Kritiky.cz > Horory > Forgotten Ones, The (2009)

Forgotten Ones, The (2009)

rp Forgotten Ones The cover.jpg
rp Forgotten Ones The cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na ztra­ce­ném ost­ro­vě žije huma­no­id­ní kmen, na kte­rý už i evo­lu­ce zapo­mně­la. Oni však neza­po­mně­li jak chut­ná lid­ské maso…

Pětice přá­tel vyra­zí na plav­bu lodí. Chtějí si užít tro­chu roman­ti­ky, jen­že dojde k neho­dě. Všichni naštěs­tí pře­ži­jí, jen­že se ocit­nou na ost­ro­vě, kte­rý by pod­le sou­řad­nic neměl exis­to­vat. Podaří se jim dovo­lat o pomoc, jen­že než pro ně záchra­na doje­de, bodu muset bojo­vat o holý život. Na ost­ro­vě totiž žijí podiv­ná stvo­ře­ní, pro kte­rá je lid­ské maso víta­ným zpes­t­ře­ním jídel­níč­ku…

Český název: Ztracený ost­rov
Režie: Jorg Ihle
Rok výro­by: 2009
Délka: 90 min
Země: USA
Hrají:
Jewel Staite…(Liz)
Justin Baldoni…(Peter)
Marc Bacher…(Ira)
Nikki Griffin…(Lauren)
Kellan Lutz …(Jake)
…a dal­ší

No ty krá­so, na tohle jít do kina, tak snad jedi­ně totál­ně sje­tý a mini­mál­ně po sed­mi pivech, abych se ale­spoň tro­chu poba­vil. Jako jsem pro kaž­dou prdel, ale tohle už bylo tro­chu pří­liš. Kdyby to bylo ale­spoň ozna­če­né jako horo­ro­vá kome­die, nebo paro­die, tak bych mož­ná ješ­tě při­vřel i oko, ale tuhle céč­ko­vou „paro­dii“ na něko­lik zná­mých fil­mů dohro­ma­dy (Pád do tmy, Predátor,…) nešlo pros­tě pořád­ně roz­dý­chat. Ano sou­hla­sím, že pro­stře­dí bylo nád­her­né, teda hlav­ně ze začát­ku toho­to vel­mi podiv­né­ho dob­ro­druž­ství, ale jakmi­le se roman­ti­ka změ­ni­la v „násil­ně“ pro­tla­čo­va­nou napo­do­be­ni­nu horo­ru, šlo všech­no do kytek. 

Všechny posta­vy byly napros­to dement­ní a to úpl­ně ve všem. Nejen v dia­lo­zích, cho­vá­ní ale i pří­stu­pu her­ců. Jejich podá­ní bylo stej­ně tra­gic­ké, jako pokus tvůr­ců navo­dit mra­zi­vou atmo­sfé­ru. Ona postup­ná (cca 15. minu­to­vá) vybí­je­ná mě nesku­teč­ně uspá­va­la: 1) ve vět­ši­ně pří­pa­dů bylo stej­ně vidět úpl­né „hov­no“, 2) postrá­dal jsem jaké­ko­liv názna­ky napě­tí – no a když už se koneč­ně hlav­ní hrdin­ka roz­hou­pa­la, že těm Sarumanovým skře­tům nako­pe prdel, tak se to zvrh­lo v žer­tov­né napo­do­bo­vá­ní Predátora. Teda smál jsem se jen chví­li, pro­to­že její postup­ný úprk z „nory“ začal být po chví­li dost trap­ný.

Takže kro­mě pro­stře­dí mi nezbý­vá pochvá­lit už nic jiné­ho, než­li mas­ky oněch kani­bal­ských stvo­ře­ní. Ovšem jen jejich vzhled. Je to tako­vá „pra­les­ní směs­ka“, vše­ho­chuť co zrov­na tvůr­ce napadlo, ale v jis­tých momen­tech hod­ně úče­lo­vá. Jen je oprav­du ško­da, že se jejich stvo­ři­te­lé pře­ce jenom neob­tě­žo­va­li zapo­jit své moz­ky a vymys­let něco své­ho. Ono kopí­ro­vá­ní je totiž straš­ně jed­no­du­ché, ale všech­no má své pro a pro­ti. Snad kdy­by se zvo­lil lep­ší – akč­něj­ší závěr, dal bych ješ­tě o tro­chu vět­ší hod­no­ce­ní, ale takhle je to jed­no vel­ké zkla­má­ní.

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11928 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71979 KB. | 25.04.2024 - 09:53:16