Kritiky.cz > Horory > Brain, The (1988)

Brain, The (1988)

rp Brain2C The 28198829.jpg
rp Brain2C The 28198829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hodlá vyu­žít lid­ské sla­bos­ti a nai­vi­ty, ale hlav­ně k tomu potře­bu­je oprav­du vel­ký mozek…

Obyvatelé malé­ho měs­teč­ka jsou zdě­še­ni, nena­dá­lým „pří­li­vem“ sebe­vražd a vražd, kte­ré za něko­lik posled­ních dní v jejich oko­lí rapid­ně při­by­lo. Útěchu hle­da­jí v tele­viz­ním pořa­du dok­to­ra Blakelyho, kte­rý prá­vě zkou­ší nový psy­cho­lo­gic­ký pro­gram / výzkum. Jeho novým sub­jek­tem k vylé­če­ní se má stát mla­dý stu­dent Jim, kte­rý ve ško­le pro­vá­dí jed­nu lum­pár­nu za dru­hou a nyní mu hro­zí vylou­če­ní ze ško­ly. Jeho rodi­če dají na radu uči­te­lů a při­hlá­sí ho do psy­chi­at­ric­ké­ho ústa­vu, kte­ré­mu Blakely šéfu­je. Jim však pro něj bude oprav­du tvr­dým oříš­kem, pro­to­že na něj tajem­né léčeb­né meto­dy půso­bí jen „napůl“ a on jim doká­že vzdo­ro­vat. Díky tomu si Jim uvě­do­mí, že s tím­to ústa­vem i dok­to­rem Blakelym není všech­no v pořád­ku a postup­ně začne pood­ha­lo­vat děsi­vé tajem­ství toho mís­ta…


Režie: Ed Hunt
Rok výro­by: 1988
Délka: 94 min
Země: Kanada / USA
Hrají:
Tom Bresnahan...(Jim Majelewski)
Cynthia Preston...(Janet)
David Gale...(Dr. Anthony Blakely)
George Buza...(Verna)
Christine Kossak...(Vivian)
...a dal­ší


Tahle kanad­ská scifi-hororová blbůst­ka sice nikdy nezís­ka­la u divá­ků vel­ké sym­pa­tie, ale přes­to si neza­slou­ží býti odvr­že­na do kou­ta či snad při­řa­zo­vá­na k odpad­ním kous­kům. Je však více než jas­né, že se scé­náris­ta Barry Pearson nechal oči­vid­ně do jis­té míry inspi­ro­vat Cronenbergovým Videodrome, ako­rát s tím roz­dí­lem že ani on ani reži­sér Hunt nedis­po­no­va­li jeho kva­li­tou a nápa­di­tos­tí ani z polo­vi­ny. Půjdu se ale radě­ji věno­vat hod­no­ce­ní samot­né­ho fil­mu.
Již od prv­ních minut si nešlo nevšim­nout jis­té gumo­vi­tos­ti vět­ši­ny spe­ci­ál­ních efek­tů i vzhle­du samot­né­ho mon­stra (par­dón zuba­té­ho moz­ku), tak­že si divák doce­la rych­le udě­lá vlast­ní obrá­zek toho, co jej zde čeká a pře­de­jde zby­teč­né­mu zkla­má­ní. Vše je navíc „zamí­chá­no“ do humor­né­ho oba­lu, kdy se divák vět­ši­ně scén spí­še zasmě­je, než aby se u toho měl snad bát a to i ve chví­li kdy gumo­vá mon­ster kou­le začne poží­rat svou oběť. Nevím, jest­li to byl účel, nebo tvůr­čí nemo­houc­nost, ale v mých očích to nevy­pa­da­lo zas až tak špat­ně. Já se u fil­mu váž­ně doce­la bavil, pro­to­že za čis­to­krev­ný horor tohle pros­tě nepo­va­žu­ji.
Největší vadu na krá­se však vidím v doce­la vel­kém množ­ství při­hlouplých dia­lo­gů a poprav­dě bych více uví­tal, kdy­by se tu nemlu­vi­lo. Bohužel spo­leč­ně se závě­rem při­šla i nuda, kte­rá už dlou­ho nadr­že­ně vyku­ko­va­la zpo­za rohu. Neustálé běhá­ní po scho­dech naho­ru a dolu – to pros­tě není žád­né ter­no. Pokud máte rádi béč­ko­vé tra­she a naiv­ní záplet­ky, tak by vás snad ten­to film mohl zaujmout. Jinak se tomu radě­ji vyhně­te oblou­kem, pro­to­že tohle není oprav­du pro kaž­dé­ho!

Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • K10 - Na druhé straně fronty1. dubna 2022 K10 - Na druhé straně fronty Posted in Komiks
  • Predátor4. dubna 2024 Predátor Měl jsem tu čest vidět to opět na velkém plátně a ten film je zkrátka stále skvělý. I když jsem ho viděl snad už 10x tak nezestárnul, má úžasnou hororovou atmosféru, která je navíc […] Posted in Krátké recenze
  • The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy (2024)3. dubna 2024 The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy (2024) Kapela The Last Dinner Party je v tomto roce docela fenoménem, což je zajímavé i třeba proto, že se jedná o album debutové. Holky se daly dohromady během pandemie, vydaly několik fajn […] Posted in Hudební recenze
  • Barva vítězství9. prosince 2022 Barva vítězství Nejsou černí a bílí. Jsou rychlí a pomalí… Strhující příběh o tom, jak jeden černošský chlapík z Ohia jel do Berlína na olympiádu a "nakopal tam Hitlerovi zadek". Není to přitom jen […] Posted in Krátké recenze
  • Renault Trucks E-Tech T: První elektrické vozidlo v Euro Truck Simulator 231. května 2024 Renault Trucks E-Tech T: První elektrické vozidlo v Euro Truck Simulator 2 S nadšením oznamujeme, že Renault Trucks E-Tech T se stal prvním elektrickým vozidlem, které se připojilo k Euro Truck Simulator 2. Toto inovativní nákladní vozidlo je nyní k […] Posted in Novinky ze světa her
  • Cukrářské zdobení – překrásné dobroty16. ledna 2024 Cukrářské zdobení – překrásné dobroty Jakmile jsem poprvé otevřela půvabnou publikaci od Klaudie Puchałky, nedokázala jsem se od ní odtrhnout. Vyniká velkým množstvím fotografií a podrobnými postupy, jak vytvořit překrásná […] Posted in Recenze knih
  • Someone's Watching Me! (1978)11. září 2022 Someone's Watching Me! (1978) Stalker, který si rád hraje se svými oběťmi v režii samotného Johna Carpentera.Leigh se přestěhuje z New Yorku do Los Angeles za prací. Bude zde zastávat funkci režie pro živé […] Posted in Horory
  • King Cobra (1999)27. srpna 2012 King Cobra (1999) Nazahrávejte si s přírodou! Ona si v klidu pohraje s vámi. Doktor Burns se svým týmem testuje nové sérum na zvýšení agresivity. V laboratoři se stane nehoda při které nastane výbuch a […] Posted in Horory
  • Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo19. září 2023 Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo Většina z nás si pamatuje své prarodiče a jejich vyprávění o životě dávno minulém. Každá rodina má své příběhy, které se předávají z generace na generaci a postupně rostou a košatí do […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38936 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71478 KB. | 24.06.2024 - 01:48:46