Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > ROBOCOP I a II

ROBOCOP I a II

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

4. 9. 2003 - Nova - 22:45 - RoboCop
11. 9. 2003 - Nova - 22:50 - Robocop 2

Starý Detroit, měs­to zlo­či­nu. Žádný člo­věk si zde nemů­že být jis­tý. Zatímco se zlo­čin­ci mno­ží, poli­caj­tů ubý­vá. Do Detroitu je pře­ve­len schop­ný poli­cajt Murphy, kte­rý je při prv­ní akci doslo­va roz­stří­len. Naštěstí se zacho­val jeho mozek. Firma OCP, kte­rá se sna­ží ovlád­nout celé měs­to, zbou­rat ho a na jeho mís­tě posta­vit Delta City, ho vyu­ži­je při kon­struk­ci poli­cej­ní­ho cybor­ga.
Murphy, nyní jako RoboCop, vyrá­ží na svou prv­ní akci.
Ale výro­bek OCP má vadu. Není jen posluš­ným auto­ma­tem, ale pro­bou­zí se v něm vzpo­mín­ky na sebe sama, na svou rodi­nu, par­ťač­ku Lewisovou a svou smrt. Na svou pěst jde po sto­pách svých vra­hů a ti ho zave­dou až k Dicku Jonesovi, zástup­ci Starého Pána a duchov­ní­mu otci robo­ta ED 209. Murphyho čin­nost však ome­zu­jí Základní instruk­ce. Čtvrtá z nich mu nedo­vo­lu­je zasáh­nout pro­ti vedou­cí­mu před­sta­vi­te­li OCP.
Utká se s ED209 a pomstí se svým vra­hům. Teprve pak před­lo­ží Starému Pánovi důka­zy a odrov­ná Dicka Jonese. (Pro ty, co ješ­tě nepo­cho­pi­li, Starý Pán je šéf OCP. - pozn. auto­ra)
To byl konec skvě­lé­ho prv­ní­ho dílu. Po třech letech se obje­vi díl dru­hý, kte­rý pod­le mého vkus­ně nava­zu­je.
Firma OCP, kte­rá ovlá­dá poli­cii, chce ovlád­nout celý Detroit. Díky tomu má spo­ry s rad­ni­cí, kte­rá je navíc této nebez­peč­né fir­mě zadlu­že­na. Vzrůstá kri­mi­na­li­ta a poli­cie vyhro­žu­je stáv­kou. Jediný, kdo dbá o zákon, je RoboCop. Tentokrát ho čeká oprav­du těž­ký úkol, neboť měs­to ovlád­li výrob­ci nebez­peč­né dro­gy NUKE. Vůdce ban­dy Cain se s Robem setká a posled­ní sou­boj pro něj nedo­pad­ne dob­ře. RoboCop ho posí­lá na smr­tel­né lože, za to, co mu před­tím udě­lal (nechal ho roz­mon­to­vat zbí­ječ­kou).
Jenže je tu OCP, kte­rá Caina vyu­ži­je při výro­bě RoboCopa 2, kte­rý by měl posí­lit poli­cii.
V závě­ru fil­mu, při slav­nost­ním odha­le­ní mode­lu Delta City a před­sta­ve­ní RoboCopa 2 veřej­nos­ti, se oba cybor­go­vé utka­jí. Cain povraž­dí mno­ho nevin­ných lidí, než mu Murpgy vyrve mozek z opan­cé­řo­va­né­ho těla. Starý Pán odjíž­dí a nad osu­dem OCP se sta­hu­jí mra­ky.
Co se týče hod­no­ce­ní obou fil­mů, mys­lím, že pat­ří mezi zla­tý fond sci-fi i akč­ní­ho fil­mu. S napě­tím jsem oče­ká­val troj­ku.

-pž-

ROBOCOP - USA, 1987
Hrají: Peter Weller (Murphy), Nancy Allen (Lewisová), Daniel O’Herlihy (Starý pán), Robert DoQui (Seržant Reed)
Kamera:
Jost Vacano
Scénář: Edward Neumeier & Michael Miner
Hudba: Basil Poledouris
Režie: Paul Verhoeven

ROBOCOP 2 - USA, 1990
Hrají: Peter Weller (Murphy), Nancy Allen (Lewisová), Daniel O’Herlihy (Starý pán), Belinda Bauer (Faxxová), Tom Noonan (Cain)
Kamera:
Mark Irwin
Scénář: Frank Miller & Walon Green
Hudba: Leonard Rosenman
Režie: Irvin Kershner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ringu 2 (1999)28. ledna 2012 Ringu 2 (1999) Sadako je zpět! Mrtvola Sadako byla dovezena do nemocnice k prozkoumání, novinářka Reiko zmizela i se svým synem bůhvíkam a nebezpečná kazeta stále koluje mezi zvědavými lidmi, kteří si […] Posted in Horory
  • Druhý báječný hotel Marigold - 50 %23. března 2015 Druhý báječný hotel Marigold - 50 % Když není film dokonalý propadák, tak se dá uvažovat o natočení dalšího pokračování. Ve filmu Báječný hotel Merigold se představují hosté i svérázný mladý majitel Sonny. Další pokračování […] Posted in Filmové recenze
  • Vzpomínky na farmačku 23. listopadu 2020 Vzpomínky na farmačku 2 Posted in Komiks
  • Ant-Man [85%]16. července 2015 Ant-Man [85%] Další, ve filmovém světě relativně neokoukaný, komiksový hrdina od Marvelu, Ant-Man, měl cestu na plátna kin dlouhou a problematickou. Po letech se ovšem svět konečně dočkal a dnes […] Posted in Filmové recenze
  • Haunting, The (1999)9. září 2016 Haunting, The (1999)  Trpíte nespavostí? Tenhle dům vás sice nevyléčí, ale věřte, že usnout by vás stejně nenechal… Dr. Marrow hodlá uskutečnit svůj výzkum na bázi lidského strachu. Pod […] Posted in Horory
  • Resident Evil: Zatracení - 50 %5. října 2012 Resident Evil: Zatracení - 50 %  Mezitím, co v kinech opět řádí Milla Jovovich coby drsná Alice v pokračování hrané filmové série RESIDENT EVIL od režiséra Paul W. S. Andersona, který dokázal ze slušného béčka sklouznout […] Posted in Filmové recenze
  • Indiana Jones DVD kolekce16. června 2003 Indiana Jones DVD kolekce V listopadu k nám přijde kolekce DVD Indiana Jonese, a tak přinášíme takové stručné informace co všechno bude tato kolekce obsahovat.Datum distribuce:  4.11.2003 Distribuce:  Hollywood […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Babycall (2011)27. prosince 2013 Babycall (2011) Někdy se severská tvorba potká s dosti rozporuplnými diváckými ohlasy a toto mysteriózní drama je toho zdárným příkladem. Zdrcená Anna uteče se svým malým synem od […] Posted in Horory
  • Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi?15. června 2018 Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi? Kdo si myslí, že zajde do obchodu s elektronikou a koupí si 3D televizi bez ohledu na to, co umí, a bude z ní nadšen, tak ten se opravdu šeredně mýlí. Výběr 3D televize není snadný a […] Posted in Technika
  • Podzimní tvoření s dětmi19. září 2014 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37421 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71625 KB. | 14.07.2024 - 20:05:34