Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Dr. Robert Glover: Přestaň být hodným klukem!

Dr. Robert Glover: Přestaň být hodným klukem!

IMG 0362
IMG 0362
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha nejen pro muže, ale i pro ženy, to je zásad­ní pozna­tek! Nebýt muž ve své síle bolí. Bolí to muže a bolí to i ženy, pro­to­že pra­vý, zod­po­věd­ný a roz­hod­ný muž chy­bí celé spo­leč­nos­ti. Zoufale chy­bí. A mat­ky tak čas­to sto­jí před úko­lem nespl­ni­tel­ným, kte­rý ani není v jejich silách, vycho­vat samy dob­ré­ho muže. Za slo­víč­ko „hod­ný kluk“ bych radě­ji dala slo­vo „pod­lé­za­vý“, pro­to­že to slo­vo dob­rý, hod­ný muž mi vůbec nepři­jde jako špat­né. Dobrý a las­ka­vý muž je pro rodi­nu požeh­ná­ním, ale musí mít to, co mno­zí „pod­lé­za­ví“ muži nema­jí. Rozhodnost a chuť posta­vit se za rodi­nu.

Přestaň být hod­ným klu­kem! Ale doká­žeš to?

Kniha je mož­ná prv­ním krůč­kem k tera­pii, pro jiné­ho bude vysvo­bo­zu­jí­cím uvě­do­mě­ním, kte­ré dál bude roz­ví­jet pod­le sebe, pro dal­ší­ho to bude úlev­né potvr­ze­ní toho, že na svou pod­vě­do­mě již nastou­pe­nou ces­tu, se vydal správ­ně.

„Snažil jsem se dělat všech­no správ­ně.

Byl jsem pře­svěd­čen, že jsem jed­ním z nej­mi­lej­ších mužů, kte­ré­ho jste kdy potka­li. A pře­ce jsem nebyl šťast­ný…“

Kniha, kte­rou si pře­čtou i ženy a pomů­že jim poro­zu­mět jejich muži a i  jejich vlast­ním tou­hám. A za sebe říkám, že čas­to pomů­že i ženám poro­zu­mět jejich vlast­ním šrámům na duši, pro­to­že jsem tu shle­da­la mno­ho podob­nos­tí v hol­či­čím i klu­či­čím svě­tě. Některé věci vzni­ka­jí stej­ně. Jen duše muže a ženy si odná­ší různá pře­svěd­če­ní a pro­je­vu­je je pak v part­ner­ském živo­tě jinak.

IMG 0362
Kniha 23 let na svě­tě...
IMG 0364
Dokonalý návod...

A co si z kni­hy urči­tě odne­se­te?

  • Mnoho aha momen­tů, někdy až „wau aha!“ momen­tů
  • Úlevu ze zjiš­tě­ní, že nejste porou­cha­ní a není to vaše vina
  • Naději, že uzdra­ve­ním toho zra­ně­né­ho chlap­ce, obje­ví se pra­vý muž
  • Pár dob­rých tipů, kte­ré mohou samy o sobě sta­čit
  • Podporu před nebo během tera­pie, pokud se k ní roz­hod­ne­te

Robert Glover je sám mužem, kte­rý syn­drom hod­né­ho klu­ka zažil. A jeho ces­ta je o to více fas­ci­nu­jí­cí, že nás zavá­dí oprav­du do dale­ké budouc­nos­ti. On sám toto tak­to řešil před více než dva­ce­ti lety, kdy se tím­to téma­tem zabý­val, nejen u sebe, ale i svých kli­en­tů. Tak sta­rá je i tato kni­ha. Nadčasová, že?

A je dob­ře, že tako­vé kni­hy jsou. S před­mluvou od Zdenka Webera a Zlatka Šelíře se tak stá­vá nadě­jí pro celou muž­skou popu­la­ci, že i u nás  je mno­ho ini­ci­a­tiv, kte­ré se tím­to obtíž­ným téma­tem zabý­va­jí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2023, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82979 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72039 KB. | 18.04.2024 - 02:24:18