Kritiky.cz > Horory > Jack Frost 2: Revenge of the Mutant Killer Snowman (2000)

Jack Frost 2: Revenge of the Mutant Killer Snowman (2000)

rp jack frost 2 poster.jpg
rp jack frost 2 poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vraždící sně­hu­lák roz­pou­tá dal­ší krva­vé láz­ně, ten­to­krát na tro­pic­kém ost­ro­vě. Ne nedě­lám si prdel, tak­že si vez­mě­te do ruky banán, něja­ký ten alko­hol a užij­te si tuto čer­nou kome­dii.  


Uběhl rok po krva­vém masa­k­ru v měs­teč­ku Snowmonton a tam­ní šerif Sam se z toho­to děsi­vé­ho vánoč­ní­ho zážit­ku dosud nevzpa­ma­to­val. Dokonce musel vyhle­dat pomoc psy­chi­at­ra, ale ten mu podob­ně jako spous­ta jiných lidí nevě­ří ani slo­vo. Ba co víc pova­žu­je ho za bláz­na. Sam se pro­to roz­hod­ne spo­leč­ně se svou man­žel­kou Anne a přá­te­li Marlou a Joem odle­tět trá­vit váno­ce na malý tro­pic­ký ost­rov. Ani zde se však nemů­že zba­vit dojmu, že se někde poblíž skrý­vá Jack Frost. Brzy na ost­ro­vě začnou záhad­ně umí­rat a mizet lidé a k pře­kva­pe­ní všech začne dokon­ce SNĚŽIT. Samovi dochá­zí, že vraž­dí­cí sně­hu­lák se jen tak nevzdá své pomsty…

Český název: Jack Frost 2: Pomsta zmu­to­va­né­ho vraž­dí­cí­ho sně­hu­lá­ka
Režie: Michael Cooney
Rok výro­by: 2000
Délka: 91. min
Země: USA
Hrají:
Christopher Allport………………..(Sam Tiler)
Eileen Seeley  ……………………..(Anne Tiler)
Chip Heller…………………………(Joe)
Marsha Clark………………………..(Marla)
Scott MacDonald…………………….(hlas Jacka Frosta)
…a dal­ší

Pokud vám něco říká pojem „čer­ná kome­die“ a máte rádi poně­kud uje­těj­ší humor a béč­ko­vé efek­ty jste tady správ­ně. Jinak se od toho­to fil­mu drž­te zpát­ky! Je totiž snad­né odsou­dit Jacka Frosta za to, jak vypa­dá jeho cel­ko­vé zpra­co­vá­ní, ale tvůr­ci se sna­ži­li divá­ky hlav­ně roze­smát scén­ka­mi a hláš­ka­mi, kte­ré se musí brát s nad­sáz­kou. Takže pře­staň­te hle­dat chy­by, kte­rých je tu dost (oni se je tvůr­ci ani nějak nesna­ži­li mas­ko­vat) a užij­te si dal­ší vánoč­ní masa­kr. Pro všech­ny pří­pa­dy si nech­te někde po ruce banán! Zvláště pak fan­do­vé Gremlins a Critters zbystře­te, pro­to­že jis­tá podo­ba v někte­rých scén­kách se pros­tě neza­pře. Navíc tu uvi­dí­me spous­tu roz­ma­ni­tých mor­dů, tak­že co víc si přát…
Již úvod­ní Jackův pří­jezd na ost­rov a násled­né hrát­ky s tro­ji­cí nadr­že­ných dívek dalo mož­nost při­čuch­nout, jakým smě­rem se bude dvoj­ka ubí­rat. Řekl bych, že opro­ti jed­nič­ce se tu ješ­tě více při­tvr­di­lo a to se mi líbi­lo. Je sice prav­dou, že výběr her­ců mohl být lep­ší, pro­to­že se tu vysky­tu­je oprav­du hod­ně tragé­dů, ale ti jsou tu naštěs­tí jen dopoč­tu a kaž­dá mrt­vo­la navíc se vždyc­ky hodí. Při ost­rov­ní kou­lo­vač­ce muse­lo zaple­sat srd­ce kaž­dé­mu pří­z­niv­ci gore efek­tů a aby nám neby­la pří­liš vel­ká kosa, tak se může­me podí­vat na před­nos­ti exo­tic­ké krás­ky Stephanie Chao. Podvodní zábě­ry se sem tam mír­ně roz­tře­pa­ly, to asi kame­ra­man začal „drh­nout“ o dno…
No a co tepr­ve, když na nás Frost vyb­li­je to své malé pře­kva­pe­ní. Ti malí sně­ho­ví par­chan­ti byli urči­tě oži­ve­ním troš­ku sko­mí­ra­jí­cí­ho děje, ale jejich zpra­co­vá­ní na mne zas až tako­vý dojem neu­dě­la­lo. Každopádně jim stej­ně jako mě chut­nal chlast, tak­že dosta­li něja­ký ten plu­so­vý bod k dob­ru. Vzhledem k mír­ně řeče­no „ote­vře­né­mu kon­ci“ bych se snad ani nezlo­bil, kdy­by někdo nato­čil ješ­tě troj­ku. Akorát bych mož­ná zase zvo­lil sta­rou zaži­tou kla­si­ku (jen Frosta). Ve finá­le však dvoj­ka prá­vě díky něko­li­ka veli­ce půso­bi­vým momen­tům u mne zabo­do­va­la o tro­šič­ku více než prv­ní díl. Ale jen oprav­du o malý kou­sek. 

Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52779 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72199 KB. | 18.05.2024 - 09:28:13