla čer­noš­ka – no měl jsem dost oba­vy, aby z toho zase nebyl jen dal­ší blá­bol o tom, jak se ubli­žu­je jen a jen čer­no­chům v té hnus­né Americe.

 

Problém byl v tom, že tvůr­ce a reži­sér v jed­nom z toho nako­nec nedo­ká­zal vyždí­mat víc. Na jed­nu stra­nu se sna­žil vybu­do­vat ale­spoň tro­chu sne­si­tel­nou a ponu­rou atmo­sfé­ru, na dru­hou stra­nu dost děje vypl­ňo­vat poně­kud nud­nou „škvá­rou“, kte­rá tem­po pří­bě­hu brz­di­la. Přidal tro­chu nási­lí, něja­kou tu vraž­du mimo vra­hův úkryt, ale celé to vyvo­lá­va­lo spí­še řadu otaz­ní­ků – proč únos­ce a vrah kte­rý byl zpo­čát­ku tak peč­li­vý, začal najed­nou kaš­lat na svá pra­vi­dla, zabí­jel na potká­ní, jen aby uti­šil svou zlost a poli­caj­ty vlast­ně na svou sto­pu při­ve­dl sám…?

 

Herecké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných žád­ná slá­va, ale viděl jsem už i hor­ší. Mě ale asi nej­víc zkla­mal samot­ný závěr. Ten se sna­žil být co mož­ná nejakč­něj­ší (stří­le­lo se o sto šest, výbuchy, dýmov­ni­ce, bit­ka s obě­tí), ale celé to půso­bi­lo spí­še úsměv­ně – no trap­ně je asi výstiž­něj­ší. Ani se moc nedi­vím, že ten­to film zís­kal u divá­ků dost mizer­né ohod­no­ce­ní. Jde totiž sku­teč­ně o pod­prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá toho pří­liš zají­ma­vé­ho nena­bíd­ne.

Hodnocení: 30 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08200 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72221 KB. | 18.05.2024 - 09:34:41