Kritiky.cz > Divadelní aktuality > Na jeviště Národního divadla se vrací vášnivá Carmen

Na jeviště Národního divadla se vrací vášnivá Carmen

NarDivadlo
NarDivadlo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Opera Georgese Bizeta, kte­rá pat­ří mezi nej­hra­něj­ší na svě­tě, má v Národním diva­dle pre­mi­é­ru 10. a 12. břez­na 2022. Příběh vojá­ka Dona Josého, kte­rý pod­leh­ne svo­dům cikán­ky Carmen, vyprá­ví v nové insce­na­ci němec­ký reži­sér Grischa Asagaroff. Hudebního nastu­do­vá­ní se ujal Petr Popelka, nastu­pu­jí­cí šéf­di­ri­gent Symfonického orchest­ru Českého roz­hla­su. Kostýmy a scé­nu vytvo­řil ital­ský výtvar­ník Luigi Perego. V milost­ném kvar­te­tu hlav­ních postav se obje­ví v alter­na­cích Nana Dzidziguri a Ester Pavlů jako Carmen, Luis Gomez a Michal Lehotský jako Don José, Łukász Golinski a Svatopluk Sem jako Escamillo a Kateřina Kněžíková, Alžběta Poláčková a Jana Sibera jako Micaela.

Ačkoliv je Carmen jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších oper v his­to­rii vůbec, při svě­to­vé pre­mi­é­ře 3. břez­na 1875 pro­padla. Lidé se zalek­li pro­vo­ka­tiv­nos­ti a dra­ma­tič­nos­ti námě­tu. Georges Bizet sám byl pře­svěd­če­ný o tom, že se ve své tvor­bě vydal správ­ným smě­rem, bohu­žel zemřel už tři měsí­ce po pre­mi­é­ře ve věku pou­hých 36 let a uzná­ní za toto dílo se nedo­čkal. V Českých zemích byla ope­ra Carmen popr­vé pro­ve­de­na roku 1880 na scé­ně Stavovského diva­dla v němec­ké ver­zi. V češ­ti­ně byla pro­ve­de­na ope­ra v Národním diva­dle dne 3. led­na 1884 v pře­kla­du Elišky Krásnohorské

V sou­čas­né době je ope­ra na reper­toá­ru v Severočeském diva­dle v Ústí nad Labem a v Brně na scé­ně Janáčkova diva­dla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51470 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71793 KB. | 24.07.2024 - 08:55:05