Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Obvyklí podezřelí

Obvyklí podezřelí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte Keysera Sozeho? Neznáte? Tak to pozor, moh­li bys­te totiž dopad­nout tak jako par­tič­ka lidí ve fil­mu Obvyklí pode­zře­lí. Doporučuji se s ním sezná­mit. Podle ame­ric­ké aka­de­mie jde o film s nej­lep­ším scé­ná­řem a nej­lep­ším her­cem roku 1995 a pod­le hla­so­vá­ní návštěv­ní­ků fil­mo­vé data­bá­ze imdb.com jde o jeden z dva­ce­ti vůbec nej­lé­pe hod­no­ce­ných fil­mů.

Toho dne se na poli­cej­ní sta­ni­ci setká pět zlo­čin­ců – zná­mých firem – čili obvyk­lých pode­zře­lých, to zna­me­ná těch, kte­ří se obvykle před­vo­lá­va­jí na poli­ci, když se něco seme­le. Mají v tom totiž prav­dě­po­dob­ně prs­ty. Ne ale teď. Proč by nicmé­ně v něčem prs­ty mít nemoh­li? Muž jmé­nem Kobayashi, zastu­pu­jí­cí tajem­né­ho Keysera Sozeho, jed­no­ho z nej­o­bá­va­něj­ších gan­gs­te­rů, jim dává nabíd­ku pro něj pra­co­vat. Tedy nabíd­ku – on je to z vět­ší čás­ti roz­kaz. Aspoň že odmě­na má být slad­ká: když zlik­vi­du­jí loď s dro­ga­mi, kte­ré vlast­ní sku­pin­ky Sozeho kon­ku­ren­tů, můžou si mezi sebe roz­dě­lit 91 mili­o­nů dola­rů. No tak odo­la­li bys­te?

Ve fil­mu nehra­jí žád­né super­hvězdy, přes­to je ten­to film po boku Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank jed­ním z ori­gi­nál­ních a při­tom nedo­ce­ně­ných sním­ků 90.let (a nejen těch). Jedna hvězda, avšak spí­še poz­děj­ší, se přes­to na plát­ně obje­vu­je. Je jím Kevin Spacey; za svůj výkon si vyslou­žil Oskara za nej­lep­ší. Má důle­ži­tou roli Rogera Verbala Kinta, jedi­né­ho (?) pře­ži­vší­ho z pěti­ce, kte­rý musí vypo­ví­dat na poli­cej­ní sta­ni­ci, ale na dru­hou stra­nu jde o nená­pad­né­ho čle­na týmu. Druhou důle­ži­tou posta­vou je Dean Keaton, schop­ný vůd­ce téhle ban­dič­ky.

Vtip sním­ku je v tom, že Keyser Soze v něm vůbec nevy­stu­pu­je. Vždy jed­ná jen pro­střed­nic­tvím něko­ho, a ten ho ješ­tě vůbec nevi­děl. Takový je to machr. Ale pozor, to nemys­lím v legra­ci. Scénář je sku­teč­ně výbor­ně pro­pra­co­va­ný, od samot­né­ho začát­ku, kdy se děj jen poma­lu roz­bí­há, až po str­hu­jí­cí závěr. A na kon­ci se stříp­ky mozai­ky se nako­nec dají dohro­ma­dy a zapad­nou do sebe napros­to neče­ka­ně a bri­lant­ně… Hlavní děj se posu­nu­je kupře­du pomo­cí roz­ho­vo­ru poli­cej­ní­ho vyšet­řo­va­te­le, kte­rý Kinta vyslý­chá. Kintovým vyprá­vě­ním se postup­ně dosta­ne­me až k samot­né akci na lodi.

