Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MacGruber [34%]

MacGruber [34%]

rp macgruber.jpg
rp macgruber.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/269295-macgruber/

Pouze jeden ame­ric­ký hrdi­na zís­kal hod­nost zele­ných bare­tů, Navy SEAL a armád­ních Ranger. Jen jed­no­mu bylo udě­le­no 16 pur­pu­ro­vých srd­cí, 3 Kongresové medai­le cti a 7 medai­lí pre­zi­den­ta za sta­teč­nost. Je jím MacGruber.

Partička ze Saturday Night Live, kul­tov­ní­ho ame­ric­ké­ho zábav­né­ho pořa­du, ve kte­rém půso­bi­li napří­klad Will Ferrel nebo Jim Carrey se po něko­li­ka letech vra­cí na plát­na kin s dal­ším fil­mem. Po všech růz­ných více či méně při­blb­lých kome­di­ích při­chá­zí MacGruber, paro­die na akč­ní fil­my, hlav­ně pak MacGyvera, zalo­že­ná na jed­nom něko­li­ka­mi­nu­to­vém tele­viz­ním ske­či.

Již od začát­ku nasto­le­ná for­ma over the top paro­die zalo­že­né na dement­ním humo­ru v prv­ní půli pře­kva­pi­vě mís­ty fun­gu­je a někte­ré oka­mži­ky jsou i upřím­ně úsměv­né. Avšak jak sto­páž fil­mu pokra­ču­je, celé se to zvr­há­vá někam na úro­veň fil­mů typu Superhrdina nebo Tohle je Sparta! a ani Val Kilmer to v roli padou­cha neza­chrá­ní.

MacGruber je ve výsled­ku ukáz­ko­vá prá­ce jak posu­nout blbý film na ješ­tě vět­ší úro­veň tupo­sti. Pro něko­ho mož­ná nesku­teč­ně zábav­né, pro mě jen dal­ší tupá paro­die, kte­rá nevy­nik­ne ničím jiným než pár pove­de­ný­mi vti­py, zava­le­ný­mi tupou nepo­ve­de­ných. Jen dob­ré úmys­ly nesta­čí. Ani Val Kilmer. Škoda, vypa­da­lo to naděj­ně.

Koktejl :
30 % Pár sluš­ných vti­pů
55 % Hromada vti­pů mimo
10 % Ukázkový pří­pad jak pro­mr­hat i tu tro­chu poten­ci­á­lu co byla
5 % Val Kilmer v roli zápo­rá­ka Von Cuntha


Podívejte se na hodnocení MacGruber na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00535 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71863 KB. | 23.07.2024 - 12:56:29