Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pravidla vášně

Pravidla vášně

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na prv­ní pohled se může zdát, že půjde jen o dal­ší běž­nou kome­dii pro nác­ti­le­té. Opak je však prav­dou. Pravidla váš­ně mají něco do sebe a navíc jde o dosti spe­ci­fic­ký film, niko­liv tedy o dal­ší do tuc­tu.

Pravidla váš­ně se ode­hrá­va­jí na pres­tiž­ní ame­ric­ké uni­ver­zi­tě Camden College, což je asi jedi­né, co mají spo­leč­né­ho s ostat­ní­mi kome­di­e­mi své­ho dru­hu. Pak už je to jeden vel­ký úlet. Film nemá žád­né­ho výraz­né­ho hrdi­nu nebo ale­spoň hlav­ní posta­vu. Prostě je tu něko­lik postav se kte­rý­mi spo­leč­ně pro­ži­je­me celý děj. Sean Bateman (James Van Der Beek) spí s polo­vi­nou holek ve ško­le a na stu­dia a živo­bi­tí si vydě­lá­vá tak, že polo­vi­ně ško­ly pro­dá­vá dro­gy. Pak je tu Lauren (Shannyn Sossamon), na kte­rou má Sean zálusk, ale ta milu­je Victora (Kip Pardue) a chce s ním při­jít o panen­ství. Victor je však ke své smů­le, na cestách po Evropě. No a nako­nec je tu homose­xu­ál Paul (Ian Somerhalder), kte­rý je, k jeho smů­le, zami­lo­va­ný do Seana.

Děj fil­mu je nezvykle posa­zen do 80. let a je poně­kud zvlášt­ní, pro­to­že se tam téměř nic neo­de­hra­je. Celý film se točí kolem vel­ké­ho mjda­nu zva­né­ho Konec svě­ta, na kte­rém se nako­nec všich­ni sejdou. Během fil­mu se pak stá­le vra­cí­me v retrospek­ti­vě a zjiš­ťu­je­me co se vlast­ně sta­lo před­tím. Zmíněná retrospek­ti­va je doce­la psy­cho. Děj fil­mu se najed­nou zasta­ví a jde zrych­le­ně pozpát­ku, ale jinu­dy, než se do stá­va­jí­cí­ho bodu dostal. Pak se čas zni­če­ho nic zase roz­je­de nor­mál­ní rych­los­tí dopře­du.

Zvlášť bych oce­nil herec­ké výko­ny, kte­rý­mi se vět­ši­na fil­mů toho­to žán­ru pochlu­bit nemů­že a také kva­lit­ní hudeb­ní dopro­vod. Celkově se Pravidla váš­ně nesna­ží divá­ko­vi zavdě­čit ani se nesna­ží o lev­né vti­py za kaž­dou cenu. Otázka je, zda je to vlast­ně ješ­tě stá­le kome­die i když humor tam samo­zřej­mě najde­me. Po sérii podob­ných fil­mů je to roz­hod­ně fajn osvě­že­ní a také důkaz, že když se chce, tak toto téma ješ­tě nemu­sí být vyčer­pa­né.

O filmu:

Pravidla váš­ně
2002 / 110 minut / USA
Oficiání web: Rules of Attraction
Režie: Roger Avary
V hlav­ních rolích: James Van Der Beek, Shannyn Sossamon, Jessica Biel, Ian Somerhalder, Kate Bosworth, Kip Pardue, Clifton Collins Jr., Thomas Ian Nicholas, Jay Baruchel, Eric Stoltz, Faye Dunaway, Fred Savage, Clare Kramer, Noelle Evans, Holly Hollywood


Podívejte se na hodnocení Pravidla vášně na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47088 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71945 KB. | 24.02.2024 - 13:18:44