Kritiky.cz > Horory > Untraceable (2008)

Untraceable (2008)

rp Untraceable 28200829.jpg
rp Untraceable 28200829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ČÍM více shléd­nu­tí, TÍM rych­lej­ší smrt...
Agentka Jennifer pra­cu­je pro FBI, na spe­ci­ál­ním oddě­le­ní kte­ré se věnu­je odha­lo­vá­ním lidí, jenž poru­šu­jí zákon za pomo­ci inter­ne­tu. Společně se svým par­ťá­kem Griffinem již mají na svém kon­tě spous­tu zatče­ných hac­ke­rů a nej­růz­něj­ších počí­ta­čo­vých pirá­tů. Nyní ji požá­dá o pomoc samot­ná poli­cie, kte­rá dosta­la ozná­me­ní na podiv­nou strán­ku www.killwithme.com., na kte­ré nezná­mý pacha­tel zabi­je v pří­mém pře­no­su koč­ku. FBI tomu zpru nevě­nu­je moc vel­kou pozor­nost, pro­to­že podob­ně uje­tých lidí exis­tu­je celá řada, ale jen do chví­le, než se strán­ky zno­vu spus­tí a pří­mo před zra­ky Jennifer i jejich kole­gů je poma­lým a hlav­ně boles­ti­vým způ­so­bem zabit muž. Vrah na to jde rafi­no­va­ným způ­so­bem, nelze vypá­t­rat jeho adre­su a jako pomoc­ní­ky při vraž­dě pou­ží­va­jí oby­čej­né lidi (zvě­dav­ce), kte­ří zvý­ší sle­do­va­nost strá­nek. Čím více lidí klik­ne na adre­su strán­ky, tím rych­le­ji oběť umí­rá. Policie i samot­ná FBI jsou bez­rad­ní a brzy násle­du­je dal­ší oběť. Teprve ve chví­li, kdy je une­sen samot­ný Griffin, je Jennifer nuce­na začít jed­nat na vlast­ní pěst, pro­to­že jak vid­no, vrah si nedá pokoj, dokud nedo­sta­ne i jí samot­nou…

