Kritiky.cz > Horory > Blood Shed (2014)

Blood Shed (2014)

rp Blood Shed 2014.jpg
rp Blood Shed 2014.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve skla­diš­ti plném úschov­ných kójí se kro­mě něko­li­ka bez­do­mov­ců, nej­růz­něj­ších indi­vi­duí a vraž­dí­cí­ho ducha ukrý­vá hlav­ně hro­ma­da nud­né podí­va­né…

Mladý Gabriel již řadu let byd­lí ve svém autě, živí se tím co najde v kon­tej­ne­rech a stra­ní se lidí. Jednoho dne dosta­ne dopis, ve kte­rém je klíč od „kóje“ ve skla­diš­ti, kde by se mohl dozvě­dět něco o své minu­los­ti. Gabriel byl totiž ado­p­to­va­ný. Z čis­té zvě­da­vos­ti se tedy vydá­vá do vel­ké­ho skla­diš­tě plné­ho úlož­ných kon­tej­ne­rů, kde se setká­vá nejen s nepří­liš las­ka­vým maji­te­lem, ale i jeho pohled­nou zaměst­nan­ky­ní Samirou, něko­li­ka bez­do­mov­ci či podiv­ný­mi indi­vi­dui, jenž zde „taj­ně“ pře­bý­va­jí. Jak zjis­tí, tu a tam se někte­rý z nich v laby­rin­tu skla­diš­tě ztra­tí. Proč? Zdejší mís­to kro­mě jeho minu­los­ti totiž ukrý­vá děsi­vé tajem­ství, jenž se plí­ží ulič­ka­mi a volá jmé­no Gabriel…Režie: Patrick Hasson, Juan Carlos Saizarbitoria

Rok výro­by: 2014

Délka: 94 min

Země: USA / Velká Británie

 

Hrají:

Gabriel De Santiago...(Gabriel)

Cherie Jimenez (Daly)...(Jezebel)

Bree Essrig...(Samira)

Bai Ling...(Lucy)

Yasha Blackman...(Arsen)

Chris Hampton...(němý sta­řec)

...a dal­ší


Film byl sice nato­če­ný již v roce 2013, ale ofi­ci­ál­ně je u něj uve­de­no 2014. Na svě­do­mí jej má stu­dio Uncork’d Entertainment, což už dopře­du dáva­lo varo­vá­ní, že tady o žád­ný mega­hit nepů­jde. S roz­poč­tem 2 mili­o­ny dola­rů tedy nešlo oče­ká­vat žád­né zázra­ky. Většina těch­to peněz totiž nej­spíš padlo na herec­ké obsa­ze­ní a na zby­tek už se jak­si nedo­sta­lo. I z toho důvo­du vět­ši­na fil­mu vypa­dá dost laci­ně a ani jeho hod­no­ce­ní napříč inter­ne­tem není vel­ké. A po jeho zhléd­nu­tí, tomu dáte za prav­du.

 

Samotný pla­kát sice lec­ko­ho může navna­dit, ale rov­nou zapo­meň­te na něja­kou zom­bie řež­bu. Uličkami roz­sáh­lé­ho skla­diš­tě se totiž potu­lu­je duch zavraž­dě­né ženy, kte­rá tou­ží nalézt své dítě a bru­tál­ně odstra­ní z ces­ty kaž­dé­ho, kdo se jí při­ple­te do ces­ty. Ne není to spo­i­ler, pro­to­že je nám to odha­le­no již v prv­ních minu­tách fil­mu! Bohužel vět­ši­na vražd se ode­hra­je mimo záběr kamer, tak­že divák si musí vysta­čit vět­ši­nou jen s něko­li­ka cákan­ci krve. Duch ženy je v někte­rých zábě­rech zce­la nahý, jin­dy pokry­tý něja­kým saj­raj­tem, jin­dy z roz­tr­ha­né noč­ní košil­ky čou­há nahý zadek – no páno­vé si při­jdou na své. Milovníci horo­ru už moc ne. Musí si jim sta­čit čer­ve­né oči, hnus­né dlou­hé neh­ty a rádo­by mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ra, kte­rá asi niko­ho nevy­dě­sí.

 

Člověk si řek­ne: sak­ra proč do něče­ho tako­vé­ho vlez­la tako­vá Bai Ling (ta tu hrá­la zfe­to­va­nou štět­ku a pat­ři­la asi k tomu nej­lep­ší­mu, co nám zde bylo nabíd­nu­to, přes­to se před kame­rou moc­krát neo­hřá­la). Zbytek osa­zen­stva jsou dru­ho­řa­dí her­ci, rádo­by model­ky, zpě­vák, jenž tu hrál pro­sti­tut­ku – no už na prv­ní pohled vypa­dal jako transse­xu­ál v mod­ré paru­ce, němý sta­řec mají­cí taky své tajem­ství a pár dal­ších – co vypa­da­li jak sku­teč­ní bez­do­mov­ci.

