Kritiky.cz > Recenze knih > Jak zachránit stránky světa?

Jak zachránit stránky světa?

kniha krve kai meyer stránky světa
kniha krve kai meyer stránky světa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svět bib­li­o­man­tů je ohro­žen novým nebez­pe­čím. Stránkami svě­ta se šíří děsi­vé myš­len­ky, kte­ré pohl­cu­jí jed­no refu­gi­um za dru­hým a vyma­zá­va­jí je z povrchu svě­ta - i s lid­mi a exlib­ri, kte­ré v nich žijí. Akademie, sna­ží­cí se zachrá­nit bib­li­o­man­ti­ku za kaž­dou cenu, se roz­hod­la pře­su­nout se do nor­mál­ní­ho svě­ta a refu­gia pone­chat své­mu osu­du. Mezitím se Furia pro­bou­zí v podiv­ném mezi­svě­tě, kde potká­vá sta­ré zná­mé a dozví­dá se, že je jedi­nou oso­bou, kte­rá doká­že zasta­vit šíře­ní myš­le­nek. Otázkou zůstá­vá, jak.

V rezi­den­ci se povstal­ci zatím sna­ží zabrá­nit plá­nům Akademie a zasta­vit peče­tě­ní refu­gii. Uvědomují si, že jejich šan­ce uspět je mini­mál­ní, no nevzdá­vá­jí se. Netuší však, že Knihy stvo­ře­ní, kte­ré Furia ukry­la v knihov­ně, láka­jí nepřá­te­le, kte­rým se oby­va­te­lé rezi­den­ce nemo­hou rov­nat.

V sérií Stránky svě­ta stvo­řil němec­ký spi­so­va­tel Kai Meyer ori­gi­nál­ní svět, kte­rý urči­tě nadchne kaž­dé­ho milov­ní­ka knih. Knihy, pomo­cí kte­rých se dá kouz­lit, mlu­ví­cí kni­hy nebo kni­hy, pomo­cí kte­rých se dá změ­nit minu­lost, a s ní i pŕí­tom­nost a budouc­nost, hra­jí v pří­bě­hu důle­ži­tou roli. Z kaž­dé strán­ky tex­tu je cítit auto­ro­va lás­ka ke kni­hám a k pří­bě­hům, a tuhle svou lás­ku se mu daří sprostřed­ko­vat i čte­ná­řům.

Příběh posled­ní čás­ti tri­lo­gie je vyprá­věn z více­ro úhlů pohle­du. Furia vás sezná­mi s Nočními země­mi, Cat a Finnian se svou sna­hou zabez­pe­čit vítěz­ství odbo­je, Rachele Nebeská uka­zu­je, jakým sta­ros­tem čelí coby nová vedou­cí Akademie, Jim Hawkins, exlib­ro z Furiiny oblí­be­né kni­hy, popi­su­je běž­ný život v rezi­den­ci a Duncan a Isis vyprá­ví o dob­ro­druž­né výpra­vě, kte­rá má za cíl zachrá­nit Furii ze zaje­tí myš­le­nek.

Nechybí něko­lik zají­ma­vých dějo­vých zvra­tů a pře­kva­pi­vý původ niči­vých myš­le­nek, stej­ně jako vysvět­le­ní, proč je doká­že zasta­vit jenom Furia, a pro­to­že konec pří­bě­hu je - navzdo­ry tomu, že všech­ny pod­stat­né otáz­ky byly zod­po­vě­ze­ny - ote­vře­ný, je mož­né, že se jed­nou dočká­me dal­ších dob­ro­druž­ství ode­hrá­va­jí­cích se mezi strán­ka­mi svě­ta.

Hodnocení: 95%

Stránky svě­ta: Kniha krve

Autor: Kai Meyer

Originální název: Blutbuch

Vydáno: CooBoo, 2018

Počet stran: 360


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50571 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71612 KB. | 13.07.2024 - 02:22:14