Český název: Smrt on-line
Režie: Gregory Hoblit
Rok výro­by: 2008
Délka: 101 min
Země: USA
Hrají:
Diane Lane...(Jennifer Marsh)
Billy Burke...(detektiv Eric Box)
Colin Hanks...(Griffin Dowd)
Joseph Cross...(Owen Reilly)
Mary Beth Hurt...(Stella Marsh)
...a dal­ší
Tady jde o zdár­ný pří­klad toho, že ne všech­ny fil­my kte­ré se na mém blo­gu obje­ví, musí býti čis­to­krev­ným horo­rem. Tento film jen koke­tu­je s tím­to žánrem a je to spí­še dal­ší z dlou­hé řady prů­měr­ných thrille­rů, kte­rý se sna­ží divá­ka zaujmout hrou na koč­ku a na myš. Nejde o nic svě­to­bor­né­ho, o čemž svěd­čí i veli­ce prů­měr­né hod­no­ce­ní na inter­ne­tu a mně nezbý­vá nic jiné­ho, než s tím sou­hla­sit. Přestože bych veli­ce rád navý­šil kre­dit fil­mu, tak to ani při tro­še dob­ré vůle nejde. Najde se tu sice něko­lik slib­ných momen­tů, ale jinak se tu doslo­va tře nuda s bídou.
Ani tu koč­ku bohu­žel chcíp­nout neu­vi­dí­me )myš­le­no iro­nic­ky, já mám zví­řa­ta rád), ale za to máme šan­ci shléd­nout solid­ní smrt v nádr­ži s kyse­li­nou. Tato scé­na je asi nej­lep­ší z celé­ho fil­mu. Ty prv­ní dvě úmr­tí jsou totiž nic moc. Vlastně se může­me jenom domní­vat co se děje pod kůží obě­tí, ale nave­nek vidí­me jen umě­lou krev. A to i přes veš­ke­rou sna­hu tvůr­ců zapo­jit do své­ho díla emo­ce – leč na vět­ši­nu divá­ků to jak vid­no moc neza­bra­lo. D. Lane zachra­ňu­je svým umem ale­spoň prů­měr­nou úro­veň sním­ku, což jí dalo oprav­du vel­kou fuš­ku.
Konec fil­mu se už totiž změ­nil jen ve fraš­ku a bylo vidět, že tvůr­cům došla vylo­že­ně inspi­ra­ce. SPOILER:Nic pro­ti, ale bor­ka visí­cí metr a půl od země se tam tři minu­ty hou­pe na pro­va­zu těs­ně nad drti­čem, roz­hou­pa­ná se zachy­tí dře­va, vrah se jen dívá a smě­je se a…dál se nebu­du roze­pi­so­vat. KONEC SPOILERU. Prostě ten konec byl otřes­ný a při­po­mí­nal spí­še kome­dii. Očekávání bylo roz­hod­ně mno­hem vět­ší, než se mi nako­nec dosta­lo. Což byla vel­ká ško­da, pro­to­že kdy­by si s tím tvůr­ci pře­ce jenom více vyhrá­li, moh­lo to dopad­nout mno­hem lépe.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Recenze: Caesar musí zemřít – 60%30. září 2012 Recenze: Caesar musí zemřít – 60% Na mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně zpravidla triumfují filmy vyjadřující se k různým politickým tématům (připomenul bych alespoň vítěze z roku 2002, snímek Paula Greengrasse […] Posted in Filmové recenze
  • Terry Goodkind: První čarodějovo pravidlo – Zlověstný mág4. května 2018 Terry Goodkind: První čarodějovo pravidlo – Zlověstný mág Tohle je jedna ze tří sérií, na kterou jsem se roky chystal a po dlouhé době jsem něčím naprosto nadšen. Pravda, s autorem máme společnou jednu filosofku, takže i to hraje roli a já si […] Posted in Recenze knih
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Tár6. března 2023 Tár 10/10 – Fenomenální, dechberoucí a nezapomenutelná podívaná. Tár je snímek mistrně sepsaný, bravurně sehraný a sugestivně nasnímaný. Jedno z největších překvapení, nebo spíš blesků z […] Posted in Krátké recenze
  • Return, The (2006)3. prosince 2016 Return, The (2006) Sarah Michelle Gellar pronásleduje hrůza z dětství, které se nyní v dospělosti bude muset nedobrovolně postavit čelem… Nehoda kterou Joanna prožila v dětství jí navždy […] Posted in Horory
  • Trans16. května 2022 Trans Jméno Dannyho Boyla je zárukou přinejmenším velkého očekávání, v lepším případě potom kvalitní podívané. Ostatně to, že Boyle umí točit filmy dokázal nejenom oskarovým Milionářem […] Posted in Filmové recenze
  • 1917 -  Filmů odehrávajících se v časech první světové války je jako šafránu.7. září 2020 1917 -  Filmů odehrávajících se v časech první světové války je jako šafránu. Ten s názvem 1917 je zatím posledním příspěvkem z řady velkolepě a draze pojatých děl. Jméno režiséra Sama Mendese ve mně pozitivně rezonuje už od jednoho krásného letního večeru, kdy […] Posted in Filmové recenze
  • Od včerejška si na konzolích můžete zahrát demo Crash...18. září 2020 Od včerejška si na konzolích můžete zahrát demo Crash... Od včerejška si na konzolích můžete zahrát demo Crash Bandicoot 4: It's About Time. Má to ale jeden háček, aby jste si hru mohli vyzkoušet a zahrát tak tři levely, musíte si hru […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Připoutejte se, prosím!23. února 2004 Připoutejte se, prosím! Bývalý letec náhodou cestuje na palubě letadla, které nemá kdo pilotovat a ve kterém se dějí neuvěřitelné věci.Vojenský veterán, bývalý letec Ted Striker, se živí jako taxikář. Léta už […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE: Bodyguard1. února 2019 RECENZE: Bodyguard  BBC nám minulý rok naservírovala jeden nenápadný hit. Minisérie Bodyguard, ve které se v hlavní roli objevil Richard Madden, kterého většina z nás zná jako Robba Starka ze Hry o trůny. Já […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36684 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72009 KB. | 21.04.2024 - 19:33:57