Kritiky.cz > Recenze knih > Ochrání dva bratři svůj mlýn?

Ochrání dva bratři svůj mlýn?

michal vaněček mlýn
michal vaněček mlýn
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když František a Karel Hadrbolcovi slí­bí své­mu umí­ra­jí­cí­mu otci, že nedo­pus­tí, aby mlýn a dal­ší pozem­ky, kte­ré rodi­na vlast­ní, dostal do rukou někdo cizí, netu­ší, že je čeká celo­ži­vot­ní boj. Společně se sestra­mi Hankou a Boženkou se sta­ra­jí o rodin­ný maje­tek, pře­č­ka­jí dru­hou svě­to­vou vál­ku a násled­ný cha­os, kte­rý vypuk­ne po tom, co vál­ka skon­čí. Když prv­ní pová­leč­né vol­by vyhra­jí komu­nis­ti, nála­da ve věs­ni­ci se začne poma­lu měnit. Obyvatelé se začnou dělit na pří­vr­žen­ce a odpůr­ce komu­nis­mu a lidi, kte­ři se o poli­ti­ku neza­jí­ma­jí.

V době vzni­ku JZD ve ves­ni­ci se míst­ní komu­niš­tič­tí funk­ci­o­ná­ři sna­ží bra­t­ry pře­svěd­čit, aby byli jed­ni z prv­ních lidí, kte­ří do JZD vstou­pí. Bratři nesou­hla­sí. Dali slib, maje­tek pat­ří rodi­ně a niko­mu jiné­mu. Nějvětší majet­ky ve ves­ni­ci však mimo druž­stvo zůstat nemo­hou, a tak se komu­nis­ti sna­ží mlýn i při­leh­lé pozem­ky zná­rod­nit. Nečekají však, že nara­zí na sil­ný odpor obou bra­trů, kte­rý nezlo­mí ani věze­ní, ani psy­chi­atrie, ba ani pra­cov­ní tábo­ry.

Rodinná sága Michala Vaněčka, kte­rá je napsá­na na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí, začí­ná v roce 1900, kdy si Josef Hadrbolec bere za ženu Viktorii. Následuje naro­ze­ní čtyř sou­ro­zen­ců a vykres­le­ní pomě­rů, ve kte­rých rodi­na žila. Kniha je roz­dě­le­ná na pět čás­tí, z nichž posled­ní kon­čí v roce 2010. Kapitoly zde nejsou ozna­če­né čís­ly, jen názvem nebo rokem. V úvo­du kapi­tol, kte­ré se ode­hrá­va­jí v komu­nis­tic­kých letech, najde­te auten­tic­ké citá­ty z Rudého prá­va, kte­ré jen posil­ňu­jí dobo­vou atmo­sfé­ru pří­bě­hu.

Kromě hlav­ních hrdi­nů se sezná­mí­te i s dal­ší­mi posta­va­mi, kte­ré ovliv­ni­ly a zasáh­ly do živo­ta bra­trů Hadrbolců, napří­klad s fará­řem Hřibem, Hančiným synem Vojtou nebo malou Marcelkou, dcer­kou sou­se­dů. Ti všich­ni čeli­li pro­blé­mům, kte­ré jim při­ná­šel jejich odpor k reži­mu, no doká­za­li jim čelit a záro­veň neztra­tit svou tvář a své morál­ní zása­dy.

I když samot­ný pří­běh není vese­lý, autor nešet­ří las­ka­vým humo­rem, díky kte­ré­mu se nejed­ná o depre­siv­ní čte­ní. Hrdinové jsou sym­pa­tič­tí a pro­pra­co­va­ní, tak­že bez pro­blé­mů uvě­ří­te, že se pří­běh ode­hrál přes­ně tak, jak ho autor popi­su­je, a bude­te Františkovi a Karlovi držet pal­ce, aby svůj slib dodr­že­li a mlýn uchrá­ni­li.

Hodnocení: 100%

MLÝN

Autor: Michal Vaněček

Vydáno: Cosmopolis, 2018

Počet stran: 432


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […] Posted in Recenze knih
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […] Posted in Recenze knih
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […] Posted in Recenze knih
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […] Posted in Recenze knih
  • Recenze: Do posledního dechu24. června 2018 Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla první. Úkolem celého vyšetřovacího týmu je zajistit, aby byla tou poslední. Robert Bryndza […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11636 s | počet dotazů: 256 | paměť: 69420 KB. | 05.12.2023 - 12:54:41