Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Felliniho Casanova: Cesta za dobrodružstvím v Benátkách

Felliniho Casanova: Cesta za dobrodružstvím v Benátkách

Photo © Gaumont
Photo © Gaumont
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Casanova Federica Felliniho je ital­ský his­to­ric­ký film reži­sé­ra Federica Felliniho z roku 1976, nato­če­ný pod­le auto­bi­o­gra­fie benát­ské­ho dob­ro­dru­ha a spi­so­va­te­le Giacoma Casanovy z 18. sto­le­tí.

Producent Dino De Laurentiis navr­hl do role Casanovy Roberta Redforda, ale Fellini ho odmí­tl obsa­dit. Do role byli zva­žo­vá­ni také Jack Nicholson, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi a Gian Maria Volonté. Když De Laurentiis od pro­jek­tu odstou­pil a Fellini pode­psal novou smlou­vu s pro­du­cen­tem Albertem Grimaldim, byl do role obsa­zen Donald Sutherland, kte­rý si musel oho­lit hla­vu a nosit pro­té­zu nosu i bra­dy. Poté, co si Sutherland oho­lil před­ní část vla­sů, řekl roze­smá­té­mu davu: „Když Fellini řek­ne, abys­te se ostří­ha­li, tak se ostří­hej­te.“

Sutherland natá­čel film „Casanova“ v Itálii v době, kdy mafie pro­vá­dě­la úno­sy na vyso­ké úrov­ni. Musel se nechat vozit do stu­dia a ze stu­dia s bílým pyt­lem na hla­vě, aby si zacho­val ano­ny­mi­tu, a poz­dě­ji zjis­til, že pro­du­cent pro něj kou­pil pojiš­tě­ní pro­ti úno­su, ale teh­dy mu to neřekl, pro­to­že to byla pod­mín­ka pojist­ky.

Když bylo 17. srp­na 1975 v řím­ských labo­ra­to­řích Technicoloru ukra­de­no něko­lik kotoučů fil­mu, musel Fellini čás­ti toho­to fil­mu, včet­ně pro­pra­co­va­né scé­ny benát­ské­ho kar­ne­va­lu, nato­čit zno­vu. Ukradeno bylo také něko­lik kotoučů fil­mu Piera Paola Pasoliniho“ Salò aneb 120 dní Sodomy“ (1975) a spaghet­ti wes­ter­nu Damiana Damianiho „Génius, dva par­ťá­ci a blbec“ (1975). Kromě pře­stří­há­vá­ní donu­ti­la tato krá­dež Felliniho také upus­tit od sek­ven­ce s Barbarou Steeleovou. Negativy byly zno­vu nale­ze­ny v květ­nu 1976. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší, Giacomo Cassanova!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39622 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71993 KB. | 20.07.2024 - 05:15:17