Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Walter Mitty a jeho tajný život | The Secret Life of Walter Mitty [80%]

Walter Mitty a jeho tajný život | The Secret Life of Walter Mitty [80%]

rp secret life of walter mitty09.jpg
rp secret life of walter mitty09.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Ben Stiller stá­le pla­tí za jed­no­ho z před­ních komi­ků ame­ric­ké­ho fil­mu. Než se však opět vydá v pro­sin­ci opět na noč­ní šich­tu do muzea v tře­tí Noci v muzeu, roz­ho­dl se odběh­nout si k adap­ta­ci krát­ké povíd­ky Jamese Turbera. Ta už sice svo­ji fil­mo­vou adap­ta­ci z roku 1947 má, nicmé­ně moder­ní adpa­ta­ce podob­né lát­ce neuško­dí. Jak tedy dal­ší režij­ní počin toho­to komi­ka dopa­dl? Ideálnější poho­dov­ku bude­te v kině hle­dat v posled­ní době jen s těží.
Walter žije doce­la samo­tář­ským živo­tem. Stará se finanč­ně o svo­jí mat­ku, spon­zo­ru­je svo­ji sest­ru kte­rá má umě­lec­ké ambi­ce a jeho jedi­nou nápl­ní živo­ta je prá­ce pro časo­pis LIFE, kde se sta­rá o nega­ti­vy foto­gra­fií, kte­ré skon­čí v maga­zí­ně. Časopis však kou­pil nový maji­tel a ten ho s násle­du­jí­cím čís­lem ukon­čí a udě­lá z něj čis­tě inter­ne­to­vé médi­um. To má za násle­dek pro­pouš­tě­ní něko­li­ka desí­tek zaměst­nan­ců. Walter dostá­vá na sta­ros­ti nega­ti­vy reno­mo­va­né­ho foto­gra­fa, kte­rý pro LIFE fotil nej­ví­ce a také vytvo­řil foto­gra­fii pro obál­ku posled­ní­ho čís­la časo­pi­su. Ta se však k Walterovi nedo­sta­la a on má tak jen něko­lik dní na to, aby samo­tář­ské­ho foto­gra­fa vypá­t­ral a foto­gra­fii od něj zís­kal. Pro člo­vě­ka kte­rý opus­til své rod­né měs­to jen jed­nou kvů­li prá­ci je to však poměr­ně obtíž­ný úkol. Všechny jeho zážit­ky se totiž ode­hrá­va­ly doteď pou­ze v jeho fan­ta­zii.
Walter Mitty a jeho taj­ný život má jed­nu poměr­ně zásad­ní deví­zu, kvu­li kte­ré bude pro mno­ho divá­ků mož­ná cel­kem zkla­má­ním. Nejedná se totiž o kdo­ví­jak kom­pli­ko­va­ný či význa­mo­vě boha­tý sní­mek. Walter v rám­ci své­ho téměř dvou­ho­di­no­vé­ho dob­ro­druž­ství ces­tu­je od jed­no­ho obra­zu k dru­hé­mu ale něja­ká zásad­něj­ší hloub­ka tomu pře­ci­jen chy­bí. 
O to víc potě­ší, že kro­mě této výtky nelze fil­mu moc co vyčíst. 114 minut dlou­há, výbor­ně nato­če­ná pří­ho­da, kte­rá změ­ní život samo­tářes­ké­mu člo­vě­ku sta­ví pře­de­vším na vypi­lo­va­né atmo­sfé­ře, kte­rá zase do znač­né míry sta­ví na prvotříd­ním hudeb­ním dopro­vo­du. Ben Stiller si to navíc celé udr­žu­je režij­ně pev­ně v otě­žích a tak výsled­ný dojem hra­vos­ti ze sním­ku jed­no­du­še vykouz­lí úsměv nejed­no­ho divá­ka na tvá­ři. Film totiž půso­bí jako jaká­si fil­mo­vá podo­ba léku na dobrou nála­du. Pokud se totiž opros­tí­te od potře­by dostat od sním­ku něco víc než doce­la jas­né posel­ství a nechá­te se uná­šet pozi­tiv­ním prou­dem sním­ku, dosta­ne­te zase po dlou­hé době ide­ál­ní „Feel Good“ film, kte­rý vám v hla­vě bude rezo­no­vat ješ­tě něja­kou chví­li, stej­ně jako jeho špič­ko­vý soun­d­track.    

A tak i když pro něko­ho může být Walter Mitty a jeho taj­ný život doce­la vyprázd­ně­nou podí­va­nou, pro mě roz­hod­ně napl­ňu­je, i přes mír­né kolísá­ní v tem­pu a stag­na­ci v posled­ní tře­ti­ně, defi­ni­ci fil­mu, kte­rý si člo­věk pus­tí aby se navo­dil do dob­ré nála­dy. Nenuceně a s úsmě­vem si vás Walter Mitty zís­ká a vy se k němu bude­te rádi vra­cet. 

