Kritiky.cz > Recenze knih > Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války

Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války

bmid navrat z minulosti Xzp 384782
bmid navrat z minulosti Xzp 384782
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Žijeme v době plné před­sud­ků. Rozštěpové vady rtu a pat­ra pat­ří mezi vady, kte­ré lze ope­ro­vat v čas­ném stá­diu po naro­ze­ní. Následná reha­bi­li­ta­ce, odhod­lá­ní pomoc svým tak­to posti­že­ným dětem je nároč­ná. Nezisková orga­ni­za­ce Šťastný úsměv, z.s. pomá­há dětem naro­ze­ným s roz­ště­pem obli­če­je. Snaží se o to, aby roz­štěp nebyl tabu, aby kaž­dý věděl, že tato vada je jen malá chy­bič­ka, kte­rá se sta­la úpl­ně na počát­ku těho­ten­ství při vývo­ji obli­če­je. Napravit tuto vadu však trvá vel­mi dlou­ho a není to tak snad­né.  Je nesmír­ně důle­ži­té vytr­vat a nevzdá­vat se. 

Třináctiletý Michal zůstá­vá u své babič­ky na ven­ko­vě. Jeho rodi­če, oba léka­ři odjíž­dí na čty­ři měsí­ce za pra­cí do Indie. Náhodně obje­ví tzv. Čertovu pla­ni­nu v lese, kde poci­ťu­je nepří­jem­né, sví­ra­vé poci­ty. V tom­to mís­tě se sna­ži­lo už něko­lik lidí zasá­zet stro­my a ty zde neros­tou. Jeho babič­ka mu začne vyprá­vět pří­běh o ženě, kte­ré se naro­di­la dív­ka jmé­nem Andulka s roz­ště­pem, dří­ve se tomu říka­lo zaje­čí pysk. Ta ale zemře­la a o dív­ku se sta­ra­la babič­ka, kte­rá jí v pěti letech vyhna­la. Ujala se jí sel­ka, sta­ra­la se u ní o drů­bež. Nemohla cho­dit do ško­ly, špat­ně mlu­vi­la, ale krás­ně kres­li­la. Jednoho dne, když pás­la husy, domů se nevrá­ti­la. Slehla se po ní zem a už jí nikdo nikdy nena­šel. To se sta­lo přes­ně před sto lety v době 1. svě­to­vé vál­ky. V mís­tě Čertovy pla­ni­ny byly nale­ze­ny dva obráz­ky, kte­ré Andulka nakres­li­la. Michal a jeho kama­rád­ka Pája se začnou tím­to mís­tem zabý­vat. Podaří se jim tuto záha­du roz­luš­tit?

Knihu Návrat z minu­los­ti, jejíž autor­kou je Martina Kolísková, mamin­ka tři­nác­ti­le­té Lenky, kte­rá se naro­di­la s roz­ště­po­vou vadou, vyprá­ví pří­běh s téměř detek­tiv­ní záplet­kou a náde­chem tajem­na, oko­ře­ně­ný „vědec­kým bádá­ním“ dět­ských hrdi­nů, plný humor­ných momen­tů i pří­le­ži­tos­tí k zamyš­le­ní je určen dětem od 10 let. Je to věk, kdy se s posměš­ky, nepo­cho­pe­ním i šika­nou setká­va­jí děti v dneš­ní době nej­čas­tě­ji.

Část zis­ku z kaž­dé­ho pro­da­né­ho výtis­ku věnu­je autor­ka nezisko­vé orga­ni­za­ci Šťastný úsměv, z.s., kte­rá pomá­há dětem s roz­ště­pem obli­če­je pro­jít léč­bou s úsmě­vem.

Příběh jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Kniha se mi moc líbi­la. Autorka nás vra­cí do doby před sto­ly lety. Poukazuje na to, jak to měli lidé těž­ké. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té mít pově­do­mí o dětech s tou­to vadou. V rám­ci své před­cho­zí prá­ce v nemoc­ni­ci jsem se s tako­vý­mi dět­mi setká­va­la běž­ně. Přijmout dítě s roz­ště­pem bylo pro rodi­če obrov­ská zkouš­ka vzta­hu, ale i to, že si mnoh­dy sáh­ly na dno svých sil, bylo smut­né. Proto je osvě­ta oprav­du moc důle­ži­tá, ale veřej­nost na tyto děti nena­hlí­že­la s opo­vr­že­ním. Tyto děti mají prá­vo na plno­hod­not­ný život. V tom jim pomá­há nezisko­vá orga­ni­za­ce Šťastný úsměv.  Za to jim pat­ří vel­ký dík.

Autor: Martina Kolísková

Ilustrace: Barbora Naomi Vavrlová

Žánr: pří­běh pro děti

Vydáno: 2017, Barbora Cifrová, Prosenice

Počet stran: 169

Vazba kni­hy:

ISBN: 978-80-270-3623-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Italská dcera-odváží se následovat své srdce?24. února 2024 Italská dcera-odváží se následovat své srdce? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Italská dcera, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte se […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • Krabička vzpomínek- poučení z minulosti nám dává naději na lepší budoucnost30. dubna 2023 Krabička vzpomínek- poučení z minulosti nám dává naději na lepší budoucnost Máte rádi romány Kathryn Hughesové? Chcete zažít emotivní příběh plný překvapení? Tak právě vám je určen román s názvem Krabička vzpomínek.  Jenny slaví své sté narozeniny v jednom […] Posted in Recenze knih
  • S láskou z Riviéry- prosluněný příběh9. dubna 2023 S láskou z Riviéry- prosluněný příběh Máte rádi romány Julie Caplinové? Chcete si užít nádhernou romantiku Azurového pobřeží, aniž vyjdete ze svého domu? Tak právě vám je určena novinka nakladatelství Motto, jehož autorkou je […] Posted in Recenze knih
  • Mia a delfín – krásný příběh dívky a delfína20. prosince 2022 Mia a delfín – krásný příběh dívky a delfína Máte rádi moře? Hledáte krásný příběh přátelství dívky a delfína? Tak právě vám je určena kniha Zuzany Barilové, která se jmenuje Mia a delfín. Vydala ji Grada pod značkou bambook.  Mia […] Posted in Recenze knih
  • Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací27. října 2022 Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací Máte rádi romány Karin Krajčo Babinské? Chcete si přečíst nádherný příběh jedné rodiny, při němž budete mít husí kůži? Ráda bych se s Vámi podělila o čtenářský zážitek s knihou Tsunami, na […] Posted in Recenze knih
  • Soví pošta - originální cestopis pro zvídavé děti16. října 2022 Soví pošta - originální cestopis pro zvídavé děti Máte rádi knihy o zvířatech? Cestujete rádi? Chcete poznat mnoho zajímavých zemí? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Anna Schlindenbuch je autorkou knihy Soví pošta.  Noe zapomene […] Posted in Recenze knih
  • Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost24. září 2022 Samotářky - jak nás ovlivňuje minulost Máte rádi romány Barbory Šťastné? Chcete si přečíst zajímavý román z devadesátých let?  Pojďte se na to společně se mnou podívat. Čeká vás opravdu zajímavé čtení.  Ludmila, Amálie, Věra, […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34679 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72047 KB. | 24.04.2024 - 16:22:49