Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 8. díl

Shingeki no Kyojin - 8. díl

vlcsnap 2017 06 30 08h17m23s101
vlcsnap 2017 06 30 08h17m23s101
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slyším tlouct něčí srd­ce: Obrana Trostu (4. část)

Connie vez­me Armina za ruku a všich­ni se roze­bí­ha­jí k okra­ji stře­chy. Za nimi stá­le řádí ten zvlášt­ní titán a Armin dosta­ne nápad. Zastaví své kole­gy a před­ne­se jim svůj plán – nalá­kat toho­to titá­na k cen­t­rá­le a nechat ho poza­bí­jet titá­ny kolem ní.

Jean stá­le pochy­bu­je o svých veli­tel­ských schop­nos­tech. Stojí s ostat­ní­mi neda­le­ko cen­t­rá­ly a všim­ne si šan­ce, jak se dostat dovnitř. Zavelí a všich­ni ho násle­du­jí. Cesta není tak úpl­ně bez­peč­ná a jeden nebo dva vojá­ci při­jdou o život. Ostatní ale pro­ni­ka­jí do cen­t­rá­ly. Jeana tro­chu pod­po­ří Marco, kte­rý mu ces­tou děku­je za záchra­nu živo­ta.

V cen­t­rá­le nachá­ze­jí vojá­ci scho­va­né čle­ny pod­půr­né jed­not­ky. Jean se s nimi dá do hád­ky, ta je ale pře­ru­še­na titá­no­vou hla­vou, kte­rá pro­nik­ne zdí cen­t­rá­ly, jako­by byla z papí­ru. Zatímco vojá­ci pani­ka­ří a shá­ně­jí se po Mikase, pro­to­že v ní mají jedi­nou nadě­ji, zatím­co Jean pře­mí­tá o rea­li­tě a snech a zatím­co se dírou ve zdi díva­jí dovnitř dvě usmí­va­jí­cí se obří hla­vy, obje­ví se zatnu­tá pěst, kte­rá ude­ří jed­no­ho z titá­nů do tvá­ře. Jean a ostat­ní vidí titá­na, jak napa­dl jiné dva. O chví­li poz­dě­ji pro­le­tí oknem dovnitř Mikasa, Connie a Armin. Vysvětlují vojá­kům v cen­t­rá­le, že ten­to titán zabí­jí ostat­ní titá­ny a je jejich nadě­jí na přežití.

Titáni ven­ku jsou likvi­do­vá­ni svým dru­hem, ale uvnitř v pří­ze­mí skla­du s ply­nem, je něko­lik men­ších, kte­rých je také potře­ba se zba­vit. Armin při­chá­zí s dal­ším plá­nem a ostat­ní s ním sou­hla­sí. Dojde sice k pár kom­pli­ka­cím, ale nako­nec se poda­ří titá­ny ve skla­du zabít a vojá­ci si mohou dopl­nit plyn. A zno­vu je tu Jean a jeho nejis­to­ta. Využívá chví­li kli­du, aby navá­zal roz­ho­vor s Marcem, kte­rý ho opět ujiš­ťu­je, že je dob­rý vůd­ce.

Vojáci s dopl­ně­ným ply­nem opouš­tě­jí cen­t­rá­lu a chys­ta­jí se dostat k hlav­ní jed­not­ce. Několik z nich se ale zdr­ží a sle­du­je, jak titá­ni okou­sá­va­jí liší­cí­ho se titá­na a zaži­va jedí kusy jeho těla. Poblíž se obje­ví obr, kte­rý sežral Thomase. Jakmile ho liší­cí se titán uvi­dí, pře­mů­že svo­je utr­pe­ní a vrh­ne se na něj. Titáni, kte­ří ho oku­su­jí, mu při­tom urvou ruce, ale on se své kořisti zakous­ne do krku a zabi­je ji. Potom sám padá mrt­vý k zemi. V jeho zádech se obje­ví díra a z ní vyle­ze Eren.

Dosud zná­má fak­ta z 8. dílu

V 1. čás­ti zápis­ní­ku vidí­me nákres dal­ší čás­ti výzbro­je na 3D mané­vr. Ve 2. čás­ti roz­dě­le­ní titá­nů do tříd pod­le veli­kos­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40796 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71981 KB. | 16.04.2024 - 18:13:05