Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zeptej se prachu

Zeptej se prachu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další z fil­mo­vých adap­ta­cí slav­ných knih v našich kinech aneb Jak zprznit skvě­lý román Johna Fantea a udě­lat z něj kla­sic­kou fád­ní tele­no­ve­lu…

Když John Fante psal svůj román, ode­hrá­va­jí­cí se v době hos­po­dář­ské kri­ze v USA, roz­hod­ně netu­šil, jakým způ­so­bem mu jej za něko­lik desí­tek let poz­dě­ji zprz­ní Robert Towne. Zatímco začá­tek vypa­dá veli­ce slib­ně, ač se mís­ty až moc kře­čo­vi­tě drží před­lo­hy, dru­há polo­vi­na je zce­la výplo­dem reži­sé­ro­vy mys­li.

Začínající spi­so­va­tel Arturo Bandini (Colin Farrell), jenž to ani tro­chu neu­mí s žena­mi, potká­vá na ces­tě za inspi­ra­cí pro svůj prv­ní román “mexic­kou prin­cez­nu” Camillu (Salma Hayek), jíž pří­ro­da nadě­li­la do vín­ku nezkrot­ný tem­pe­ra­ment. Od prv­ní­ho setká­ní se ti dva nená­vi­dí, ale jak se říká – co se škád­lí­vá, rádo se mívá…

Jejich vztah osci­lu­jí­cí mezi nená­vis­tí a lás­kou se však postup­ně zce­la vymy­ká duchu kniž­ní před­lo­hy. Postupně se začí­ná zvr­há­vat v nechut­nou čer­ve­nou kni­hov­nu, čímž reži­sér své­mu fil­mu vyko­pá­vá hro­be­ček. V kni­ze potrh­lá Camilla milu­je bar­ma­na Sammyho (ve fil­mu úpl­ně zby­teč­ná posta­va, kte­rá si odřek­la jen svých pár ště­ků), Arturem jen pohr­da­la a vyu­ží­va­la ho, zatím­co ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní se pro­mě­ni­la v něž­né vrčí­cí koťát­ko, jež prah­ne po sňat­ku s Arturem…

První polo­vi­na je nabi­ta emo­ce­mi, dokon­ce i vti­pem. Ten se pak ale bohu­žel postup­ně ztrá­cí a slo­va se ují­má dlou­há a trap­ná nuda. Opravdu by mě zají­ma­lo, co Robert Towne svým poči­nem chtěl říci. Velká ško­da napros­to nepo­cho­pi­tel­ně zabi­té­ho poten­ci­á­lu, kte­rý do něj vlo­žil. Chudák Fante se teď musí obra­cet v hro­bě. A Charles Bukowski, jeho vel­ký obdi­vo­va­tel, tam jis­tě zvra­cí…

O filmu:

Ask the Dust
Scénář a režie: Robert Towne
pod­le kni­hy Johna Fantea
V hlav­ních rolích: Idina Menzel, Colin Farrell, Salma Hayek, Eileen Atkins, Charlie Hunnam, William Mapother, Donald Sutherland
USA, 2006, 98 min


Podívejte se na hodnocení Zeptej se prachu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17488 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71547 KB. | 13.07.2024 - 14:42:04