Díky tomu, co se sta­ne v posled­ních minu­tách a co dá fil­mu totál­ně jiný roz­měr, se také změ­ní vaše vní­má­ní fil­mu: z prů­měr­né­ho, mož­ná lehce nad­prů­měr­né­ho, je najed­nou něco, co bys­te chtě­li oka­mži­tě vidět ješ­tě jed­nou, abys­te si všimli všech těch nyan­cí, kte­ré nazna­ču­jí mož­né rozuz­le­ní. Pochybuju, že těs­ně před závě­reč­ný­mi titul­ky ten­to svůj názor nepře­hod­no­tí­te i vy…

O filmu:

Scénář: Christopher McQuarrie
Režie: Bryan Singer
V hlav­ních rolích: Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Stephen Baldwin, Benicio Del Toro, Kevin Pollak, Chazz Palminteri, Pete Postlethwaite
USA/Německo 1995, 106 minut


Podívejte se na hodnocení Obvyklí podezřelí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Valentine (2001)16. května 2014 Valentine (2001) Neutahujte si ze svých spolužáků! Nikdy nevíte, zda se z některého nestane narušený psychopat… Paige, Kate, Dorothy a Lily, jsou kamarádkami již od základní […] Posted in Horory
  • Andrej Babiš exkluzivně v neděli večer na Nově!15. listopadu 2018 Andrej Babiš exkluzivně v neděli večer na Nově! Pořad Vládní krize: Andrej Babiš exkluzivně odvysílá televize Nova živě. Půjde o jediný televizní rozhovor, který Andrej Babiš poskytne k události aktuálně hýbající českou politickou […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %31. března 2017 Laskavé pohádky od starého dubu - 55 % Tenounká knížka je o skřítkovi Vítkovi, který se vydává na poznávací výpravy, při kterých potká veverčáka Marcela, sojku Toničku, lasičky Mariánku a Jasmínku a další obyvatele lesa. Vítek […] Posted in Recenze knih
  • Mosura (1961)29. května 2012 Mosura (1961) Jedno z nejoblíbenějších monster v Japonsku přichází na scénu. Poblíž ostrova Infant (Beiru), provádí armáda země Rolithican testování atomových zbraní. Jednoho dne zde ztroskotá […] Posted in Horory
  • Hledání Země Nezemě - recenze1. dubna 2005 Hledání Země Nezemě - recenze Finding Neverland, jak zní v originále název tohoto filmu, vypraví o osudu spisovatele a autora divadelních her James M.Barrieho, který momentálně prožívá menší krizi. Recenze našeho […] Posted in Filmové recenze
  • Fly, The (1958)10. května 2021 Fly, The (1958) Otravné mouchy rád nemám, ale tento starý film se mi docela líbil…Když onoho večera zvedne továrník Francois telefon, dozvídá se nejen, že zemřel jeho bratr Andre, ale že ho má mít […] Posted in Horory
  • Atlas rostlin – kvetoucí byliny12. ledna 2024 Atlas rostlin – kvetoucí byliny Jste milovníci květin, které můžete najít v přírodě? Nebo vás jen zajímá, jak se jmenuje kvetoucí rostlina, kterou spatříte při procházce po louce? Pak by vás mohla zaujmout právě tato […] Posted in Recenze knih
  • Birth/Rebirth5. září 2023 Birth/Rebirth Modern Frankenstein Daughter! Laura Moss natočila solidní psychologické Drama řízlé Thrillerem, které čerpá inspiraci z klasické hororové literatury i Cronenberga a byť se nedočkáme […] Posted in Krátké recenze
  • #DP175: Mister Negative byl přidán do Marvel: Contest of Champions14. června 2021 #DP175: Mister Negative byl přidán do Marvel: Contest of Champions  Autorem článku je Daniel PaličkaNovinka je převzata ze slovenského herního serveru Somhráč. Původně vyšla na následující adrese. Novinka je mírně upravena a […] Posted in Recenze komiksů
  • Red Dead Redemption 2 / část 29 / Chlast zadarmo bude problém / 1080 HD / 60 FPS27. listopadu 2020 Red Dead Redemption 2 / část 29 / Chlast zadarmo bude problém / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82278 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72228 KB. | 24.05.2024 - 02:28:21