Kritiky.cz > Recenze knih > Škola jednorožců - Kouzelný tým - pomůže Viki Troyovi, aby neprovedl nějakou hloupost než bude pozdě?

Škola jednorožců - Kouzelný tým - pomůže Viki Troyovi, aby neprovedl nějakou hloupost než bude pozdě?

113309 600 0 fit
113309 600 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

5781407386 9bd88bcfd3 b

Ve Škole jed­no­rož­ců se ješ­tě spa­lo. Bylo totiž ješ­tě straš­ně brzo. Viky však ve stá­ji nespa­la. Měla totiž důle­ži­tý úkol. Právě spě­cha­la přes nádvo­ří a nes­la úpl­ně plnou braš­nu poš­ty. Normálně dopi­sy a balíč­ky doru­čo­va­lo elfo­vé. Ti měli však tolik prá­ce, že požá­da­li Viky o pomoc. Ona měla však ješ­tě jiné poslá­ní. Spěchala na poš­tu, aby moh­la tatín­ko­vi poslat přá­ní k naro­ze­ni­nám. Blížili se závě­reč­né zkouš­ky a zrov­na nyní cho­di­li balíč­ky a dopi­sy od rodi­čů. Viky však měla ze zkou­šek strach. Byla tepr­ve v prv­ním roč­ní­ku a čeka­lo jich na ni šest. Poctivě se při­pra­vo­va­la, ale i tak jí clou­mal strach.

Viky se dosta­la až do stá­jí mezi svo­je kama­rá­dy. Ti už byli vzhů­ru a živě dis­ku­to­va­li. Jako prv­ní ji zazna­me­nal Bouřlivák a vese­le ji pozdra­vil. Hned se zají­mal, co to má, tak mu všech­no vysvět­li­la. Dokonce měla pro ně balíč­ky od rodi­čů. Všichni vděč­ně podě­ko­va­li zařeh­tá­ním. Za ní se obje­vil její dal­ší kama­rád Troy. Ten čekal na dopis od mamin­ky. Na něco se jí totiž ptal. Nechtěl ale Viky říct, o co šlo. Jenže, Viky časem zjis­tí, že Troy se plnou parou řítí do obrov­ské­ho prů­švi­hu. Otázkou je, jest­li se jí poda­ří Troye od malé­ru zachrá­nit a jest­li se s ním i ostat­ní budou potom chtít ješ­tě kama­rá­dit.

Další z dílů Školy jed­no­rož­ců. Úplně kla­sic­ká pohád­ka. Šestý díl a pořád je o čem číst. Autorka má cit pro pohád­ky, to je zce­la jas­né. Určitě bych kni­hu dopo­ru­či­la dětem. Prostě v kate­go­rii kla­sic­kých pohá­dek, kte­ré se dneska pova­žu­jí za belet­rii pro děti, se nedá až tak moc něco zka­zit. Obálka jako vždy per­fekt­ní. Má 128 stran.

 

  • Autor: Linda Chapmanová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 24. 07. 2020

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72057 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71503 KB. | 25.06.2024 - 20:04:00