Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU

Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU

Bila
Bila
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lucko, co roz­hod­lo, že jste při­ja­la roli cikán­ky?

Ráda dělám radost lidem, kte­rých si vážím...svou roli milé a pro­s­to­ře­ké ciká­neč­ky jsem vza­la z úcty ke Zdeňku Troškovi a bez hono­rá­ře mu zahrá­la v jeho novém fil­mu jako podě­ko­vá­ní za jeho krás­né a las­ka­vé pohád­ky...

 

Jaká je s ním spo­lu­prá­ce a čím mys­lí­te, že to je, že všich­ni her­ci říka­jí, že s Troškou je poho­da, klid a vese­lo?

Je to las­ka­vý, milý člo­věk, kte­rý své­ho her­ce nemu­čí, ale nao­pak se mu sna­ží dát tako­vé pod­mín­ky a tako­vý klid, že ani herec neví, že to je prá­vě kouz­lo pohá­dek Zdeňka Trošky - jeho las­ka­vé a pohádkovo-dětské srd­ce

 

Hrajete tam „Aranku z Kanady“, kte­rá s part­ne­rem při­jde za mla­dým fará­řem, aby jim pokřtil dítě. Co bys­te o té roli ješ­tě řek­la?

Je to jed­na z posta­vi­ček, kte­rá dokres­lu­je život na malé vesnici....způsobí roz­ruch, roz­ho­dí pana fará­ře, a jak se obje­vi­la, tak zase zmizí...je to hra­vá role..

 

A co již­ní Čechy, jak na Vás zapů­so­bi­ly?

Líbí se mi ten­to kraj a mám ráda atmo­sfé­ru kon­cer­tů, ale na nich nikdy není na nic čas. Díky fil­mu jsem měla vždy vět­ší pří­le­ži­tost si kraj užít, pro­hléd­nout. Naše země má pár míst, kte­ré sto­jí za to se k nim vra­cet. A když jsem jela na prv­ní natá­če­cí se Zdeňkem Troškou, pro­jíž­dě­li jsme tak maleb­ný­mi ves­nič­ka­mi, jako by ze Zdeňkových fil­mů a pohá­dek vypadly...Vůbec se nedi­vím, že hle­dá inspi­ra­ci v tom­to kra­ji. Člověku je při pohle­du na ty pohád­ko­vé kou­ty krás­ně na duši

Vy jste ale se stej­ným reži­sé­rem natá­če­la už Princezna ze mlej­na, taky na jihu Čech, kde jste hrá­la čaro­děj­ni­ci. Jak na to vzpo­mí­ná­te?

To už je řadu let a bylo to nád­her­né natá­če­ní. Mrzelo mě, že jsem dru­hý díl už točit vzhle­dem ke své­mu naby­té­mu pro­gra­mu nemoh­la. Ale teď jsem si to vyna­hra­di­la.

Co Vás pra­cov­ně čeká v nej­bliž­ší budouc­nos­ti?

Letošní rok je jak jíz­da na tygro­vi i když vlast­ně začal Českým lvem… Příprava na mode­ro­vá­ní byla vel­mi nároč­ná a vlast­ně nasa­di­la tem­po dal­ším měsí­cům... Natočili jsme pro film ve 3D muzi­kál Carmen, uza­vře­li der­ni­é­rou její úspěš­ný čtyř­le­tý mara­ton a teď žiju jen vel­kým tur­né s kape­lou Arakain, kon­cer­ty s Petrem Maláskem, dal­ším kolem talen­to­vé sou­tě­že ČSMT a zkou­še­ním nové­ho muzi­ká­lu Aida. A aby toho neby­lo málo, chys­tám na pod­zim se svou kape­lou nové CD. Rozhodně se nenu­dím

Více na Kritiky.cz
Mrazík Mrazík je sovětský romantický fantasy film z roku 1964, který natočilo filmové studio Gorkij....
Paříž 36 - Faubourg 36 Již neoriginální název vám doza...
#1945: Sunstone 1 - 90 % Sunstone 1 (Sunstone 1 a Sunstone 2)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. P...
V sobotu 18.ledna proběhla další část Festivalu krátkých filmů v Praze. Odpoledne se promítalo v malém i velkém sále kina Světozor v těchto sekcích: Blue Tongue Film...
Inspirativní deník: 52 seznamů k sebepoznání Každý týden máte zasednout k deníku a začít psát seznam. Má vám pomoci k tomu, abyste do...

Podle čeho si vybí­rá­te nabíd­ky na prá­ci – role ve fil­mu či muzi­ká­lu?

Podle toho jest­li si navzá­jem může­me být plat­ní. Nabídka mě musí něčím nadchnout, něčím při­ta­ho­vat. Nejraději mám tako­vé, na kte­ré se ne říct nedá.

 

Jste tako­vý ten zva­žo­va­cí a váha­vý typ, nebo se řídí­te více intu­i­cí a sta­čí Vám pár minut na to, abys­te kýv­la či odmít­la? Radíte se tře­ba se svou rodi­nou, synem, part­ne­rem, rodi­či?

Někdy kon­zul­tu­ji se svým týmem, ale jas­no musím mít pře­ce jen já. Jsou věci, ve kte­rých mi nikdo nepo­ra­dí...

