Kritiky.cz > Horory > Mirrors (2008)

Mirrors (2008)

rp Mirrors 28200829.jpg
rp Mirrors 28200829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zrcadla nejsou jen odra­zem sebe samé­ho, ale skrý­vá se v nich i něco děsi­vé­ho a jen Kiefer Sutherland to může zasta­vit…


Ben Carson býval dob­rým poli­cis­tou, man­že­lem a otcem, ale jen do doby, než kvů­li němu zemřel nevin­ný člo­věk. Poté našel záli­bu v alko­ho­lu a anti­de­pre­si­vech. To ho stá­lo zaměst­ná­ní i rodi­nu a on byl nucen se pře­stě­ho­vat ke své sestře. Nyní však je již tři měsí­ce čis­tý a sna­ží se zachrá­nit své man­žel­ství. Což je hlav­ní důvod, proč při­jme prá­ci noč­ní­ho hlí­da­če ve vyho­ře­lém obchod­ním domě Mayflower. Kvůli soud­ním taha­ni­cím dům ješ­tě sto­jí a nikdo jej nemů­že opra­vit či zbou­rat. Ben však vel­mi záhy zjis­tí, že tohle roz­hod­ně nebu­de jeho prá­ce snů a že s budo­vou je něco v nepo­řád­ku. Hlavně tedy se zrca­dly, kte­rých zde zůsta­la spous­ta a i přes obrov­ský požár zůsta­ly nepo­ru­še­ny. Začnou se v nichž totiž zob­ra­zo­vat podiv­né výje­vy a Benova psy­chi­ka se poma­lu ale jis­tě opět hrou­tí jako dome­ček z karet. Nikdo mu nevě­ří a tak se roz­hod­ne vypá­t­rat prav­du sám. Pomalu začne pood­ha­lo­vat děsi­vou minu­lost toho­to mís­ta a musí se mít neu­stá­le na pozo­ru. Temné síly totiž zatím dosta­ly kaž­dé­ho a nyní dosta­li zálusk na jeho nej­bliž­ší a rodi­nu…


Český název: Zrcadla

Režie: Alexandre Aja
Rok výro­by: 2008
Délka: 110 min
Země: USA / Rumunsko / Německo
Hrají:
Kiefer Sutherland...(Ben Carson)
Paula Patton...(Amy Carson)
Arika Gluck...(Daisy Carson)
Cameron Boyce...(Michael Carson)
Amy Smart...(Angela Carson)
Mary Beth Peil...(Anna Esseker)
...a dal­ší


Už je to doce­la dáv­no, co jsem Zrcadla viděl popr­vé a když se mi koneč­ně dostal do rukou asij­ský ori­gi­nál, musel jsem si je pus­tit zno­vu, abych si oži­vil vzpo­mín­ky a mohl porov­ná­vat. Aja si však znač­ně poupra­vil scé­nář a více­mé­ně pone­chal jen stříp­ky původ­ní kost­ry pří­bě­hu. Což bylo na jed­nu stra­nu jen a jen dob­ře. Tento reži­sér totiž již něko­li­krát doká­zal, že nato­čit rema­ke mu nedě­lá žád­ný pro­blém a vždy do něj při­dal něco navíc. Nestačilo mu totiž jen pra­chspros­tě obšleh­nout scé­nář něko­ho jiné­ho a nato­čit scé­nu po scé­ně, jak to dělá spous­ta jeho kole­gů. Což samo­zřej­mě jeho fan­do­vé vždy kvi­tu­jí s povdě­kem. A já samo­zřej­mě taky. Proto taky pat­ří Alexandre Aja mezi moje oblí­be­né reži­sé­ry.  
Zrcadla těží pře­de­vším z výbor­né atmo­sfé­ry, kte­rá se na nás vyva­lí hned od prv­ních minut. Aja neměl nikdy pro­blém s gra­da­cí napě­tí ani pořád­nou dáv­kou bru­ta­li­ty a tato kom­bi­na­ce se samo­zřej­mě obje­vi­la i zde. Doslova jsem se pono­řil do děje a na roz­díl od hlav­ní posta­vy jsem si vychut­ná­val všech­nu tu hrů­zu, kte­rou si pro něj tem­né síly při­pra­vi­ly. Velkou záslu­hu na tom však měl i Kiefer Sutherland, kte­rý před­ve­dl vel­mi solid­ní výkon. Ne nadar­mo pat­ří i ON mezi moje vel­ké oblí­ben­ce, tak­že žád­né zkla­má­ní jsem neo­če­ká­val a ni nedo­stal.
Je však prav­dou, že v někte­rých momen­tech to troš­ku skří­pa­lo. Zvláště pak ke kon­ci fil­mu. Některé situ­a­ce byly dost nevě­ro­hod­né a závěr byl zby­teč­ně nata­ho­ván. Po výbuchu všech zrca­del měl nastat konec, ten sou­boj s posed­lou sta­ře­nou už byl nejen zby­teč­ný, ale navíc i nepří­liš dob­ře zvlád­nu­tý. I přes­to si však mys­lím, že Zrcadla pat­ří k nad­prů­mě­ru, co se horo­ro­vé­ho žán­ru týče a líbi­ly se mi o něco víc, než asij­ský ori­gi­nál.