 

Většinu fil­mu se tu však jen kecá (dia­lo­gy nesku­teč­ně nud­né), pobí­há se napříč skla­diš­těm tam a zpět, sem tam někdo umře a pak se zase pobí­há a kecá. Snad kaž­dý ví o vraž­dí­cím ducho­vi, ale stej­ně tam furt všich­ni jsou a asi čeka­jí, kdy při­jdou na řadu. Majitel skla­diš­tě byl nechut­ný už od pohle­du, no pros­tě sebran­ka k pohle­dá­ní. Tvůrci se poku­si­li všech­no zachrá­nit ale­spoň něko­li­ka vzpo­mín­ko­vý­mi scé­na­mi z minu­los­ti – ty se mi rov­něž doce­la líbi­ly, ale jinak to byla bída. Úsměvné finá­le tomu rov­něž moc nepo­moh­lo.

 

Blood Shed je pod­prů­měr­ná níz­ko­roz­počto­vá podí­va­ná, kte­rá kro­mě naho­ty a Bai Ling nena­bíd­ne sko­ro vůbec nic zají­ma­vé­ho k vidě­ní. Pár svět­lej­ších oka­mži­ků by se tu našlo, ale jinak se bude­te nudou šťou­rat v nose. 


Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Haunting, The (1999)9. září 2016 Haunting, The (1999)  Trpíte nespavostí? Tenhle dům vás sice nevyléčí, ale věřte, že usnout by vás stejně nenechal… Dr. Marrow hodlá uskutečnit svůj výzkum na bázi lidského strachu. Pod […] Posted in Horory
  • Ms. Marvel3. srpna 2022 Ms. Marvel 61% Posted in Krátké recenze
  • Funhouse, The (1981)22. prosince 2012 Funhouse, The (1981) Díky své zvědavosti se stali svědky vraždy. Teď jsou uvězněni v Domě hrůzy a mají vraha v patách. Nečeká je žádné slitování, protože ten se řídí pravidlem: Rodina je na prvním místě! […] Posted in Horory
  • Opravdové zločiny 222. května 2024 Opravdové zločiny 2 V tomto vydání knihy jsou navíc čtyři rozhovory, oproti podcastu. Druhý díl mi připadal mnohem lepší a propracovanější než první. Je fajn se dozvědět spoustu nových informací, a moc mě […] Posted in Recenze knih
  • FAMUFEST odhaluje zamilovaný vizuál, speciální filmový program a zahraniční hosty26. října 2016 FAMUFEST odhaluje zamilovaný vizuál, speciální filmový program a zahraniční hosty 33. ročník FAMUFESTu, soutěžní přehlídka filmů studentů FAMU, letos proběhne ve dnech 23. - 27. listopadu na pražské Letné. FAMUFEST se podruhé vrátí do Bio Oka, a nově bude probíhat […] Posted in Festivaly
  • PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba!10. července 2018 PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba! Jak tomu běžně je, tak se také stalo u Sony. Velký koncern něco úzkostlivě tají, ale stejně vždycky něco prosákne. Nyní tomu tak je u PSV a prosákla jedinečná a originální hra Escape Plan, […] Posted in Recenze her
  • Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová8. října 2017 Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová Spojovačky zvané dot-to-dot již snad ani není třeba představovat, na našem trhu se objevily již před drahnou chvílí a ihned si našli své milovníky. Spojovačky nabízí ze změti na první […] Posted in Recenze knih
  • Rychle a zběsile 7 (2015)3. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 (2015) Jediná série, která dílem od dílu vstoupá nahoru, nikoli dolů. Tohle je pro mne náplast za Expendables 3, protože tolik známých tváří kolik se zde sešlo je až k zamyšlení. 250 milionů […] Posted in Krátké recenze
  • Dead Zone, The (1983)18. října 2016 Dead Zone, The (1983) Dar nebo prokletí? Christopher Walken a David Cronenberg to je většinou záruka nejvyšší kvality... Johnny Smith je mladý učitel až po uši zamilovaný do své kolegyně a přítelkyně […] Posted in Horory
  • Titulky k Cruel Summer S01E07 - Happy Birthday, Kate Wallis12. září 2021 Titulky k Cruel Summer S01E07 - Happy Birthday, Kate Wallis Kate Wallisová slaví narozeniny. Uvidíme je z pohledu tří let a každé z nich budou úplně jiné. Zjistíme také, jak se Kate vlastně k Martinovi dostala a kdo poslal vzkaz, že je […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44325 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71471 KB. | 24.06.2024 - 02:58:53