Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Luk

Luk

200604121838 3
200604121838 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jihokorejský „drs­ňák“ Kim Ki-duk nám před­sta­vu­je svůj zatím posled­ní (v pořa­dí již dva­nác­tý) film, jenž nese reži­sé­rův kla­sic­ký výstřed­ní ruko­pis, avšak mír­ně vybo­ču­je z jeho zaje­tých kole­jí…

Všechny scé­ny se ode­hrá­va­jí na lodi kot­ví­cí na ote­vře­ném moři, kde žije sta­řík s mla­dou dív­kou. Asi před dese­ti lety ji „našel“ a od té doby se o ni sta­rá. Vzplanul k ní lás­kou tako­vou, že na její sedm­nác­té naro­ze­ni­ny plá­nu­je svat­bu. Ona k němu s úctou vzhlí­ží a kaž­dý večer ji uko­lé­bá­vá jeho hra na luk.

Čas od času sem při­jíž­dě­jí rybá­ři, kte­ré tato krás­ná dív­ka nene­chá­vá v kli­du. Stařík si ji však ostra­ži­tě hlí­dá – a ona se ráda scho­vá­vá pod jeho ochran­ná kří­d­la. Jejich vztah ale sil­ně nalo­mí mla­dý stu­dent, jenž sem jed­nou při­jíž­dí ryba­řit. Zamiluje se do dív­ky na prv­ní pohled.

Staříkovi se to samo­zřej­mě ani tro­chu nelí­bí a chlap­ce z lodi vyhá­ní – on se však vra­cí, neboť je odhod­lán si dív­ku odvést a uká­zat jí svět.. Celý pří­běh dopro­vá­zí na prv­ní poslech vel­mi pěk­ná hud­ba, leč když se pořád stej­ný motiv opa­ku­je doko­la, začne vám solid­ně brn­kat na ner­vy…

Bohužel jsou někte­ré detai­ly nato­lik vykon­stru­o­va­né a celý pří­běh vůbec doce­la neza­jí­ma­vě poja­tý a zdlou­ha­vý, že se divák začne nudit (ačko­li film trvá „pou­ze“ hodi­nu a půl). Závěrečná sek­ven­ce vás sice zved­ne ze židle, ale zne­chu­ce­ní z ní zřej­mě vyhra­je na plné čáře. Pokud jste vidě­li více Kim Ki-dukových fil­mů, musí­te uznat, že Luk se mu váž­ně moc nevy­ve­dl..

O filmu:

Hwal
Scénář a režie: Kim Ki-duk
V hlav­ních rolích: Min-jeong Seo, Si-jeok Seo, Gook-hwan Jeon
Jižní Korea / Japonsko, 2005, 90 min


Podívejte se na hodnocení Luk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99443 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72204 KB. | 22.05.2024 - 15:57:48