Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Komando na BLU-RAY

Komando na BLU-RAY

Komando008
Komando008
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Novinky to mají snad­né. Na digi­tál­ních nosi­čích vychá­zí půl roku po jejich kino­vé pre­mi­é­ře. Starší fil­my to mají už těž­ší, je potře­ba o nich napsat, pro­to­že je tře­ba jenom vět­ši­na mla­dé popu­la­ce nezná.

Jedním z fil­mů mého mlá­dí je Schwarzeneggerovo Komando. Třicet let sta­rý film, kte­rý jsem viděl v mých pěti letech v let­ním kině. Mám na něj pěk­né vzpo­mín­ky, a tak je to film mého mlá­dí.

Ani nebu­du poví­dat o pří­bě­hu. Je to pros­tě kla­sic­ký film z 80. Let. Příběh je vel­mi jed­no­du­chý. Triky jsou vel­mi jed­no­du­ché. Je tam plno krve.

Co bychom měli tedy oče­ká­vat? Film z osm­de­sá­tek, kte­rý bude mít ade­kvát­ní kva­lit­ní pře­pi­su. Ano, je to přes­ně to, žád­né nebo mini­mál­ní vylep­še­ní obra­zu. Vylepšení zvu­ku.

Zvuk i obraz pro­šel mini­mál­ní­mi úpra­va­mi. Jenom odstra­ně­ní šumů a základ­ních chyb. V ori­gi­nál­ním ang­lic­kém jazy­ce audio 5.1 DTS. V čes­kém dabin­gu prv­ní ver­ze, kte­rá je už dob VHS s Jiřím Zavřelem. Mám ale vel­kou výtku, přes­to­že Blu-ray sli­bu­je, že je to ver­ze 5.1, tak v pře­váž­né vět­ši­ně je sly­šet pou­ze cen­ter a kraj­ní před­ní kaná­ly.  Nic dal­ší­ho nesly­ší­te. Zadní repro­duk­to­ry ani nezadrn­čí a s baso­vým repro­duk­to­rem sou­se­dy nevzbu­dí­te.

Já mám ale tyto retro kous­ky rád a jsem rád, že si můžu Blu-ray na večer­ní akč­ní popí­je­ní pus­tit. S bonu­sy to také je rela­tiv­ně dob­rá kou­pě. Na nosi­či jsou 2 ver­ze. Kino i reži­sér­ská. Mezi bonu­sy najde­te komen­tá­ře a pár vyne­cha­ných scén

Za při­ja­tel­nou cenu cca 400 Kč, se rád vrá­tím do akč­ních 80. Let. Jsem i rád, že film nebyl pře­ve­den do 3D, jak tře­ba pre­dá­tor. Bylo by to na ško­du.

[adro­ta­te banner=„36“]

Objednete si Blu-ray nebo DVD.

Bitrate

Komanso


Podívejte se na hodnocení Komando na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68814 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72561 KB. | 29.02.2024 - 11:58:13