Kritiky.cz > Recenze knih > Salman Rushdie - Hanba

Salman Rushdie - Hanba

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hanba je v pořa­dí tře­tí Rushdieho kni­ha. U nás vyšla popr­vé - tuším - v Odeonu v roce 1990. Osobně jsem krom slav­ných Satanských veř­sů a Hanby nic jiné­ho od Rushdieho neče­tl, ale i tak nemám vel­ké pro­blémy s žán­ro­vým zařa­ze­ním jeho tvor­by. Troufám si říci, že magic­ký rea­lis­mus s drob­nou pří­mě­sí his­to­ric­ké­ho romá­nu je asi tou pra­vou kolon­kou. Žánrově je Salmanovi patr­ně nej­blí­že jiho­a­me­ric­ký G. G. Márquez, byť i mezi těmi­to veli­ká­ny by šlo nalézt něko­lik drob­ných roz­dí­lů (zejmé­na v úče­lu pou­ži­tí fan­tas­tic­kých prv­ků).

Román Hanba je vyprá­vě­ním, kte­ré se ode­hrá­vá zhru­ba po dobu 65 let v Indii a Pákistánu. Rushdie v něm sice nene­chá­vá vystu­po­vat mno­ho sku­teč­ných postav, ale znal­ci tam­ní­ho pro­stře­dí (mezi něž bohu­žel nepa­t­řím) jis­tě najdou spo­ji­tos­ti např. mezi posta­vou „kru­té svě­ti­ce“ a býva­lou poli­tič­kou Bénazír Bhuttovou (kte­rá byla zabi­ta kon­cem roku 2007). Na poza­dí živo­ta dvou počet­ných rodin (v úvo­du kni­hy je las­ka­vé­mu čte­ná­ři do las­ka­vé­ho auto­ra k dis­po­zi­ci pře­hled­ný rodokmen) Rushdie líčí politicko-společenské osu­dy obou těch­to zemí. Nebyl by to ale on, kdy­by tu a tam do tex­tu nevmí­sil něja­kou autor­skou poznám­ku, psal občas tro­chu neli­ne­ár­ně a nepa­ro­do­val urči­té situ­a­ce.

Moc zají­ma­vá kni­ha, ze kte­ré mi v pamě­ti ulpěl asi nej­ví­ce výtah a jeho vskut­ku ori­gi­nál­ní vyu­ži­tí v závě­ru vyprá­vě­ní :-).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62846 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71808 KB. | 22.07.2024 - 22:55:15