Ben Stiller a jeho ide­ál­ní ranho­jič na špat­nou nála­du na konec roku. Walter Mitty a jeho taj­ný život je vel­mi pří­jem­ným sním­kem, kte­rý i přes absen­ci jaké­ho­ko­liv hlub­šío smys­lu nebo význa­mu, doká­že vyvo­lat nejen úsměv na tvá­ři ale pře­de­vím navo­dit napros­to per­fekt­ní atmo­sfé­ru nejen po dobu samot­né­ho sním­ku. Snímek do poho­dy, kte­rý si bude­te chtít dát zno­vu. Nemluvě o skvě­lém soun­d­trac­ku a výbor­né vizu­ál­ní strán­ce. 

 Koktejl:

25% Humor
25% Dobrá nála­da
20% Parádní vizu­ál­ní strán­ka
30% Skvělý soun­d­track 

 

Walter Mitty a jeho taj­ný život
(The Secret Life of Walter Mitty, Tajný život Waltera Mittyho)
Dobrodružný / Komedie / Drama / Fantasy
USA, 2013, 114 min

Režie: Ben Stiller
Scénář: Steve Conrad
Kamera: Stuart Dryburgh
Hudba: Theodore Shapiro
Hrají: Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott, Kathryn Hahn, Patton Oswalt, Shirley MacLaine, Josh Charles, Adrian Martinez, Sean Penn, Ólafur Darri Ólafsson

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 26.12.2013 CinemArt
V kinech SR od: 26.12.2013 Barracuda Movie


Podívejte se na hodnocení Walter Mitty a jeho tajný život na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • Rozhovor s Noomi Rapaceovou: Cesta k ikonické roli Lisbeth Salanderové a její odvaha změnit vzhled pro umělecký projev28. prosince 2023 Rozhovor s Noomi Rapaceovou: Cesta k ikonické roli Lisbeth Salanderové a její odvaha změnit vzhled pro umělecký projev V roce 2009 na sebe Noomi Rapaceová upozornila mezinárodní publikum ztvárněním Lisbeth Salanderové ve filmu Muži, kteří nenávidí ženy (2009). Její výkon byl široce oceňován a na […] Posted in Zajímavosti
  • V sobotu se uskuteční N7 Day. Na každoroční týden...4. listopadu 2020 V sobotu se uskuteční N7 Day. Na každoroční týden... V sobotu se uskuteční N7 Day. Na každoroční týden věnující se sérii Mass Effect lákají dabéři Mark Meer (Velitel Shepard) a Jennifer Hale (Velitelka Shepard) která zároveň dodává, že v […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Naughty Dog údajně pracuje na Uncharted Chronicles Edition pro...10. března 2021 Naughty Dog údajně pracuje na Uncharted Chronicles Edition pro... Naughty Dog údajně pracuje na Uncharted Chronicles Edition pro PC a PS5. Kolekce má zahrnovat všechny dříve vydané díly ze série včetně Golden Abyss pro PlayStation Vita. Všechny díly se […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Evidence (2013)29. ledna 2014 Evidence (2013) Na místě brutálního masakru v Nevadské poušti bylo nalezeno několik poničených videonahrávek. Tým detektivů se podle nich pokusí zanalyzovat všechny vodítka, které by je dovedli k […] Posted in Horory
  • RECENZE – VRAŽDA V LEDU27. října 2021 RECENZE – VRAŽDA V LEDU Autorka: Catherine ShepherdPřeklad: Rudolf ŘežábekNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2021Vazba: pevná/vázanáPočet stran: 304ISBN: 978-80-271-3067-2Anotace:Jedné mrazivé zimní […] Posted in Recenze knih
  • Martin Vopěnka – Nová planeta31. října 2015 Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a holky, ale zároveň se ho nemusejí bát ani dospělí.  Jeho autor má za sebou již slušnou řádku […] Posted in Recenze knih
  • Jason X (2001)18. dubna 2018 Jason X (2001) Jason Voorhees bude tentokrát řádit ve vesmíru. Bohužel si nedělám srandu… Píše se rok 2010. Jason, brutální vrah od jezera Crystal Lake byl odsouzen k trestu smrti […] Posted in Horory
  • Komiks 5314. listopadu 2018 Komiks 53 Posted in Komiks
  • Blade v TV24. října 2003 Blade v TV TV Nova - 31.10.2003 - 24:00 Upíří jsou základní buňkou hororového filmu a když nepočítáme maskované zabijáky, je jich v poslední době až až.A není to vůbec na škodu.Po výborném […] Posted in TV Recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41411 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71667 KB. | 18.06.2024 - 11:04:46