Kritiky.cz > Recenze knih > HORKÉ VAFLE A LEDOVÉ KOUPELE

HORKÉ VAFLE A LEDOVÉ KOUPELE

stáhnout
stáhnout
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příjemná odde­chov­ka z nád­her­né­ho pro­stře­dí roman­tic­kých hor s láka­vým názvem „Horké vafle a ledo­vé kou­pe­le“ od Karin Harjegard vám zce­la urči­tě zpří­jem­ní dlou­hé pod­zim­ní veče­ry.

Hlavní hrdin­kou je při­bliž­ně pade­sá­ti­le­tá, bezdět­ná uči­tel­ka Helena, kte­rá chys­tá pro své­ho man­že­la drob­nou osla­vu ve dvou. Ostatně jako man­že­lé spo­lu žili  již poma­lu čtvrt sto­le­tí spo­leč­né­ho živo­ta, a Martinova pří­tom­nost tak Heleně dodá­va­la báječ­ný pocit bez­pe­čí a jis­to­ty.

Toho veče­ra, i když její muž vždy cho­dil s veš­ke­rou přes­nos­tí a grá­cií, se opoz­dil. Světlo do neče­ka­né­ho běhu udá­los­tí vná­ší neod­byt­ný tele­fon­ní hovor jejich mlad­ší kole­gy­ně ze ško­ly, kdy Helen odkrý­vá kru­tou prav­du, a to že s jejím man­že­lem již dva roky udr­žu­jí intim­ní vztah.

Heleně se doslo­va hrou­tí celý život, všech­ny jis­to­ty, sny, tou­hy, a hlav­ně ji na svě­tě zra­dil jedi­ný člo­věk, kte­ré­mu bez­mezně věři­la.

Martin ji byl nevěr­ný. Martin, její nej­vět­ší jis­to­ta. Jediný člo­věk na svě­te, na kte­ré­ho se moh­la vždyc­ky napros­to spo­leh­nout.... to vše teď bylo pryč! Když to má bolet, je asi lep­ší bolest při­jmout. Myslím, že se člo­věk musí umět ke vše­mu posta­vit čelem a neu­tí­kat před prav­dou.

A tak se i sta­lo! Helen vyu­ži­la nabíd­ka své star­ší kole­gy­ně, kte­rá potře­bo­va­la obsta­rat svo­jí cha­tič­ku v horách v obdo­bí vel­kých prázd­nin, neboť se sama muse­la sta­rat o umí­ra­jí­cí­ho man­že­la. Helen vyu­ží­vá této pří­le­ži­tos­ti a stě­hu­je se na samo­tu do hor, aby si tak utří­di­la vlast­ní myš­len­ky před tím, co bude dál.

Osud však zasáh­ne nemi­lo­srd­ně ješ­tě jed­nou a nekom­pro­mis­ně vše roz­hod­ne za Helenu, pro niž už není ces­ty zpět. Helena se vydá­vá na svou novou eta­pu živo­ta, kdy otví­rá nová dvíř­ka nejen novým přá­te­lům, novým pří­le­ži­tos­tem a výzvám, ale i hla­sům z minu­los­ti.... a i když jí v živo­tě dost při­stři­hl kři­dýl­ka její Martin, nyní se už nad tím neo­hlí­ží a je na dob­ré ces­tě vše napra­vit, a hlav­ně najít samu sebe, co má ráda a najít hlav­ně ces­tu k srd­ci svým nej­bliž­ším.... a hlav­ně se řídit vždy hes­lem: „Člověk má dělat to, co mu dělá dob­ře a z čeho má radost.“

Na téhle kni­ze mě bavi­lo úpl­ně všech­no a Helenu jsem ze vše­ho nej­ví­ce obdi­vo­va­la za to, jak moc se posu­nu­la ve svém osob­ním i pro­fes­ním živo­tě dál, a i když se jí na začát­ku zhrou­til celý její život a svět, tak se po urči­té době doká­za­la sama posta­vit na nohy a jít si za svý­mi sny.

Jedno jsem za tyhle posled­ní měsí­ce koneč­ně pocho­pi­la. A to, jak je důle­ži­té se správ­ně roz­ho­do­vat. Jak nad tím vším pře­mýš­let... Dělám něco, pro­to­že to sama chci, nebo pro­to, že to chce někdo jiný? Nebo snad jen pro­to, že se to ode mě oče­ká­vá?

V pří­bě­hu na vás čeká spous­tu milých, ale i nemi­lých pře­kva­pe­ní, díky kte­rýmž se hlav­ní hrdin­ka pouš­tí do jed­not­li­vých výzev a „poku­še­ní“, jež ji do ces­ty sta­ví sám život. Kniha je napsá­na vel­mi hra­vě, sro­zu­mi­tel­ně a skvě­le se čte.

Navíc popi­su­je i dech berou­cí kouz­lo celo­roč­ní hor­ské kra­ji­ny a nos­tal­gii dáv­ných časů, s níž dostá­vá­te chuť nejen na domá­cí voňa­vé vafle, ale i tou­hu odstě­ho­vat se do hor a být sou­čás­tí této nezkrot­né pří­ro­dy kaž­dý den....

 

HORKÉ VAFLE A LEDOVÉ KOUPELE

Napsala: Karin Harjegard

Přeložila: Edita Petrásová

Vydala GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou METAFORA

První vydá­ní, Praha 2023

Počet stran: 318

ISBN: 978-80-7625-296-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Obchodnice z Amsterdamu6. listopadu 2022 Obchodnice z Amsterdamu Obchodnice z Amsterdamu od spisovatelky Simone van der Vlugt, jež vydala GRADA Publishing, a.s., je oddychový historický román z přelomu 19. a 20. století, který rozhodně neurazí žádného […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti24. listopadu 2023 ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti Pokud hledáte humoristicky laděný sci-fi román, u kterého se nejen příjemně uvolníte a zasmějete, ale i tak trochu zamyslíte nad zásadními otázkami "běžného života" tj. na čem v životě […] Posted in Recenze knih
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
  • 5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání9. října 2023 5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání Všichni to známe – touha po nové pracovní příležitosti a ten první krok – napsat žádost o zaměstnání. Ale jak na to, aby vaše žádost vynikla a upoutala pozornost zaměstnavatele? Správně […] Posted in Ze života
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové30. července 2023 Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové Milujete romány Kataríny Gillerové? Hledáte příjemné letní čtení ze života? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho vstřebávat. […] Posted in Recenze knih
  • Koho chcete jako vítěze Survivor 2023?3. dubna 2023 Koho chcete jako vítěze Survivor 2023? Dva kmeny se utkávají o přežití v nejtvrdší reality show na světě. Hrdinové a Rebelové musí čelit hladu, bolesti, výzvám a překvapením. Brzy se spojí do jednoho kmene, ze kterého vzejde […] Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39323 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69577 KB. | 06.12.2023 - 12:21:04