Kritiky.cz > Horory > Notti erotiche dei morti viventi, Le (1980)

Notti erotiche dei morti viventi, Le (1980)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

George Eastman, ost­rov plný zom­bie a tro­cha té tvrd­ší ero­ti­ky…

Do krás­né­ho karib­ské­ho (exo­tic­ké­ho) pro­stře­dí při­lé­tá ame­ric­ký archi­tekt John Wilson spo­leč­ně se svou pří­tel­ky­ní Fionou, aby zde kou­pil pro své pod­ni­ka­tel­ské úče­ly malin­ký ost­rov s pří­hod­ným názvem „The Cat“. Nic nedbá na míst­ní pově­ry, kte­ré říka­jí, že se na ost­ro­vě pro­vá­dě­jí podiv­né voo­doo ritu­á­ly a mrt­ví zde vstá­va­jí z hrobů. Vše má údaj­ně na svě­do­mí čer­ná kočka, ve kte­ré síd­lí zlý duch. John se tomu vše­mu jen zasmě­je, najme si kapi­tá­na Larryho O´Haru s jeho jach­tou a vyrá­ží vstříc „nové­mu dob­ro­druž­ství“. Po pří­jez­du na ost­rov se naše tro­ji­ce sezna­mu­je s pohled­nou dív­kou Lunou a jejím dědeč­kem. Ti však za žád­nou cenu nehod­la­jí z ost­ro­va ode­jít a nalé­ha­jí, aby nezva­ní hos­ti ihned opus­ti­li ost­rov. John však roz­hod­ně nemá v plá­nu nikam jez­dit a tak začnou postup­ně vylé­zat na povrch všech­na děsi­vá tajem­ství…

Český název: Erotické noci oživlých mrt­vol
Režie: Joe D’Amato
Rok výro­by: 1980
Délka: 104. min
Země: Itálie
Alternativní název: Erotic Nights of the Living Dead
Hrají:
George Eastman ………………..(Larry O’Hara)
Dirce Funari …………………….(Fiona)
Laura Gemser ……………………(Luna)
Mark Shannon …………………...(John Wilson)
Lucia Ramirez…………………….(Liz)
…a dal­ší

Když psal Luigi Montefiori (vět­ši­na ho urči­tě bude znát pře­de­vším pod pseu­do­ny­mem George Eastman) scé­nář k tomu­to fil­mu, jeho prvot­ní myš­len­kou bylo nato­če­ní čis­to­krev­né­ho horo­ro­vé­ho (zom­bie) fil­mu. V té době však byla doce­la vel­ká poptáv­ka po ital­ském por­nu a tak ve spo­lu­prá­ci s chlí­vá­kem Joe D´Amatem nako­nec zvo­li­li tvrd­ší ces­tu za úspě­chem. Režisér dal do kupy své oblí­be­né „her­ce“ a „hereč­ky“ a moh­lo se začít. Už od úvod­ních minut je zce­la jas­né, že tady bude mít něja­ké vět­ší zábra­ny jen málo kdo a tak na sebe prv­ní sou­lož nene­chá dlou­ho čekat. Hororoví fan­do­vé však budou lehce zkla­má­ni, pro­to­že „děsi­věj­ší“ strán­ka fil­mu se začne ode­hrá­vat až ve své dru­hé polo­vi­ně. Do té chví­le se zde sice obje­ví asi dva­krát hla­do­vé zom­bie, ale obě scé­ny jsou tak sla­bé, že kro­mě mali­nov­ky tu není k vidě­ní nic tak děsi­vé­ho, abychom se muse­li začít bát.
Místo toho se může­me mrk­nout na netra­dič­ní ote­vře­ní flaš­ky šam­paň­ské­ho, nebo kte­rá ze sle­čen má hus­těj­ší porost. Korunu zma­ru tomu nasa­dil sám styd­li­vý George Eastman, jenž sou­lo­žil zásad­ně oble­če­ný. První znám­ka napě­tí při­chá­zí spo­leč­ně s Laurou Gemser, kdy polo­vi­na divá­ků netr­pě­li­vě oče­ká­va­la, kdy se tato krás­ka svlék­ne a ta dru­há, kdy koneč­ně pote­če dal­ší krev. Dočkáme se obo­jí­ho a k tomu i něko­li­ka bonu­sů, kte­ré oce­ní pře­de­vším fan­do­vé orál­ní­ho sexu a gore efek­tů.
Jakožto „odpůr­ce“ zom­bie žán­ru musím i ten­to­krát kon­sta­to­vat, že mas­ky nemrtvých byly pěk­ně suché. Ono posy­pat čer­no­chy mou­kou a pís­kem umí kdekdo, ale aby to vypa­da­lo hrů­zostraš­ně už jen málo­kte­rý. Popravdě jsem se spíš těšil na dal­ší dáv­ku ero­ti­ky, než sle­do­vat céč­ko­vé efek­ty pro­pích­nu­tí očí, nebo ukous­nu­tí kusu masa z krku obě­tí. Všechno mi to bohu­žel při­šlo až moc laci­né, nezá­živ­né a asi bych to ani nedo­kou­kal dokon­ce, kdy­by tam neby­la Laura.
Laura Gemser podob­ně jako Dirce Funari má ke styd­li­vos­ti hod­ně dale­ko, ale nikdy se nijak neta­ji­la, že v někte­rých scé­nách pou­ži­la dablér­ku. Tady naštěs­tí nemě­la zas až tolik důvo­dů to pou­žít, ale kvů­li její odmí­ta­vos­ti muse­lo být pár scén vyne­chá­no. Podobně tomu bylo i u dru­hé jme­no­va­né, kte­rá toho sice uká­za­la pod­stat­ně více, ale sou­lo­žit odmí­ta­la po celou dobu. I díky tomu se tak dru­há polo­vi­na změ­ni­la spí­še na ero­tic­ký než­li por­no film. Od své­ho vzni­ku se však ten­to sní­mek potý­ká s doce­la vel­kou nevo­lí divá­ků a v někte­rých zemích musel být ješ­tě „oře­zán“ na při­ja­tel­něj­ší ver­zi.