Hodnocení:
70% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Eli Wallach25. června 2014 Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec pocházející z polské židovské rodiny, držitel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho […] Posted in Profily osob
  • Krásné bytosti2. prosince 2022 Krásné bytosti Sígři z Islandského sídliště ala další pochmurný a drsný Sever. Film o přátelství a o udržení si přátelství během extrémních situací. Tu se dostáváme k hlavnímu představiteli Balli. […] Posted in Krátké recenze
  • Westworld - The Stray (S01E03)11. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) Podívejte se na trailer a screeny z dalšího dílu seriálu Westworld  na HBO. https://www.youtube.com/watch?v=LUSOAeyTJAg Posted in Trailery
  • BARRY SONNENFELD8. května 2012 BARRY SONNENFELD BARRY SONNENFELD (režie) sklidil během své kariéry velké úspěchy u diváků i kritiky za filmy jako Addamsova rodina, Addamsova rodina 2, Muži v černém a Muži v černém 2, Chyťte ho, Wild […] Posted in Profily osob
  • Scarlett Johansson4. srpna 2014 Scarlett Johansson Scarlett Johanssonová (*22. listopadu 1984) je americká herečka a zpěvačka. Známou se stala díky filmu Zaříkávač koní z roku 1998. Kladný kritický ohlas získaly i její výkony ve filmech […] Posted in Profily osob
  • Warcraft: První střet - PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ8. června 2016 Warcraft: První střet - PŘEDSTAVENÍ TĚCHTO SVĚTŮ Legendary Pictures a Universal Pictures vám přináší Warcraft, epické dobrodružství dvou střetávajících se světů, založené na celosvětovém fenoménu od Blizzard Entertainment. Mírumilovný […] Posted in Speciály
  • MODRÁ od MAJY LUNDE14. dubna 2019 MODRÁ od MAJY LUNDE Od spisovatelky Maja Lunde jsem četla již první román "Historie včel", který mě doslova pohltil. Není tedy divu, že jsem si nemohla nechat uniknout ani nový bestseller "Modrá", na který […] Posted in Recenze knih
  • Co je to typologie?7. září 2010 Co je to typologie? Už jsme vám lehce nastínili, že s barevnou typologií je dobré počítat. Co to vlastně je a k čemu vám to tedy bude? Čtěte a vnímejte nás dobře. Co je barevná typologie Kořeny má tahle […] Posted in Domácí rady
  • 7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo13. prosince 2017 7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo Děj filmu „7 životů“ se odehrává v roce 2073 v post-dystopickém světě, který sužuje katastrofální stav životního prostředí, přelidnění planety a nedostatek základních surovin. Občanské a […] Posted in Speciály
  • Studio 343 Industries potvrdilo, že Halo Infinite bude podporovat hraní napříč platformami.3. května 2021 Studio 343 Industries potvrdilo, že Halo Infinite bude podporovat hraní napříč platformami. Studio 343 Industries potvrdilo, že Halo Infinite bude podporovat hraní napříč platformami. Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11607 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71472 KB. | 22.06.2024 - 18:44:26