Kritiky.cz > Speciály > Specialisté

Specialisté

Specialiste
Specialiste
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál Specialisté si již vydo­byl své čest­né mís­to mezi čes­ký­mi detek­tiv­ní­mi stá­li­ce­mi. Jeho pří­z­niv­ci už dob­ře vědí, že se mohou týden co týden těšit na setká­ní se svý­mi oblí­be­ný­mi praž­ský­mi kri­mi­na­lis­ty, kte­ří v kaž­dé epi­zo­dě hle­da­jí klíč k vyře­še­ní nové­ho pří­pa­du. Není to tak dlou­ho, co se vede­ní poli­cej­ní­ho oddě­le­ní ujal major Strouhal v podá­ní Martina Dejdara. V posled­ním před­prázd­ni­no­vém dílu navíc osud týmu Specialistů zasa­dil nelí­tost­nou ránu. Při poli­cej­ním zása­hu byl postře­len kapi­tán Čermák (Jan Zadražil) a svým zra­ně­ním na mís­tě pod­lehl. Novou posi­lou týmu Specialistů se sta­ne kapi­tán Kovář ztvár­ně­ný Jiřím Hánou. V pre­mi­é­ro­vých dílech, při­pra­ve­ných na pod­zim­ní sezó­nu, bude s kole­gy pát­rat napří­klad po vra­ho­vi zaměst­nan­ky­ně pán­ské­ho klu­bu, vyšet­řo­vat smrt stu­den­ta, kte­rý zemřel na pře­dáv­ko­vá­ní nebez­peč­ně sil­nou dro­gou, či roz­plé­tat nevšed­ní rodin­nou tragé­dii, kte­rá se rov­něž neo­be­šla bez ztrá­ty na živo­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28269 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71538 KB. | 18.06.2024 - 10:58:18