Kritiky.cz > Recenze knih > Záhadné zmizení dívky

Záhadné zmizení dívky

summer
summer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Summer bylo deva­te­náct let, když beze sto­py zmi­ze­la během pik­ni­ku na plá­ži Ženevského jeze­ra. Byla zde se svý­mi tře­mi nej­lep­ší­mi kama­rád­ka­mi a svým o pět let mlad­ším bra­t­rem Benjaminem. Aby si ukrá­ti­li dlou­hou chví­li, roz­hod­li se, že si zahra­jou na scho­vá­va­nou. A Summer... v jed­nu chví­li tam byla, o pár minut poz­dě­ji byla pryč. Zmizela beze sto­py. V pamě­ti jejím blíz­kým a kama­rád­kám utkvěl ten­to obrá­zek: krás­ná blond dív­ka v dží­no­vých šort­kách běží kap­ra­dím. Pohltil ji snad vítr, voda nebo stro­my?

O dva­cet pět let poz­dě­ji je Benjamin muž trpí­cí váž­ný­mi psy­chic­ký­mi pro­blémy. Protože se chce v živo­tě pohnout dál, začne navště­vo­vat psy­cho­te­ra­pe­u­ta, kte­rý ho nutí vzpo­mí­nat na minu­lost. A prá­vě vzpo­mín­ky jsou tím impul­sem, kte­rý ho při­mě­je odha­lo­vat rodin­ná tajem­ství. O co blíž se Benjamin dostá­vá k prav­dě, o to líp chá­pe, že v jeho rodi­ně nic neby­lo tak doko­na­lé, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát.

Román o zmi­ze­lé dív­ce Summer napsa­la fran­couz­ská spi­so­va­tel­ka Monica Sabolo. Anotace sli­bu­je silný, zne­po­ko­ju­jí­cí pří­běh, ve kte­rém se snou­bí tajem­ná atmo­sfé­ra s dech berou­cím napě­tím. Nic z toho však v pří­bě­hu nena­jde­te. Kniha je napsá­na vel­mi cha­o­tic­ky. Hlavní hrdi­na pře­ska­ku­je od jed­né myš­len­ky k dru­hé, a pro­to­že ty myš­len­ky na sebe čas­to ani nena­va­zu­jí, je těž­ké se v nich neztra­tit. V minu­los­ti ani v sou­čas­nos­ti sa nic zají­ma­vé­ho nedě­je a poví­dá­ní o doko­na­le krás­né, nada­né a chyt­ré Summer brzy začne být otrav­né.

Celkový dojem neza­chra­ňu­jí ani odha­le­ná tajem­ství, ani konec, na kte­rých není nic zne­po­ko­ju­jí­cí­ho ani šoku­jí­cí­ho. Čtivosti nepo­má­há ani fakt, že vět­ši­na vět se skla­dá ze sou­vě­tí, kte­ré jsou dlou­hé klid­ně i něko­lik řád­ků. Je to ško­da, pro­to­že samot­ný námět je pou­ta­vý a dal se zpra­co­vat do sku­teč­ně zají­ma­vé­ho pří­bě­hu. Autorce se to ale nepo­ved­lo.

Hodnocení: 40%

SUMMER

Autorka: Monica Sabolo

Originální název: Summer

Překlad: Anna Melicharová

Vydáno: XYZ, 2019

Počet stran: 240


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […] Posted in Recenze knih
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93024 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71721 KB. | 29.02.2024 - 17:06:25