Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - The Variant (E02)

Loki - The Variant (E02)

loki02
loki02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mobius (Owen Wilson) zapo­ju­je Lokiho (Tom Hiddleston) do prá­ce u TVA, avšak ne všich­ni v TVA jsou z pří­tom­nos­ti boha lsti nad­še­ní....

Druhá epi­zo­da Lokiho ješ­tě více uka­zu­je, jak to vlast­ně fun­gu­je v TVA. Ještě více uka­zu­je roz­lo­že­ní téhle orga­ni­za­ce, pood­ha­lu­je více o jejich schop­nos­tech a uka­zu­je nová pra­vi­dla toho, jak to vlast­ně se vše­mi těmi hrát­ka­mi s časem je. Zároveň ovšem pocho­pi­tel­ně dru­há epi­zo­da nasta­vu­je mno­ho nových otá­zek, při­čemž na odpo­vě­di si bude­me muset počkat po zby­tek seri­á­lu. Seriálu se nadá­le daří budo­vat tajem­no a své trum­fy zatím vyn­dá­vá vel­mi opa­tr­ně.

Nadále se těží z che­mie mezi Tomem Hiddlestonem a Owenem Wilsonem. Jeden jako Loki a jeden jako Mobius tvo­ří skvě­lé duo, kte­rá zatím fun­gu­je jako solid­ní detek­tiv­ní dvoj­ka, kte­rá si ovšem nadá­le tak tro­chu nevě­ří. A pře­de­vším Mobius si pocho­pi­tel­ně na svo­je záda dává pozor.

Druhá epi­zo­da ješ­tě více pood­ha­lu­je Lokiho aktu­ál­ní cha­rak­ter. I v dru­hé epi­zo­dě v jis­tých momen­tech nemá Loki k upřím­né­mu doje­tí nad uply­nu­lý­mi udá­lost­mi v MCU fil­mech dale­ko, pořád ovšem nepři­chá­zí o svou vyčů­ra­nost, aro­gan­ci a pře­de­vším soci­o­pa­tic­ké sklo­ny. Hiddleston má nadá­le nesku­teč­ně cha­rizma a uka­zu­je, proč fan­do­vé Lokiho i po letech nadá­le milu­jí.

Seriál při­tom nadá­le sku­teč­ně fun­gu­je jako detek­tiv­ka, kte­rá pra­cu­je s časo­prosto­rem. A pořád u toho vše­ho tak tro­chu fun­gu­je retro atmo­sfé­ra, pře­de­vším díky deko­ra­cím v základ­ně TVA. Ty mají blíz­ko k 60 a 70. létům a ješ­tě více pod­kres­lu­jí onu zvlášt­ní tajem­nost celé TVA.

Kamera solid­ním způ­so­bem pra­cu­je s osvět­le­ním, nebo­jí se detai­lů při zob­ra­ze­ní emo­cí při herec­kém pro­je­vu a nedá se na ní jed­no­du­še nadá­vat. A do toho nadá­le hra­je ten skvě­lý soun­d­track Natalie Holt, kte­rý k té mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ře vylo­že­ně sedí.

Především Loki už ve své dru­hé epi­zo­dě uka­zu­je, proč mož­ná bude pro budouc­nost MCU tak zásad­ní. Přitom všem tam nadá­le je tvůr­čí kre­a­ti­vi­ta, scé­nář pra­cu­je s pood­ha­le­ním všech tajem­ství poma­lu a při­tom se Loki pořád dere kupře­du a pak dora­zí finá­le, kte­ré defi­ni­tiv­ně doká­že, že nás v násle­du­jí­cích dílech ješ­tě čeká pořád­ně divo­ká podí­va­ná......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - 2. série: Epizody 1 a 25. října 2023 Loki - 2. série: Epizody 1 a 2 Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) přispěli k rozbití daných zákonitostí časoprostoru, bojuje titulní antihrdina v druhé řadě svého seriálu o záchranu samotné duše […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %21. února 2023 Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 % Třetí díl filmové série se superhrdinou Ant-Manem se skoro celý odehrává v říši kvantových částic, do níž jsou krátce po začátku filmu nedopatřením vtaženi jak hlavní hrdina Scott (Paul […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00203 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72181 KB. | 18.04.2024 - 07:20:33