 

Co letoš­ní léto, dovo­le­ná?

Odpočívám na jeviš­ti.. Léto budu trá­vit v Karlínském diva­dle se svou novou krás­nou rolí prin­cez­ny Amneris. Těším se na ni, pro­to­že je tak krás­ně jiná než je Carmen. Nějak jsem si potře­bo­va­la od těch fatál­ních žen odpo­či­nout. Amneris je role, kte­rá má vývoj, nád­her­né pís­nič­ky a kos­týmy v kte­rých jsem ješ­tě na jeviš­ti nestá­la. Celý muzi­kál bude výprav­ný

a vel­ko­le­pý a na prázd­ni­ny s ním se těším.

Co bys­te v této nepří­liš leh­ké době vzká­za­la lidem, neje­nom svým fanouškům?

Je mi ouvej ze své bez­moc­nos­ti, je mi líto, že nemůžu být lidem plat­něj­ší. Jen sli­bu­ju, že udě­lám vše pro­to, abych ale­spoň někdy odved­la myš­len­ky od všech trá­pe­ní. Opravdu co to jen půjde. Jsem opti­mis­ta a moc bych si přá­la, aby moh­li být lidé pyš­ní na to, kde žijí. Aby tu žili rádi

Vaše život­ní kré­do?

Lidé jsou andě­lé s jed­ním kří­d­lem, musí se obe­jmout, aby moh­li vzlét­nout. Snažím se svým zpě­vem nabí­zet své kří­d­lo lidem a nikdy neza­po­mí­nám, že ten dar, kte­rý jsem dosta­la. Nebyl urče­ný mně, ale všem kolem...

Text roz­ho­vo­ru: René Kekely, PR mana­žer fil­mu

Foto: PR fil­mu – Vojtěch Resler.

Kontakt:

Dana Voláková, PR, pro­duk­ce, mar­ke­ting fil­mu – 602 369 033, dana@volakova.cz

René Kekely, PR mana­žer fil­mu - 724 850 690, rene.kekely@seznam.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály
  • Techland i nadále zůstává nezávislým studiem. Spekulace o...16. února 2021 Techland i nadále zůstává nezávislým studiem. Spekulace o... Techland i nadále zůstává nezávislým studiem. Spekulace o tom, že Microsoft koupil autory značek jako Dying Light, Dead Island nebo Call of Juarez popřel komunitní manažer polské […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Karlovarský filmový festival 2023 zahájí koncerty Morcheeby a Russella Crowea25. května 2023 Karlovarský filmový festival 2023 zahájí koncerty Morcheeby a Russella Crowea Anglická elektronická kapela Morcheeba spolu s Russellem Crowem na pódiu zahájí v roce 2023 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, oznámili dnes pořadatelé. Slavnostního zahájení […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Pohybové hry pro školáky – 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností4. března 2019 Pohybové hry pro školáky – 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností Pracujete s dětmi? Chcete obohatit své zkušenosti o další a nové činnosti? Kniha Pohybové hry pro školáky bude pro vás velkým přínosem. Autor připravil zásobník cvičení na základě svých […] Posted in Recenze knih
  • Životní trefa24. června 2022 Životní trefa Skvělej Sandler, kterýmu tyhle vážnější role jednoduše sednou. Přímočarej basketbalovej příběh využívajíc klasickou sportovní šablonu, ale musím říct, že tady to docela zafungovalo. Účast […] Posted in Krátké recenze
  • Uteč (2017)21. března 2017 Uteč (2017) Po zhlédnutí traileru na Get Out jsem byl velmi nadšen a při zjištění, že jej režiruje Jordan Peele, jsem málem vyletěl do stropu. Bratry Peely a jejich skeče sleduji už dva roky a pro mě […] Posted in Krátké recenze
  • Recenze Strážci Galaxie vol.330. července 2023 Recenze Strážci Galaxie vol.3 Jestli se Disney mohlo v poslední době spolehnout na jediný film, byli to právě Guardian's of the Galaxy volume 3. Po ( za mě suprových ale divácky né tak přístupných ) The Eternals, lehce […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Vadná várka - Plán 9931. března 2023 Star Wars: Vadná várka - Plán 99 Perfektní finále téhle série doručilo více než jsem si přál. Plan 99 ze začátku skvěle buduje napětí a možnou ztrátu. Neuvěřitelně po celou dobu hraje na emoce a vystavuje postavy […] Posted in Krátké recenze
  • #DP171: Star Wars: Darth Vader, Vol. 1: Dark Heart of the Sith2. června 2021 #DP171: Star Wars: Darth Vader, Vol. 1: Dark Heart of the Sith  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Greg Pak Kresba: Raffaele Ienco Po recenzi na svazek “Star Wars, Vol. 1: The Destiny Path” jsem se rozhodl podívat na zoubek další […] Posted in Recenze komiksů
  • Nic24. listopadu 2023 Nic Psychologické drama řízlé Thrillerem se sociálním přesahnem. Kdo rád Sever a především ženy, které mají děti, si klidně hvězdu mohou připsat. Příběh se zaměřuje na žáky 9. třídy, kde […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00493 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69887 KB. | 05.12.2023 - 07:15:29