Hodnocení:
Slabých 50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Beta masivní MMO střílečky pro 100 hráčů Enlisted bude spuštěna 8. 4. 2021. Nabídne vylodění v Normandii z roku 1944 a bitvu pře...30. března 2021 Beta masivní MMO střílečky pro 100 hráčů Enlisted bude spuštěna 8. 4. 2021. Nabídne vylodění v Normandii z roku 1944 a bitvu pře... Beta masivní MMO střílečky pro 100 hráčů Enlisted bude spuštěna 8. 4. 2021. Nabídne vylodění v Normandii z roku 1944 a bitvu před Moskvou, která se odehrávala mezi lety 1941 a 1942. Posted in Krátké herní aktuality
  • Šoumen krokodýl21. října 2022 Šoumen krokodýl Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh (Winslow Fegley) se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k La Brea S02E04 - The Fog27. října 2022 Titulky k La Brea S02E04 - The Fog Co všechno prozradí Joshovi babička? Co s sebou přináší tajemná mlha a čemu osadníci mýtiny budou muset čelit? Gavin se stále snaží najít svého syna, ale potřebuje se dostat k […] Posted in Titulky
  • NHL 09 a mistrovství světa v hokeji 202316. května 2023 NHL 09 a mistrovství světa v hokeji 2023 Pokud máte rádi hokej a hru NHL 09, pak byste měli vědět, že existuje spousta addonů pro NHL 09, které vám umožní hrát s aktuálními sestavami, dresy, logy a dalšími grafickými prvky z […] Posted in Herní aktuality
  • Return of Swamp Thing, The (1989)26. ledna 2012 Return of Swamp Thing, The (1989) Nadešel čas pomsty! Abby přijíždí za svým otčímem do jeho honosného sídla uprostřed džungle a bažin, aby se dozvěděla pravou příčinu smrti své matky. Doktor Arcane dívku přijme s velkým […] Posted in Horory
  • Brendan Gleeson: Cesta od dublinských divadelních kruhů po světová filmová plátna29. března 2024 Brendan Gleeson: Cesta od dublinských divadelních kruhů po světová filmová plátna Brendan Gleeson se narodil v irském Dublinu a od útlého věku se rád učil, zejména četl klasické texty ve třídě i mimo ni. Velkou pozornost věnoval irským dramatikům, například Samuelu […] Posted in Zajímavosti
  • Lodge, The (2008)29. března 2020 Lodge, The (2008) Mladý pár si chtěl užít trochu romantiky v nádherném horském prostředí, místo toho tam však na ně čeká podivínský správce a na diváka hromada nudy… Julie a Michael […] Posted in Horory
  • Winchester (2018)8. července 2019 Winchester (2018) Prolitá krev z jejich zbraní si žádá odplatu! Správní rada zbrojařského impéria rodu Winchesterů, hodlá nechat přezkoumat příčetnost dědičky Sarah, která dle jejich […] Posted in Horory
  • Cherr (2021)14. března 2021 Cherr (2021) Nečekaná pecka, která mi vyrazila dech!Cherry je těžkotonážní, nepříjemný, znepokojivý, psychologicky hutný s několika silnými scénami což rozhodně není pro slabé povahy. Cherry je v žánru […] Posted in Krátké recenze
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Tisková konference 11.1.2016. Režie: Slobodanka Radun Scénář: Václav S. Sadílek ml., Jiří Mádl Kamera: Petr Hojda Hudba: Petr Malásek Hrají: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, […] Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44727 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71578 KB. | 16.06.2024 - 14:43:56